Skip to main content

Rydberg/Åslund (FP): ”Inrätta ett oberoende barnombud”

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 11:42 CET

FP: ”Inrätta ett oberoende barnombud”

”Beroendevården och socialtjänsten samverkar helt integrerat på 30 lokala beroendemottagningar runt om i länet. Vid behov ska kontakt tas med den del av socialtjänsten som arbetar med barn och/eller med barn- och ungdomspsykiatrin. Skolan, där barnen tillbringar sin mesta tid utanför hemmet, har förstås också en viktig roll i att uppmärksamma och slå larm när barn far illa, och att ge rätt stöd. Långtifrån alla missbruksproblem är ju kända för vården och socialtjänsten - 4 av 5 med alkoholmissbruk är okända eller söker aldrig vård. Men de barnen måste naturligtvis också få stöd.”

Det skriver landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) och Ann-Katrin Åslund (FP), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen i Stockholm stad, i dag på DNs Stockholmsdebatt. 

”I Stockholms stad vill Folkpartiet inrätta ett oberoende barnombud. Barnombudet ska företräda omhändertagna barns och ungas intressen. Ombudet ska vara en självständig instans till vilken placerade barn och ungdomar kan vända sig med eventuella klagomål på vården. Vi vill förtydliga barnperspektivet i socialtjänsten genom att alla barn ska få en "egen" socialsekreterare för att säkra kontinuitet och barnets behov”, skriver Birgitta Rydberg (FP) och Ann-Katrin Åslund (FP).

För kontakt med Birgitta Rydberg (FP)
Rasmus Jonlund 070-737 41 83

För kontakt med Ann-Katrin Åslund
Simon Rothstein Frankander 0768- 251604