Skip to main content

Kör snällt-kampanjen fortsätter

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2017 09:04 CEST

I våras placerades rosa trehjulingar ut vid strategiska platser då Lidingö stad i samarbete med Polisen startade kampanjen #körsnällt. Syftet var att få Lidingös bilister att lätta på gasen och köra mer trafiksäkert. Nu fortsätter kampanjen.

Det var Lidingö stad som i våras tog initiativ till kampanjen. Den genomfördes i samarbete med Polisen och inleddes i samband med skolavslutningarna. Nu är det dags för skolstart och kampanjen tar ny fart.

– Vi kommer alltid att fortsätta jobba med trafiksäkerhet och att uppmuntra till att hålla hastighetsbegränsningarna. Responsen vi fick då kampanjen startade har gett oss många positiva erfarenheter, säger Olof Minati, ansvarig för trafikfrågor i Lidingö stad.

Det mest iögonfallande inslaget i våras var ett tjugotal rosa trehjulingar som placerades vid skolor, förskolor och längs med huvudstråken tillsammans med en skylt med uppmaningen Kör snällt Lidingö! Bakgrunden till det något annorlunda greppet var att allt fler bryter mot gällande hastighetsregler. Det påverkar i sin tur trafiksäkerheten, miljön och hälsan på ett negativt sätt. Lidingö stad arbetar ständigt med att göra vägarna tryggare och säkrare. När kampanjen startar på nytt är det barnteckningar som förmedlar budskapet i stället för de rosa cyklarna och trafikskyltarna.

– Inför skolstarten vill vi åter påminna om betydelsen att följa hastighetsbegränsningarna och att visa hänsyn i trafiken. För att nå ända fram behövs bilförarnas hjälp. På Lidingö ska vi köra snällt, helt enkelt, säger Olof Minati.

Visionen är att färre personer skadas eller omkommer i trafiken. Trafikverkets undersökningar visar att åtta av tio fotgängare dödas vid en kollision i 50 km/tim. Om hastigheten däremot är 30 km/tim överlever nio personer av tio.

Polisen kommer under kampanjveckorna att vara extra närvarande på ön.

Mer information finns på kampanjens webbplats. www.korsnallt.se


För ytterligare information

Olof Minati, ansvarig för trafikfrågor i Lidingö stad
Tel: 08-731 33 94
E-post: olof.minati@lidingo.se

Fredrik Wallén, kommunpolis
Tel: 010-563 93 69
E-post: fredrik.wallen@polisen.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube