Skip to main content

Inbjudan till pressvisning av forntidsutställning om Lidingö

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 08:00 CEST

Tid: lördag 20 september kl 12 (Vernissage)
Plats: Lidingö museum, Lejonvägen 26

Invigningstalare: Kommunfullmäktiges ordförande Kjell Treslow

Lidingö under jord är en utställning om arkeologi som företeelse med inriktning på Lidingös forntid. Den främsta målgruppen är skolelever som läser om forntiden i skolan, men utställningen riktar sig även till en intresserad allmänhet.

Ett syfte med utställningen är att problematisera olika teman som exempelvis tid, identitet och etik. Utställningen berättar även om det arkeologiska yrket och om hur man arbetar för att lära sig att tolka vårt förflutna. Utställningen öppnar för allmänheten den 21 september på Lidingö museum och pågår till och med den 6 november. Museets öppettider är tisdag, onsdag, torsdag och söndag, klockan 12-15.

Utställningen Lidingö under jord har initierats och producerats av en grupp bestående av sex nyutexaminerade studenter från Stockholms universitet. Projektet stöds och finansieras av Lidingö stad, genom Länsstyrelsen i Stockholms län (Kulturmiljöenheten), samt Stockholms läns landstings kulturförvaltning.

Utställningen äger rum i Lidingö hembygdsförenings lokaler på Lidingö museum. För guidade visningar av utställningen kan skolklasser boka tid hos Britta Edin, tel 08-765 65 93.

Besöksadress:
Lidingö museum
Lejonvägen 26 A
181 32 Lidingö

För ytterligare information kring utställningen kontakta:

Lisa Lundgren, projektledare, e-post: kulturarv.lidingo@gmail.com
Ulla Bejrum, landskapsarkitekt, e-post: ulla.bejrum@lidingo.se
Louise Schlyter, kulturintendent, tel: 08-731 30 82

Besök också gärna utställningens hemsida på adress www.lidingounderjord.blogspot.com