Skip to main content

Rekordstor satsning på kulturen – fokus på dem som står utanför

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 13:39 CEST

Kultur- och fastighetsroteln i Stockholms stadshus

Pressmeddelande

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd
 
Simon Rothstein Frankander
Pressansvarig
0768- 251604

 

Rekordstor satsning på kulturen – fokus på dem som står utanför

- 2013 års kulturbudget innebär en rekordstor satsning på över 40 extra miljoner. Detta är en budget med fokus på dem som idag står utanför. Med fortsatta reformer och kraftigt ökade anslag kan vi både höja kvaliteten och få kulturen att nå ut till fler, säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

 - I budgeten genomför vi ännu en prioritering av biblioteken. Att vända trenden när det gäller läsandet bland unga är en av kulturpolitikens stora utmaningar, säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

 - Genom att både införa en ny musikundervisningsform kallad El Sistema och satsa på biblioteken i ytterstaden gör vi kulturen mer tillgänglig för dem som traditionellt sett står längst ifrån kulturutbud och kulturutövande.

 - 2011 var Stadsteaterns bästa publikår någonsin. Genom att anslå ytterligare 10 miljoner kronor till teatern ska den kunna nå än fler och fortsätta sitt framgångsrika arbete med att attrahera nya målgrupper, avslutar kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

Fakta

I och med årets budget har kulturen tillförts nästan 170 miljoner sedan Folkpartiet tog över ansvaret för kulturen i Stockholm.

I årets budget ryms en rad kulturreformer:

  • En ytterstadssatsning på biblioteken
  • 10 miljoner till Stockholms stadsteater med uppdrag att fokusera resurserna på det konstnärliga.
  • Kulturhuset och Stockholms stadsteater slås ihop i ett nytt allkonsthus
  • Satsning på scen för ung och nyskapande konst genom att Studion i Kulturhuset upplåts som ett showroom för de konstnärliga högskolorna
  • Utbyggnad av Liljevalchs för 130 miljoner
  • Ett utredningsuppdrag av att dela upp Kulturskolan samt införande av El Sistema för att nå nya barn som ett komplement till Kulturskolan
  • Höjd kvalitet för att locka fler besökare till kulturen genom pengar till besöksgenererande insatser
  • Måndagsöppet på stadens museer under sommaren samt en uppmaning till de statliga att följa efter

Så här har kulturbudgeten utvecklats sedan alliansens första kulturbudget 2007:

2007: 979,7 mnkr
2008: + 22,4 mnkr
2009: + 34,7 mnkr
2010: + 26,9 mnkr
2011: + 19,6 mnkr
2012: + 25,7 mnkr
2013: + 40 mnkr

Total ökning från 2007 till 2013: + 169, 3 mnkr

En sammanfattning av kulturbudgeten finns på  www.madeleinesjostedt.wordpress.com