Jadmqo4xwufwozlvsvjv

Försenad trafikstart för Lidingöbanan

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 11:04 CET

Stockholms lokaltrafik, SL, meddelade i dag den 28 januari att trafikstarten av Lidingöbanan, som ursprungligen var planerad till 28 mars, skjuts upp. Orsaken är att det under provkörningar på den nya banan framkommit brister i det nyinstallerade signalsystemet. Delar av systemet måste bytas ut och det är i nuläget oklart när trafikstart kan ske.

Xj7rhapyik1paatu9sq6

Raoul Wallenbergs minne hedras

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 09:35 CET

På Förintelsens minnesdag den 27 januari, hedras minnet av Raoul Wallenberg. Det inleds klockan 19.00 med samling vid stadshustrappan och ett fackeltåg för att minnas förintelsens offer som går till monumentet Raoul Wallenbergs gärning, där kultur- och fritidsnämndens nya ordförande Carl-Johan Schiller talar.

Yus1fudwlzmzyvazgw8f

Välkommen på utdelningen av Lidingös första stadsmiljöpris

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 10:30 CET

Läktaren på Lidingövallen vann Lidingö stadsmiljöpris 2014. Den 4 december hålls en ceremoni med prisutdelning samt visning av läktaren. Lätt lunch serveras. Välkomna att närvara!

F5rhuccpx55askrn5tun

Nu kommer Lidingö närmare

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 09:50 CET

Med öppnandet av Norra Länken kommer Lidingö ännu närmare Sveriges mest expansiva region. För Lidingöborna och öns näringsliv kommer det att betyda en rejäl vitamininjektion.

Media-no-image

Missionsskolan lösning för boende

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 13:11 CET

Nu har en lösning hittats för de boende på bostadshotellet i Larsberg som stängs i juni 2015. Före detta Missionsskolan på Kottlavägen blir tillfälligt boende för cirka 40 hyresgäster.

Lidingö stad har undersökt olika möjligheter till nytt tillfälligt boende för de knappt 40 personer som har kontrakt som sträcker sig längre än till sista juni 2015. Nu finns det en lösning.

Det nya tillfälliga bostadshotellet blir i före detta Missionsskolan på Kottlavägen 116. Beräknad inflyttning kommer att ske under april 2015. Den före detta Missionsskolan ligger centralt på Lidingö, utmed busslinje 201.

-  Vi är nöjda med att även i fortsättningen kunna erbjuda Lidingöborna ett tillfälligt boende i form av ett bostadshotell, säger Patrik Häggstrand fastighetschef på Lidingö stad.

Lidingös bostadshotell i Larsberg stänger sista juni 2015. Till följd av detta beslutade kommunfullmäktige att bostadshotellet skulle flytta till före detta Lidingö sjukhem i Högsätra. Det här är inte längre möjligt då Lidingö stad fick föreläggande från Arbetsmiljöverket om att tillgänglighetsanpassa servicehusen i Högsätra. Det före detta sjukhemmet blev därmed tvunget att användas till evakuering av hyresgästerna i servicehusen.

Lidingö bostadshotell är för personer med lidingöanknytning som av olika anledningar behöver tillfälligt genomgångsboende. Tanken är att hyresgästen under perioden av tillfälligt boende i bostadshotellet ska hitta ett permanent boende.

För mer information
Patrik Häggstrand, fastighetschef
Tel: 08-731 36 00
E-post: patrik.haggstrand@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube

Nu har en lösning hittats för de boende på bostadshotellet i Larsberg som stängs i juni 2015. Före detta Missionsskolan på Kottlavägen blir tillfällig bostad för cirka 40 hyresgäster.

Läs vidare »
Dfbvet7eoketx56dhoqs

Lidingö Musikskola jubilerar

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 07:52 CET

Lidingö Musikskola fyller 60 år och firar med en rad konserter under vecka 47. Skolan grundades redan 1954 och har sedan många år varit navet i Lidingös musikliv. Tusentals elever har genom åren passerat skolan.

Mqgoneafo6fosvfief1p

Lokal tappning av Musikhjälpen

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 10:07 CET

Lidingös fritidsgårdar gör en lokal tappning av Musikhjälpen. Under den 5 - 6 december kommer ungdomar att sända musik och intervjuer från en ministudio i Lidingö centrum. Pengarna, som samlas in, går till kampen mot spridningen av HIV.

Media-no-image

Pressmeddelande från den politiska majoriteten: Skolfokus i 2015 års budget

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 15:55 CEST

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna gör i budgeten för 2015 en kraftig förstärkning av skolan; dels höjs skolpengen för grundskolan med 3,9 procent, dels tidigareläggs höjningen med ett halvår. Resurserna till skolan ökar med 37 miljoner kronor utöver beräknade volymtillskott, jämfört med budgeten för 2014. För äldreomsorgen räknas pengbeloppen upp med tre procent i valfrihetssystemen, likaså för de interna pengbeloppen för verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatrin. För den anslagsfinansierade verksamheten räknas ramarna upp med två procent.

Lidingös ekonomi står fortsatt stabil i en orolig omvärld. Den svenska konjunkturen går på halvfart och en bredare återhämtning är skjuten på framtiden. Loket i ekonomin är även fortsättningsvis den privata konsumtionen som tillsammans med en god utveckling av sysselsättningen håller uppe efterfrågan och skatteintäkterna. Orosmolnen för svensk ekonomi är många; det parlamentariska läget med en svag svensk regering och en ökad säkerhetspolitisk osäkerhet i vårt närområde leder till en minskad investeringsbenägenhet som dämpar tillväxten.

