Ypmgioudllyuext3cxut

Hersby gymnasium blir Årets Kinaprofil

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 14:00 CEST

Svensk-kinesiska föreningen utnämner Hersby gymnasium till Årets Kinaprofil 2014. Priset syftar till att lyfta fram en person eller organisation som under året utmärkt sig genom att sprida kunskap om Kina och att ha medverkat till att berika en mångsidig Kinabild i Sverige.

Media-no-image

Praktikertjänst föreslås ta över Lidingö Hospice

Pressmeddelanden   •   2014-09-12 08:00 CEST

Under våren 2015 har Praktikertjänst för avsikt att etablera sig på Lidingö. Praktikertjänst kan då erbjuda Lidingöborna tillgång till specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) även kallat för hospice och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

I samband med etableringen föreslås Praktikertjänst överta Lidingö Hospice lokaler.

– Vi har länge arbetat för att hitta en långsiktig lösning för Lidingö Hospice så att de Lidingöbor som behöver kan erbjudas en högkvalitativ palliativ vård i sin närmiljö, säger Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande. Tack vare vårdvalsreformen har detta nu blivit möjligt.

– Vår ambition är att kunna erbjuda patienter över 18 år både specialiserad palliativ slutenvård och ASIH eftersom svårt sjuka patienter ofta vill kunna vårdas såväl i hemmet under perioder så som perioder på hospice, säger Roger Larsson, verksamhetschef på Praktikertjänst ASIH. Genom att samma organisation ansvarar för såväl hospice som ASIH skapar vi en trygghet med kontinuitet, god tillgänglighet och korta inställelsetider.

– Det är mycket glädjande att Praktikertjänst vill bedriva specialiserad palliativ vård på Lidingö, säger Anette Heilbrunn Saxby (M), tf ordförande i stöd- och omsorgsnämnden. Det är ett företag med gedigen erfarenhet på området. Nu ska vi tillsammans se till att förändringen blir så smidig som möjligt för patienterna.

Dessa två vårdformer omfattas av vårdval vilket innebär att patienten själv väljer någon av de utförare som har auktoriserats av Stockholms Läns Landsting. Den hospiceverksamhet som i dag finns i Stockholm drivs i huvudsak genom auktorisation för specialiserad palliativ slutenvård.

Ärendet behandlas av stöd- och omsorgsnämnden den 23 september. Etableringen förutsätter också auktorisation från Stockholms läns landsting. Sjukvårdsutskott Norr väntas fatta beslut i oktober.

 

För mer information:

Roger Larsson, Praktikertjänst ASIH, verksamhetschef
Tel: 070-484 51 03

Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0730-70 30 50

Anette Heilbrunn Saxby (M), tf ordförande i stöd- och omsorgsnämnden
Tel: 070-864 62 84

 

Om Praktikertjänst:
Praktikertjänst som är Sveriges äldsta och största vårdföretag ägs och drivs av verksamma kliniker helt utan externa ägare. Praktikertjänst ASIH ingår i ett dotterbolag med bl a verksamheter inom följande områden:
• Geriatrik i Haninge med 48 vårdplatser och i Upplands Väsby med 34 vårdplatser.
• ASIH med lokala team i Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Tullinge, Södertälje, Upplands Väsby, Sollentuna, Täby och Bromma
• Hospice, Handens sjukhus med 20 vårdplatser och på Löwenströmska sjukhuset med 18 vårdplatser


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube

Under våren 2015 har Praktikertjänst för avsikt att etablera sig på Lidingö. Praktikertjänst kan då erbjuda Lidingöborna tillgång till specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) även kallat för hospice och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

Läs vidare »
Mav3kxwashm16ipsumpq

Öppet stadshus på Lidingö

Pressmeddelanden   •   2014-09-03 12:37 CEST

På lördag kommer Lidingöborna ges möjlighet att bekanta sig med stadens olika förvaltningar och sina lokala politiker. Aktiviteter för alla åldrar står på programmet, bland annat kommer Lidingöborna få rösta på hur en av vagnarna som ska trafikera Lidingöbanan ska se ut.

Swj25zhcm2d1yhicw7cm

Hur ska spårvagnen se ut?

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 14:09 CEST

Lidingö stad har genom ett avtal med SL fått möjlighet att bestämma utseendet på en av de sju spårvagnar som kommer att trafikera Lidingöbanan. Nu är det upp till Lidingöborna att rösta fram det bästa av tre förslag.

Ykxwttxlqplk5aof0utq

Lättare att hitta på biblioteket

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 12:47 CEST

Det ska bli lättare för besökarna att hitta på biblioteket. Därför går Lidingö stadsbibliotek i höst över till det internationella klassifikationssystemet Dewey.

