Skip to main content

Lidingö får ny stadsdel med 1 000 bostäder

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 10:15 CET

1 000 lägenheter, varav 220 hyresrätter, blir det i Lidingös nya stadsdel Dalénum. Här kommer även att byggas ett 21-våningar högt hus som ska bli stadens nya landmärke. Lidingö stad och JM AB har nu avslutat förhandlingarna kring den nya stadsdelen som ska växa fram vid öns södra strand.

Dalénum ska bli en ny levande stadsdel med attraktiva bostäder och arbetsplatser, all tänkbar service samt fritids- och kvällsaktiviteter. I området kommer bland annat att finnas förskola, skola och särskilt boende för äldre, restaurang, idrottshall, mötesplatser och strandpromenad.

– Med sitt fantastiska, sjönära läge, bara tio minuter från Stockholms innerstad kommer Dalénum att bli en av regionens mest eftertraktade bostadsområden, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M).

En mötesplats för alla
Dalénum ska vara ett område för alla. Här skapas goda förutsättningar för kommersiell verksamhet, samtidigt som hyres- och bostadsrätter i varierande storlek blandas.

– Vi vill ha en levande och tillgänglig stadsdel och göra det möjligt för människor i olika livssituationer att bo här, säger kommunstyrelsens vice ordförande Minna Klintz (FP).

Infarten till den nya stadsdelen kommer att fungera smidigt när den nya cirkulationsplatsen vid Södra Kungsvägen byggts. Åker man kollektivt använder man enklast den snart moderniserade Lidingöbanan där tågen i framtiden även kan komma att gå hela vägen in till Kungsholmen.

Idétävling kring Lidingös nya landmärke
Precis intill stranden kommer ett 21-våningar högt hus att byggas. Byggnaden ska bli ett landmärke och en profilbyggnad för Dalénum och Lidingö. En idétävling kommer att anordnas för att hitta den bästa utformningen av huset. Gestaltningen är tänkt att vara nutidsenlig och framåtblickande, men samtidigt knyta an till områdets industri- och teknikhistoria där inspirationskälla kan vara Gustaf Daléns uppfinningar, till exempel Aga-fyren.

I linje med Lidingö stads hälsoprofil ska stadsdelen Dalénum skapa en så liten påverkan på miljön som möjligt och det ska därför bli lätt för de boende att göra kloka miljöval. Den nya bebyggelsen ska bestå av lågenergihus och förbrukningen av el och vatten ska mätas individuellt för varje lägenhet.

För mer information:
Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande, tel 073-079 30 50.
Minna Klintz (FP), kommunstyrelsens vice ordförande, tel 073-079 35 81.
Bengt Rehn, mark- och exploateringschef, tel 08-731 30 52.
Charlotta Holm Hildebrand, planchef, tel 073-079 03 49

Olof Petterson Herold, Projektledare JM AB, 08-782 89 51