För Lidingös del kommer skattesatsen att hållas oförändrad, trots den ökade belastningen på 19 miljoner kronor för 2015 som förändringarna i det kommunala utjämningssystemet medför, en försämring som urholkar stadens resurser. Det finansiella målet på en procent av stadens kostnader, motsvarande 27 miljoner kronor för 2015, ligger fast.

Den ökade ekonomiska belastningen till trots kan M, FP och KD presentera extra satsningar på cirka 7 miljoner kronor utöver vad som presenterades under våren i budgetdirektiven. Det är satsningar som i huvudsak riktas mot grundskolan som får pengbeloppen höjda med ytterligare 0,9 procent jämfört med i våras.

- Jag oerhört stolt att i min sista budget som ordförande i kommunstyrelsen på Lidingö kunna prioritera våra viktigaste verksamheter. Vi gör kraftiga resursförstärkningar till skolan och omsorgen om våra äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessa satsningar gör vi samtidigt som skattesatsen är oförändrad och investeringstakten hög, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M).

För övriga verksamheter på utbildningssidan så räknas pengbeloppen för förskola och pedagogisk omsorg upp med tre procent. Pengbeloppen för gymnasieskolan fastställs enligt förslag från Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) i den gemensamma gymnasieregionen. Lidingöelever på Hillelskolan i Stockholm får även en utökning av pengen som motiveras utifrån skolans särskilda säkerhetssituation.

En förändring för grundskola och förskola är att pengbeloppen kommer verksamheterna till del redan från den 1 januari 2015, ett halvår tidigare än normalt. Det innebär en extra förstärkning på 16 miljoner kronor.

Stödet till barn i behov av särskilt stöd ska ses över för barn i grundskolan och skolhälsovårdens arbete mot droger ska förstärkas.

- Det är mycket glädjande att vi kan höja pengen ytterligare till förskoleklass och grundskola med 3,9 procent och genomföra höjningen redan från årsskiftet. Det innebär en stor resursförstärkning. Under året ska vi också se över KSL-pengens vara eller icke vara. Vi vill säkerställa lika villkor inom regionen och att Lidingös gymnasieskola inte avviker negativt inom den gemensamma gymnasieregionen, säger kommunalrådet och ordföranden för utbildningsnämnden Torsten Engevik ( FP).

För äldreomsorgen räknas pengbeloppen upp med tre procent i valfrihetssystemen för särskilt boende, servicehus och hemtjänst. Även de interna pengbeloppen för verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatrin. Samtidigt genomförs ytterligare utbildningsinsatser för både chefer och medarbetare för att stärka ledning och kvalitet i våra verksamheter. Fortsatt fokus ligger på att anpassa delar av kommunens egna verksamhet till efterfrågan.

-Vi får inte tumma på kvalitet i omsorgen av våra äldre och för personer med funktionsnedsättning. Därför välkomnar jag den treprocentiga ökningen på pengbeloppen. Utöver ökade resurser vill jag särskilt lyfta fram den Sliviacertifiering som kommer att genomföras på Lidingös boenden under 2015. Vi kommer dessutom att fortsätta arbetet för att få till en trevligare måltidsmiljö. Måltiden är mer än bara det som serveras på tallriken och ska givetvis vara en av dagens höjdpunkter, säger kommunalrådet och ordföranden för stöd- och omsorgsnämnden Carl-Johan Schiller (KD).

I budget för 2015 tillförs även verksamheterna inom utbildning och stöd- och omsorg 32 miljoner kronor i ökat volymtillskott för att möta det ökande antalet grundskoleelever och ett ökat omsorgsbehov. Ramarna för den anslagsfinansierade verksamheten räknas upp med 2 procent. För planåren 2016 och 2017 tillförs nämnderna två procent i generell uppräkning, utöver resurser för volymtillskott.

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna gör i budgeten för 2015 en kraftig förstärkning av skolan; dels höjs skolpengen för grundskolan med 3,9 procent, dels tidigareläggs höjningen med ett halvår. Resurserna till skolan ökar med 37 miljoner kronor utöver beräknade volymtillskott, jämfört med budgeten för 2014.

Läs vidare »
Nnnn8wcpimhrq9wwfjjs

Lärare på studieresa till Bryssel

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 09:50 CEST

20 lärare och rektorer från Lidingö åker på måndag till Bryssel för en grundkurs i EU-kunskap. Resan är den första i vad som förväntas bli en serie resor i syfte att höja kvaliteten i undervisningen.

Oi18p0v2vynbhcio42q2

Hooked on a feeling

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 14:56 CEST

En utställning om en hitlåts vindlande väg genom sex decennier. Hooked on a feeling. 1968 skriver den amerikanske kompositören Mark James musik och text till ”Hooked On A Feeling”. Fem år senare spelar Björn Skifs och Blåblus in låten som snabbt hamnar som etta på den svenska tio-i-topplistan. Resten är musikhistoria.

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • ulyyf.zxpegkbjtevfrstpfnmxson@jffvdbmnlidingxxfkdwo.hwopse
  • 08-731 30 24
  • 073-079 02 77

Om Lidingö stad

Välkommen till Lidingö

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig.

Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.

Adress

  • Lidingö stad
  • Stockholmsvägen 50
  • 181 82 Lidingö
  • Vår hemsida

Länkar