Skip to main content

Edholm (FP): Skolbibliotek i Hjulsta får pris

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2014 11:50 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Skolbibliotek i Hjulsta får pris

Hjulsta grundskola tilldelas för andra året i rad utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2014 av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation. Genom utmärkelsen hyllas skolbibliotek som gör ett riktigt bra arbete och som i samarbete med lärare och skolledning stärker alla elevers måluppfyllelse.

– Jag är övertygad om att läsning är en nyckel till goda resultat i skolan, inte bara i svenska utan i alla ämnen. Tillgång till böcker är en av de mest grundläggande förutsättningarna för barns och ungas läsning. Skolbibliotek är därför oerhört viktiga, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

– Stockholms elever lånar idag dubbelt så många böcker som för sex år sedan. Samtidigt ser vi att resultatet på det nationella provet i svenska i årskurs tre har förbättrats, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

Hjulsta grundskola har satsat på bemannade bibliotek, gott om litteratur, bra öppettider och böcker på elevernas modersmål.

– Hjulsta grundskola är verkligen en förebild i sitt arbete med skolbiblioteket där man har ett väl utvecklat samarbete med lärarna och erbjuder läxläsning på eftermiddagarna, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

Kriterierna för ett Skolbibliotek i världsklass är:

Är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
Samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
Stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
Stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
Erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
Har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Läs mer om utmärkelsen här:http://www.dik.se/nyheter/2014/jan/de-har-skolbibliotek-i-vaerldsklass/