Skip to main content

Utställning om forntidens Lidingö

Evenemang

21
SEP
Lidingö museum Lejonvägen 26 A 181 32 Lidingö
-   -
Lidingö under jord är en utställning om arkeologi som företeelse med inriktning på Lidingös forntid. Den främsta målgruppen är skolelever som läser om forntiden i skolan, men utställningen riktar sig även till en intresserad allmänhet.