Skip to main content

​Stockholmsregionen behöver 500 ytterligare poliser till 2020

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2016 09:55 CEST

Liberalerna vill se en storsatsning på polisen med totalt 2500 fler tjänster till 2020 jämfört med idag. För Stockholmsregionens del skulle det kunna innebära ett tillskott om ungefär 500 poliser med Liberalernas förslag. Lotta Edholm (L) välkomnar förslaget och vill se att Stockholms stad genomför en motsvarande satsning på socialtjänst, skola och stadsbyggnad för tryggare stadsdelar.

-  Liberalerna i Stockholm vill se att detta tillskott koncentreras till stadens utsatta områden, de där människor idag lever i större utsatthet för brott och otrygghet. Staten måste se till att fler poliser kommer ut till de områden där stockholmarna idag upplever otrygghet och frihetsbegränsningar på grund av kriminella. Alla stockholmare har rätt att känna trygghet och säkerhet i sin stad, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

-  Jag uppmanar Socialdemokraterna att matcha ökningen av antalet poliser med motsvarande sociala insatser. Vi behöver en starkare socialtjänst, bättre skolor och satsningar på bättre och mer levande bostadsområden än vad vi har idag, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Fakta om förslagen:

Polismyndigheten har kostnadsberäknat tre olika scenarier för en utbyggnad. Det lägsta scenariot innebär 1 500 fler poliser till slutet av 2020, mellanscenariot innebär 2 000 fler poliser och det högsta scenariot innebär 2 500 fler poliser till 2020 års utgång. Liberalerna anser att det är det högsta scenariot som bör genomföras.

Reformen innebär ökade statsutgifter för år 2017 med 200 miljoner kronor, för år 2018 med 300 miljoner kronor och år 2019 med 700 miljoner kronor.

Liberalerna vill skapa en modern beredskapspolis, som ska kunna kallas in i fler situationer än förut. Tjänstgöringen ska bygga på frivillighet och tidsbegränsade kontrakt för personer som har detta som ett åtagande vid sidan av sitt ordinarie arbete. Beredskapspolis ska stå under befäl av polis. 

Liberalernas partiledare Jan Björklund presenterar förslaget i Dagens Nyheter här.

Presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86