Skip to main content

​ Ljung (L): Gör om förslaget för nya tomträttsavgälder

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 11:19 CET

Björn Ljung (L)

Stockholms socialdemokratiskt ledda majoritet vill höja avgälderna för flerbostadshus och småhus som upplåts med tomträtt, det vill säga där föreningen eller husägaren hyr marken av Stockholms stad.

En prognos över taxeringsvärdena 2018 visar dock att höjningarna blir väsentligt större än vad som har framgått av beslutsunderlaget. Stockholms stad hör vidare till de kommuner i landet där de allra högsta höjningarna av markhyrorna väntas, samtidigt som staden har bostadsbrist. Sveriges radio rapporterar om detta idag 15/11.

Liberalerna har gått emot den föreslagna tomträttshöjningen då den får alltför stora konsekvenser för enskilda och gör det svårare för människor i vanliga inkomstnivåer att bo kvar i stadens centrala delar, samtidigt som de dyrare markhyrorna enligt stadens egna bolag beräknas få stora konsekvenser för möjligheten att bygga nya hyresrätter i mer centrala lägen i stan. Vid senaste kommunfullmäktige återremitterades därför ärendet av oppositionen.

-  Tomträttsinstitutet är ett verktyg för att möjliggöra ökat byggande. När vi nu har en bostadskris i Stockholm är det fel att på det här sättet chockhöja priset på att bo och bygga. Vi liberaler hoppas nu att majoriteten tar chansen att ta fram ett förslag som inte får dessa dramatiska följder, följder som nästan samtliga remissinstanser varnat för, säger Björn Ljung (L).

Fakta:

För en bostadsrätt på 77 kvm skulle höjningen bli 1250 kronor i månaden, vilket motsvarar en högre avgift om 15 000 om året för ett hushåll. För ett småhus skulle höjningen maximalt bli 18 000 kronor extra om året.

Exploateringskontoret har uppskattat den genomsnittliga höjningen för de över 5000 berörda villaägarna till 27 procent. Enligt Villaägarnas beräkningar som utgår från en prognos över 2018 års taxeringsvärden blir den i själva verket 72 procent i Stockholm och 83 procent i de fyra kommuner utanför Stockholm där det finns småhus som står på mark som Stockholm äger.

Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86