Skip to main content

​Edholm (L) Orimligt att inte kräva viten för sophaveriet

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2016 13:27 CEST

I början av januari utbröt sopkaos i Stockholms stad. Sopkärlen svämmade över i flera veckor. Totalt under januari och februari i år skedde 2500 reklamationer av sophämtningar. Det är hela 18 procent av det totala antalet sophämtningar, vilket ska ställas mot andelen för helåret 2015 som var 0,21 procent. 

Men staden har ännu inte begärt något vite för haveriet. Något som får oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) att reagera:

- När basal infrastruktur, som sophämtning, inte fungerar för stockholmarna måste staden kräva förändring. Vi tycker det är självklart att om 18 % av sophämtningarna inte har fungerat under en period så ska det vara tydligt vilka viten som ska krävas, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

- Tyvärr är det här inte första gången som staden visar undfallenhet mot entreprenörer som inte lever upp till kraven. Barn och föräldrar som använt sig av stadens skolskjutsar har i flera år tvingats acceptera försenade och uteblivna skjutsar. Det är en slapphänthet från stadens sida som inte är acceptabel, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Fakta:

Ärendet bifogas. Ur Stockholm Vattens remissvar, som är en del i ärendet framgår följande:

”Problemen visade sig någon vecka efter årsskiftet då Ragn-Sells bilar inte klarade att lyfta och tömma fulla behållare. Av totalt ca 14 000 hämtningar under januari- februari kom det in ca 2500 reklamationer vilket är en andel på ca 18%. Detta kan jämföras med den totala reklamationsnivån för avfallshämtning i staden som under 2015 var 0,21%.”

Staden har ännu inte begärt något vite för haveriet. 

Presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86