Skip to main content

Föräldrar kan påverka framtidens förskola

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2012 06:03 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Föräldrar kan påverka framtidens förskola

Föräldrar i Stockholms stad har under september möjlighet att påverka vad som kommer vara fokus i Stockholms stads förskolor de närmaste åren. En webbenkät genomförs med start idag där alla föräldrar och andra intresserade får möjlighet att säga sin mening. Målet med enkäten är att ta reda på vad föräldrarna tycker ska vara fokus i framtidens förskola. Resultatet kommer användas i processen för att ta fram den nya förskoleplanen.

- Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning och en god förskola är avgörande för en framgångsrik skolstart. Föräldrarna lämnar över det viktigaste de har till förskolan och jag tycker det är viktigt att de får möjlighet att påverka verksamheten, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

Fakta:
Förskoleenkäten kommer ligga uppe på Stockholms stads hemsida under september månad. Resultaten kommer användas i den förskoleplan som tas fram under hösten och som tas i kommunfullmäktige efter årsskiftet. Den används av utbildningsnämnden i Stockholms stad som ett av de viktigaste styrdokumenten där de gemensamma målen och värderingarna sätts för verksamheten.
Enkäten finns här: http://www.stockholm.se/framtidensforskola