Media no image

Första kommunala hemtjänsten i Sverige Silviahemscertifieras

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 15:31 CET

Som första kommunala hemtjänst i Sverige kommer Lidingö stads hemtjänst och de kommunala servicehusen Baggebygård och Högsätra att Silviahemscertifieras. Ceremonin för certifieringen äger rum den 10 mars, mellan klockan 13.30 och 15.30 på Baggebygårds servicehus.Under ceremonin kommer Eva Jönsson från Silviahemmet att dela ut certifikaten nr 50 till hemtjänsten och nr 51 till servicehusen.

En Silviahemscertifiering innebär att alla medarbetare oavsett om man är vård- och omsorgspersonal, städare eller chef har genomgått en utbildning i demensvård. I certifieringen ingår också att personalen på varje enhet har regelbundna reflektionsstunder tillsammans med en utbildad reflektionshandledare.

– För våra kunder och deras anhöriga är det en trygghet att vi är utbildade och certifierade inom demensvård, säger Per Wictorsson, områdeschef för hemtjänsten inom Lidingö stad. Vi vill kunna erbjuda bästa möjliga livskvalitet för personer med demenssjukdom.

Utbildningen i demenssjukdom utgår från Silviahemmets vårdfilosofi som bygger på fyra hörnstenar: personcentrerad vård, teamarbete, anhörigstöd samt kommunikation och relation.

Totalt i Sverige finns det med Lidingö stads hemtjänst 50 verksamheter som Silviahemcertifierats, varav 47 är boenden och dagverksamheter och två är privata hemtjänstföretag.

Drottning Silvia grundade Silviahemmet 1996. Hemmet drivs med en palliativ vårdfilosofi med fokus på livskvalitet. Detta vill man uppnå genom att lindra fysisk smärta, erbjuda psykologiskt, socialt och existentiellt stöd för både patienten och dennes närstående.

För mer information
Per Wictorsson
Områdeschef, Lidingö stads hemtjänst
Tel: 08-731 33 36

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube

Som första kommunala hemtjänst i Sverige kommer Lidingö stads hemtjänst och de kommunala servicehusen Baggebygård och Högsätra att Silviahemscertifieras.

Läs vidare »
Uecko5dzomo5sdwwihfo

Stadshusets ombyggnation beslutas

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 09:00 CET

Nu är de detaljerade ritningarna och kalkylerna för upprustning av Lidingö stadshus klara. Den 6 februari ligger förslaget att genomföra den stora ombyggnationen på kommunstyrelsen bord.

Iwha2tql4tjfnlcr24yz

Ett arbete i Raoul Wallenbergs anda

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 10:03 CET

På Förintelsens minnesdag den 27 januari hedras traditionsenligt även minnet av Raoul Wallenberg. Då delas också Raoul Wallenbergpriset ut som i år tillfaller Internationella föreningen på Hersby gymnasium och deras arbete för integration.

Media no image

Enighet om boende för nyanlända

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 12:41 CET

Staden har under det senaste året arbetat intensivt med att ordna bostäder åt Lidingös nyanlända. Ett alternativ är bostadsmoduler och nu presenterar en enig politisk majoritet förslag till lösning.

- Det är tillfredsställande att vi har hittat boendelösningar i politisk enighet. Ett ordnat boende samt ett riktat integrationsarbete är det som skapar förutsättningar för att lära sig svenska, skaffa sig en utbildning och ett arbete. Det är viktigt att de nyanlända ska kunna bli självförsörjande så snabbt som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Lidingö stad har i likhet med andra kommuner, ett lagkrav att ordna bostäder åt nyanlända. För 2016 var det 171 personer som kom till Lidingö och för 2017 är det 242 personer. För att möta behovet av bostäder beslutade kommunstyrelsen i september att två bostadsmoduler, med plats för sammanlagt 50 personer, ska köpas in.

