Skip to main content

Handlingsplan mot hedersförtryck ska tas fram

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2019 06:00 CET

Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Stockholm

En färsk rapport från Stockholms stads revisorer kritiserar stadens arbete mot hedersförtryck. Enligt den är, bland annat, kunskapen inom skolan om hedersförtryck fortfarande för låg. Stockholms stad ska nu ta fram en handlingsplan som ska gälla alla Stockholms stads skolor och fungera som ett stöd för lärare, elevhälsopersonal och andra i skolan.

- Kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck är en av vår tids största frihetsfrågor och en av Liberalernas absolut viktigaste prioriteringar. Lärare och personal på skolan är oftast de som först ser att något är fel. Samtidigt har många bristfällig kunskap om vilka befogenheter och skyldigheter man har att agera. Därför har jag nu uppdragit åt utbildningsförvaltningen att skyndsamt ta fram en handlingsplan, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd.

Handlingsplanen ska bland annat inkludera skyldigheten att anmäla när ett barn riskerar att fara illa och innehålla riktlinjer för de situationer som kan uppstå när någon är utsatt eller misstänks vara utsatt för hedersförtryck och hur skolans personal ska agera.

- Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är komplext och berör många olika offentliga och civila aktörer, men skolan spelar en avgörande roll i att upptäcka och se till att barn och unga som lever under hedersförtryck får hjälp och det är av yttersta vikt att all skolpersonal vet hur de ska agera om de misstänker att någon är utsatt. Alla Stockholms elever har rätt till sin frihet, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd.