Skip to main content

Edholm (FP): Ta krafttag mot lärarbristen

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2015 15:25 CEST

I dag rapporterar SVT Nyheter Stockholm om lärarbristen i Stockholms län. Till 2019 kommer det att behövas 19 000 nya lärare. Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus avbröt trots detta satsningen på lärares löner i och med årets avtalsrörelse.

- För att komma till rätta med bristen på lärare krävs bättre arbetsvillkor för lärarna. Stockholms stad måste fortsätta satsa på lärarnas löner och arbetsmiljö. Lärarbristen i Stockholm riskerar att slå hårt mot eleverna både nu och framöver, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden.

- Den rödgrönrosa majoriteten sviker både elever och lärare när de avbryter satsningen på höjda lärarlöner. Lärarna är nyckeln till förbättrade skolresultat, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden.

Folkpartiet i Stockholms stadshus vill:

 • Lokalt fortsätta satsningen på förstelärartjänster fullt ut enligt Alliansens budgetförslag i riksdagen
 • Fortsätta att genomföra en lokal satsning på lärarnas löner, vilket hade kunnat innebära ca 1,5-2 procent över ”märket” för år 2015 enligt Folkpartiets budgetförslag i Stockholms stadshus
 • Möjliggöra extra lönesatsningar för lärare i skolor med större utmaningar
 • Fortsatta åtgärder på lokal och central nivå för att förbättra lärares arbetsmiljö och lindra den administrativa arbetsbördan för lärare
 • Fördjupa samarbetet med lärarutbildningarna i länet
 • Behålla extra medel för ersättning till VFU-handledare
 • Erbjuda introduktionsprogram för samtliga nyexaminerade lärare med en mentor under den första tiden i yrket
 • Erbjuda lärare tillgång till handledning och coachning även under den fortsatta yrkesutövningen
 • Avsätta extra medel för att läsa Lärarlyftet II i matematik/no/teknik, svenska som andra språk, speciallärare, engelska yngre år och moderna språk
 • Se till att erforderliga medel finns för att läsa behörighetsgivande kurser för lärare som får legitimation på grund av erfarenhet men som inte har läst högskolekurser
 • Förbättra möjligheterna för lärare att genom ytterligare högskolestudier och/eller forskning bredda och fördjupa sin kompetens i yrket

Presskontakt: Karl Rydå, 076-12 29 163