Skip to main content

Edholm (FP)/Nordin (M): Stockholms stad inför lärlingsanställningar

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 06:00 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus


Edholm (FP)/Nordin (M):
Stockholms stad inför lärlingsanställningar

Stockholms stad ska från höstterminen 2014 erbjuda gymnasielärlingarna i Stockholmsregionen, lärlingsanställningar. Detta ska gälla även för lärlingar som går sin utbildning hos fristående anordnare i Stockholm, under förutsättning att staden har verksamhet inom den utbildningsinriktning eleven har valt.

Det handlar om lärlingsanställningar inom kommunala verksamheter som förskola, de kommunala bostadsbolagen, i skolkök och äldreomsorg.

- Lärlingarna kommer att jobba halvtid med löner enligt gällande kollektivavtal. I praktiken innebär detta en lön kring 8 000 – 9 000 kronor i månaden. Tanken är de som överväger en lärlingsutbildning ska veta att det finns stora möjligheter till jobb redan från start, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

- Ungdomsarbetslösheten måste minska. Genom att erbjuda lärlingsanställningar hjälper vi ungdomarna in på arbetsmarknaden, samtidigt som Stockholms stad får tillgång till personal där efterfrågan är stor, säger Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande och finansborgarråd.

Fakta

Förslaget innebär att en elev som genomgår gymnasial lärlingsutbildning inom ett av gymnasieskolans yrkesprogram ska kunna vara anställd i en ny anställningsform, gymnasial lärlingsanställning. Avvikelser från den föreslagna lagen ska få göras genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. En anställning enligt den nya lagen föreslås omfatta hela eller delar av det arbetsplatsförlagda lärandet. En sådan anställning omfattar alltså inte helger eller lov.

Arbetsgivaren kan redan i dag anställa lärlingar, men dagens regelverk är inte anpassat till att elevernas anställning är kopplad till en utbildning. Den 1 juli blir det, om inget oförutsett sker, möjligt för kommuner och andra att erbjuda gymnasiala lärlingsanställningar för lärlingar under studietiden, enligt ett förslag från regeringen (prop. 2013/14:80)

Presskontakt för Lotta Edholm: Ulrika Frändén, 076-12 29 397

Presskontakt för Sten Nordin: Markus Jonsson, 076-12 29 201