Skip to main content

Risk för sämre förskola med ofinansierad heltid

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 09:39 CEST

Liberalernas genomgång av de inkomna remissvaren kring Socialdemokraternas förslag om rätt till heltid i förskolan för barn till föräldralediga i Stockholm visar på en oro bland i princip samtliga svaranden. Både stadsdelar och andra förskoleaktörer varnar för sänkt kvalitet och fördjupad förskollärarbrist som en konsekvens av att fler barn ska vistas i förskolan under en längre tid av dagen utan att detta åtföljs av ökade resurser. Det får oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) att varna för en ”häxbrygd för förskolan”.

-  Kombinationen av fler barn under en längre tid av dagen, kraftig brist på förskollärare i hela regionen och en budgetökning som inte ens matchar avtalens löneökningar är en riktig häxbrygd för förskolan. Med Socialdemokraternas politik riskerar vi att gå tillbaka från förskola som gör skillnad för barnen till ren barnomsorg, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Förslaget om rätt till heltid i förskolan, i kombination med borttagna regler om mellan vilka tider ett barn ska vara på förskolan, ska enligt förslaget täckas helt inom befintliga resurser. Inga särskilda pengar till löneökningar för förskollärare finns avsatta i majoritetens budget, trots uttalanden från skolborgarrådet Olle Burell (S) om en sådan satsning.

-  Bara någon vecka efter att man aviserade en lönesatsning för förskollärare kommer en budget där man helt sviker den här gruppen; det blev helt enkelt ingen lönesatsning som utlovat. Istället ska förskolorna göra mer med samma pengar. Det här är ytterligare ett exempel på ett oansvarigt och illa berett förslag som majoriteten går vidare med i direkt konflikt med den samfällda expertisen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd. 

Lotta Edholm vill nu att majoriteten lyssnar på kritiken:

-  Jag uppmanar Socialdemokraterna att dra tillbaka förslaget och istället skjuta till nödvändiga resurser så att förskolan kan hålla en hög kvalitet, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Fakta:

I majoritetens förslag till budget för Stockholm 2017 är de ekonomiska påslagen för förskoleverksamhet 1,46 procent.

Förslaget till rätt till heltid i förskolan innebär att begränsningen om max 30 timmar i veckan för barn till föräldralediga tas bort. Samtidigt tas också regleringar bort kring att barn ska hämtas och lämnas på tider som föräldrarna och förskolorna kommer fram till. Det gör att planeringsförutsättningarna för förskolorna kan bli sämre.

Röster om förslaget:

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd: ”Marginalerna i verksamheterna är redan idag små vilket gör det svårare att ha reservkapacitet. Förskolan har under senare år fått ökade kostnader. Det är bland annat för ökade hyror, särskilt i nybyggda förskolor, stora kostnader för IT, höjda lönekostnader samt kostnader för verksamhetsstöd till barn i behov av särskilt stöd. Ett ökat antal barn som ska beredas plats gör att det med nuvarande resurser blir svårt att bedriva verksamhet med önskvärd kvalitet.”
  2. Skarpnäcks stadsdelsnämnd: ”Den pedagogiska verksamheten i förskolan pågår framför allt mellan klockan nio och tre. Även barn som går heltid i förskolan hämtas och lämnas olika tider vilket gör att det är svårt att ha grupp-aktiviteter före klockan nio och efter klockan tre. Förvaltningen ser med viss oro på de ekonomiska och praktiska konsekvenser förslaget kan få för vissa förskolor. Antalet barn till föräldralediga varierar från förskola till förskola och det finns risk att vissa förskolor måste öka bemanningen på morgon och sen eftermiddag.”
  3. Skärholmens stadsdelsnämnd: "Stadsdelsförvaltningen ser en negativ konsekvens i att barngruppernas storlek kommer att öka över större delen av dagen. Under de senaste åren har verksamheterna sett en generell ökning av barn under morgon och sen eftermiddag."

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86