Skip to main content

Stadshusets ombyggnation beslutas

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 09:00 CET

Nu är de detaljerade ritningarna och kalkylerna för upprustning av Lidingö stadshus klara. Den 6 februari ligger förslaget att genomföra den stora ombyggnationen på kommunstyrelsen bord.

Det var i november 2015 som kommunfullmäktige beslutade att kalkyler och ritningar för ett effektiviserat Stadshus skulle tas fram. Det nya Stadshuset ska öppna upp för Lidingöborna, ge ökade hyresintäkter samt skapa förutsättningar för ett effektivare arbetssätt för personalen.

- Det är med dessa förutsättningar som arbetet har bedrivits och nu är vi framme vid den tidpunkt då beslutet om genomförande ska fattas. Det är en milstolpe i projektet som passeras, säger Paula Jagric som är projektledare för arbetet.

I det ombyggda Stadshuset ska stadsbiblioteket flytta in i entréhallen och våningen under. En ny restaurang planeras i mittenhuset, där det också ska finnas ytor för uthyrning till externa hyresgäster. En ny trappa ner mot centrum öppnar upp och knyter ihop centrum med Stadshuset.

Stadens förvaltning kommer att koncentreras till huset närmast Lejonvägen.

Ombyggnationen beräknas kosta drygt 300 miljoner och i det ligger en omfattande teknisk renovering och effektivisering av stadshusets ytor. Genom att flytta in vissa av stadens verksamheter till Stadshuset samt att ta in fler externa hyresgäster minskar investeringskostnaderna för ombyggnationen.

Under ombyggnationen kommer Stadshuset att ha öppet som vanligt. Restaurangverksamheten har upphört och det kommer att vara vissa begränsningar i kulturutbudet och med uthyrning av möteslokaler under byggtiden.


För mer information
Paula Jagric, projektledare
E.-post: paula.jagric@lidingo.se
Tel: 08-731 30 71

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube