Skip to main content

​ Edholm (L): Symbolsatsningar står i vägen för det Stockholm behöver

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 13:52 CEST

Idag har den rödgrönrosa majoriteten presenterat sin budget för Stockholm 2017. Liberalerna konstaterar att det är en budget som inte svarar på de utmaningar Stockholm står inför - på skolområdet, för att varaktigt öka tryggheten och minska segregationen i Stockholm, eller att hålla en hög kvalitet i stadens övriga kärnuppgifter. Istället domineras budgeten av småsatsningar och symboliska projekt, utskott och råd med oklar verkan.

-  Den socialdemokratiska majoritetens budgetförslag för 2017 är rödgrönrosa politik när den är som sämst. Istället för att prioritera de åtaganden som stockholmarna behöver – som, förskola, skola och äldreomsorg – sprider man ut de ökade skatteintäkterna till symboliska småsatsningar. Kvar till det som borde vara viktigast blir nästan ingenting, faktum är att man ger de lägsta påslagen på skolan på många år och skär i assistansen till personer med funktionsnedsättningar. Det är skolan och de svagaste i samhället som blir lidande av symbolpolitiken, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

skolområdet innebär den nya budgeten de lägsta påslagen per elev på mer än ett decennium. Det handlar om påslag på 1,3 procent till grundskolan samtidigt som inflationen i Sverige ligger på drygt en procent. Det löfte som Olle Burell ställde ut för förskollärarnas löner i SVT Nyheter Stockholm (6/9)  infrias inte – budgeten innehålleringen lönesatsning för varken förskollärare eller för lärare.

-  Det är ett obestridligt faktum att andelen elever med gymnasiebehörighet har sjunkit de senaste åren. För att vända utvecklingen krävs ordentliga satsningar, inte minst på att höja lärarnas löner och på förbättrade arbetsvillkor. Vad som absolut inte räcker när kunskapsresultaten sjunker och lärarbristen är ett faktum är minimala tillskott till lärare och elever, men det är det som blir konsekvensen i år igen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Budgeten innehåller en nedskärning vad gäller hjälp till personer med funktionsnedsättning. Det finns ett sparbeting på detta område om 35 miljoner kronor i form av ”generell effektivisering”, vilket gör att höjningen av schablonen och pengen för barn- och vuxenboende, daglig verksamhet, korttidsboende samt korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS med 32,4 mnkr i realiteten blir en besparing. (Budgeten sid 83.) Denna neddragning drabbar brukarna direkt eftersom andelen administration på detta område är mycket låg.

-  Den socialdemokratiska majoriteten har uppenbarligen tagit lärdom av de signaler som kommer från Rosenbad och vill vara bäst i klassen när det handlar om att spara in på personer med funktionsnedsättning. Resultatet är att personer med funktionsnedsättning kommer att få mindre stöd och sämre service. Majoriteten pratar om en stad som håller samman men sparar in på de som har det svårast, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Sammantaget riktar Liberalerna riktar skarp kritik mot majoriteten för bristande ansvarstagande för stadens viktigaste uppgifter.

-  Det rödgröna sättet att handskas med stadens kärnuppgifter är direkt ansvarslöst. Att prata om social hållbarhet samtidigt som man skär i skolan och stöd till svaga grupper är långt ifrån den liberala politik som Stockholm behöver för att öka människors frihet och framtidsmöjligheter. Jag tror att många stockholmare kommer att uppröras när de förstår vilken effekt den här budgeten kommer att ha på viktiga verksamheter i staden, hur den kommer att påverka vardagen för anställda, föräldrar och barn, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86