Skip to main content

​Gerdes (FP): Låt 2016 bli ett märkesår för yttrande- och tryckfrihet

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2015 10:45 CET

År 2016 fyller Sveriges första Tryckfrihetsförordning 250 år. I en motion till kommunfullmäktige (9/3) föreslår Folkpartiet därför att stadens olika verksamheter får i uppdrag att under året uppmärksamma frågor om tryckfrihet, yttrandefrihet och offentlighetsprincip.

-    I tider när nyhetsredaktioner attackeras och mänskliga rättigheter riskerar att urholkas, är det viktigare än någonsin att stå upp för yttrandefrihet och tryckfrihet. Vi vill att Stockholms stad särskilt ska fira och belysa dessa värden märkesåret 2016, säger Hanna Gerdes (FP), ledamot i Kulturnämnden, människorättsjurist och en av förslagsställarna.

Folkpartiet föreslår att en särskild satsning initieras inom Kulturnämnden och andra berörda nämnder där barn och unga får möjlighet att söka pengar för att skapa, belysa och tolka rättigheter som yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighetsprincip.

Folkpartiet föreslår även att Stockholms stadsarkiv tillsammans med Stadsmuseet får i uppdrag att under 2016 särskilt belysa yttrandefrihetens och tryckfrihetens påverkan på stockholmarnas liv genom historien.

Fakta

Sveriges första tryckfrihetsförordning antogs av riksdagen 1766 och var den första av sitt slag i världen. Den avskaffade censuren, utom för teologiska skrifter, och införde en vidsträckt tryckfrihet. I tryckfrihetsförordningen infördes också en offentlighetsprincip för svenska myndigheters arbete.

Motionen bifogas som pdf-fil.

Presskontakt: Malin Hasselblad, 076-122 93 53

Bifogade filer

PDF-dokument