Nu har den politiska majoriteten enats om att de två bostadsmodulerna ska placeras längs Bosövägen, i höjd med Bosö båtklubb. En plats som möter ställda krav på tidsbegränsat bygglov, goda markförhållanden och närhet till kollektivtrafik. Om allt löper enligt plan kan bostadsmodulerna vara på plats i slutet av 2017. Lidingö stad kommer kontinuerligt att informera när det planeras eller byggs ett nytt boende.

Andra bostadsalternativ är delar av Högsätrahuset, bostadshotellet på Kottlavägen, villor staden äger och som hyrs ut med korttidskontrakt samt personalbostäder som blivit lediga. Staden ska också se över möjligheten att omvandla kontorslokaler till tillfälliga bostäder.



För mer information
Anna Rheyneuclaudes Kihlman kommunstyrelsens ordförande
Tel: 08-30 50

Anna Hadenius
Stadsdirektör
Tel: 08-731 33 27

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube

Staden har under det senaste året arbetat intensivt med att ordna bostäder åt Lidingös nyanlända. Ett alternativ är bostadsmoduler och nu presenterar en enig politisk majoritet förslag till lösning.

Läs vidare »
O5lxqmjpohdiqg3neurq

Så skiner solen på Lidingö

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 15:10 CET

Är du intresserad av att producera din egen el eller värme? Lidingö stad har tagit fram en solkarta där fastighetsägare på Lidingö kan se hur stor potentialen för solenergi är på just deras fastighet.

S3ezksavpqgykf7ivswp

Lidingö Kulturvecka större än någonsin

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 11:23 CET

Med ett program större än någonsin hälsar Lidingös kulturliv tillsammans med Lidingö stad välkomna till Lidingö kulturvecka den 14 till 19 november. Lokal kultur, många kända namn och ett brett utbud av evenemang utlovas. Dessutom slås ett slag för barnkulturen.

Bwnbyr5rqri9ymbekkzt

Skidåkningen i Ekholmsnäsbacken säkrad

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 15:36 CEST

Lidingö stad och ESAB har gemensamt bestämt att i förtid avbryta arrendeavtalet som gällt mellan parterna för driften av Ekholmsnäsbacken. I stället är avsikten att Lidingö slalomklubb övertar driften av anläggningen.

Ebzeu0kkoec9umk1flpp

Toppbetyg till Lidingös skolor

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 10:52 CEST

I Lidingös kommunala och fristående grundskolor har det genomsnittliga meritvärdet ökat från 258,9 läsåret 2014-2015 till 268,7 läsåret 2015-2016. Lidingö har därmed landets högsta meritvärde.

Azdub3gb8uq9qdqc6an5

Drogvanor kartlagda bland ungdomar

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 10:35 CEST

Vartannat år sammanställer Länsstyrelsen i Stockholm en stor enkät för att bland annat kartlägga ungdomars drogvanor. För första gången är även Lidingö med i den så kallade Stockholmsenkäten. Den långsiktiga trenden är att drogkonsumtionen minskar i länet men det finns oroande tecken.

Wuah60w6m5p7tnnvayny

Hersby gymnasium ställer ut i Kungsträdgården

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2016 14:33 CEST

Den 26-28 augusti medverkar lärare och elever från Hersby gymnasium i den nationella utställningen ”Varje människa kan göra skillnad” i Kungsträdgården. 30 svarta kuber, en för varje mänsklig rättighet har skickats till utvalda gymnasieskolor runt om i Sverige. Eleverna har gestaltat och kreativt tolkat sin mänskliga rättighet inuti kuben.

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Pressansvarig
  • ullpqgjlf.pefkvsfcteqgrswqsofbwon@lidingzzo.se
  • 08-731 30 24
  • 073-079 02 77

Om Lidingö stad

Välkommen till Lidingö

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig.

Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.

Adress

  • Lidingö stad
  • Stockholmsvägen 50
  • 181 82 Lidingö
  • Vår hemsida

Länkar