Skip to main content

Taggar

 • Förvaltningschef
 • Chef Lärande- och kulturförvaltningen
 • daniel.broman@lidingo.se
 • 08-731 34 82

 • Kommunalråd
 • Ordförande kultur- och fritidsnämnden
 • carl-johan.schiller@lidingo.se
 • 076-187 83 30

 • Kommunalråd
 • Ordförande omsorgs- och socialnämnden
 • birgittasl.skoldxzfrsfni@lidiniygoorqrhi.seowxe
 • 08-731 46 36
 • 072-226 42 56

 • Kommunalråd
 • Ordförande utbildningsnämnden
 • hans.barje@lidingo.se
 • 08-731 46 88
 • 072-504 40 63

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • daniel.kallenfors@lidingo.se
 • 08-731 30 28
 • 072-216 78 92

 • Oppositionsråd
 • Oppositionsråd
 • amelie.tarschys.ingre@lidingo.se
 • 08-731 35 81
 • 073-079 35 81

 • Stadsdirektör
 • Stadsdirektör
 • antmna.hadeniufqs@vsliqwdirgngxpnro.vlpwrpse
 • 073-079 33 27

 • Kommunikationschef
 • Kommunikationschef
 • madeleine.helleday@lidingo.se
 • 08-731 30 67
 • 073-079 30 67

 • Ekonomichef
 • Ekonomichef
 • zvpatricyf.aertrndersscmmqtevpon@lidingo.se
 • 08-731 30 83

 • Personalchef
 • Personalchef
 • cecilia.haslum@lidingo.se
 • 08-731 32 17

 • Förvaltningschef
 • Chef Teknik- och fastighetsförvaltningen
 • poa.hellqvist@lidingo.se
 • 08-731 39 00
 • 072 -453 47 99

 • Förvaltningschef
 • Chef omsorgs- och socialförvaltningen
 • fxitlomrtta.wigen@bglidingo.se
 • 08-731 30 01

 • Förvaltningschef
 • Chef miljö- och stadsbyggnadskontoret

 • IT-strateg
 • IT-strateg
 • bjorn.soderlund@lidingo.se
 • 08-731 30 75
 • 073-079 30 75

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Pressansvarig
 • buukisulwcf.dqtooupeoctersboson@liwhdidfpgxzfvngfoaeo.se
 • 08-731 30 24
 • 073-079 02 77