Skip to main content

Taggar

 • Förvaltningschef
 • Chef Lärande- och kulturförvaltningen
 • xidanitquczliielwc.biuvyroman@lidingmnuwzco.se
 • 08-731 34 82

 • Kommunalråd
 • Ordförande kultur- och fritidsnämnden
 • carl-johan.schiller@lidingo.se
 • 076-187 83 30

 • Kommunalråd
 • Ordförande omsorgs- och socialnämnden
 • birgitta.skold@lidingo.se
 • 08-731 46 36
 • 072-226 42 56

 • Kommunalråd
 • Ordförande utbildningsnämnden
 • opddyjhanseo.besarmpje@lidinfago.shazghze
 • 08-731 46 88
 • 072-504 40 63

 • Kommunalråd
 • Kommunstyrelsens ordförande
 • anwtnaajrifx.rsberhejtyneucljkaudrdeyaskmkihclkxnleolman@lmaidineygommhh.se
 • 08-731 35 04
 • 072-204 09 33

 • Oppositionsråd
 • Oppositionsråd
 • amelie.tarschys.ingre@lidingo.se
 • 08-731 35 81
 • 073-079 35 81

 • Stadsdirektör
 • Stadsdirektör
 • foatanna.hadeniutcs@alotlidimwntbvngo.se
 • 073-079 33 27

 • Kommunikationschef
 • Kommunikationschef
 • madeleine.helleday@lidingo.se
 • 08-731 30 67
 • 073-079 30 67

 • Ekonomichef
 • Ekonomichef
 • patric.amkggnderssrlonzm@lidingomb.se
 • 08-731 30 83

 • Personalchef
 • Personalchef
 • cewibpcilia.jxhaslumtc@lwefmhoidingo.se
 • 08-731 32 17

 • t.f. Förvaltningschef
 • Chef Teknik- och fastighetsförvaltningen
 • soren.ingman@lidingo.se
 • 08-731 34 05
 • 072 -740 82 83

 • Förvaltningschef
 • Chef omsorgs- och socialförvaltningen
 • lonbtta.wimqjnxbosvpgen@lidingo.hlse
 • 08-731 30 01

 • Förvaltningschef
 • Chef miljö- och stadsbyggnadskontoret

 • IT-strateg
 • IT-strateg
 • bjorfiaxywdmuuein.sodehlrlrypeckatcfund@lidingeeo.alogse
 • 08-731 30 75
 • 073-079 30 75

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Pressansvarig
 • ulf.petersson@lidingo.se
 • 08-731 30 24
 • 073-079 02 77