Ep497lmfml1owcx3knxe

God arkitektur prisas

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 13:49 CEST

Lidingö stad vill skapa engagemang kring god arkitektur och stadsutveckling. Därför instiftas nu ett stadsmiljöpris. Lidingöborna bestämmer vem som vinner, omröstningen pågår september ut. Med priset vill staden uppmärksamma arkitekters och enskilda fastighetsägares insatser och deras betydelse för utvecklingen av ett attraktivt Lidingö.

Gonvl2bxbbsueesnr8l3

Mänskliga rättigheter i fokus

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 16:33 CEST

FN har formulerat de mänskliga rättigheterna i 30 artiklar. Under våren har lika många skolor runt om i Sverige valts ut för ett fördjupat arbeta med dessa frågor. 30 svarta kuber med varsitt budskap om de mänskliga rättigheterna har utplacerats av Raoul Wallenberg Academy och Friends på skolorna.

Isveniodv2zy7jqchpd1

Inriktningen för den nya bron

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 11:07 CEST

Den 20 oktober väntas kommunfullmäktige fatta beslut om vilken typ av bro som ska ersätta den gamla Lidingöbron och var den ska placeras. Planen är att den nya bron ska stå färdig 2020.

Media-no-image

Servicehusen byggs om

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 15:00 CEST

Servicehusen Baggeby gård och Högsätra följer inte Arbetsmiljöverkets normer och måste byggas om. Under ett år, från oktober 2014, pågår arbetena och de boende måste flyttas till alternativa boenden i tremånaders-etapper.

Det är utrymmen på toaletter och bredden på dörröppningar som är orsaken till ombyggnationen. De uppfyller inte Arbetsmiljöverkets krav och det är under hotet av vite som Lidingöhem och Lidingö stad förelagts att åtgärda bristerna.

- Vi förstår att ombyggnationerna kommer att upplevas som besvärande för många av de boende och vi vidtar alla åtgärder för att det ska genomföras så bra som möjligt. Omsorgen för de boende får inte kompromissas med, säger Bibbi Wikström, utförarchef i Lidingö stad.

Varje byggetapp beräknas i dagsläget att ta omkring tre månader. Under arbetet kommer boende i Högsätra servicehus att erbjudas rum i före detta Lidingö sjukhem från oktober. Ombyggnationerna av Baggeby gård påbörjas först vid årsskiftet och de berörda kommer att bo dels i tillfälliga paviljonger i anslutning till serviceboendet, dels i rum i före detta Lidingö sjukhem. I båda fallen kommer de tillfälliga boendena anpassas efter individuella behov.

Ordinarie personal kommer att följa de boende under byggtiden. Staden hjälper också till med allt praktiskt som berör flytten och står även för flyttkostnaderna. Hyrorna kommer att reduceras under den aktuella perioden.

- De boendes välbefinnande är i fokus. Därför har det varit så viktigt att hitta bra boendealternativ under byggtiden. Nu ska arbetet genomföras så snabbt och effektivt som möjligt för att minimera besvären, säger Patrik Häggstrand, fastighetschef i Lidingö stad.

Boende och anhöriga i båda servicehusen har bjudits in till informationsmöten om hur flytten ska arrangeras. Det kommer att ordnas med kontinuerliga informationsaktiviteter under arbetets gång.
Information om ombyggnationen kommer från juli kontinuerligt att publiceras på webben: www.lidingo.se/servicehus

För mer information
Bibbi Wikström, utförarchef på stöd- och omsorgsförvaltningen, Lidingö stad
bibbi.wikstrom@lidingo.se
Tel: 08-731 47 01

Patrik Häggstrand, fastighetschef
patrik.haggstrand@lidingo.se
Tel: 08-731 36 00


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube

Servicehusen Baggeby gård och Högsätra följer inte Arbetsmiljöverkets normer och måste byggas om. Under ett år, från oktober 2014, pågår arbetena och de boende måste flyttas till alternativa boenden i tremånaders-etapper.

Läs vidare »
Ztgje1gu0qt1y23q01nr

Planprogrammet godkänt

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 12:45 CEST

Den 16 juni blev planprogrammet för Centrum-Torsvik godkänt av kommunfullmäktige. Det innebär att programmet kan gå in i en ny fas efter sommaren då detaljplaneringen börjar.

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • qivzreopulf.peterscngesogwngn@aavvliqxyvxfdiokngo.gsojse
  • 08-731 30 24
  • 073-079 02 77

Om Lidingö stad

Välkommen till Lidingö

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig.

Lidingö har drygt 44 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.

Adress

  • Lidingö stad
  • Stockholmsvägen 50
  • 181 82 Lidingö
  • Vår hemsida

Länkar