Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 8 träffar

Budget med fokus på kärnverksamheterna

Budget med fokus på kärnverksamheterna

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2019 13:32 CEST

För att möta de utmaningar en försvagad konjunktur innebär, fokuserar Lidingömajoritetens förslag till budget på kärnverksamheterna snarare än på kostsamma satsningar.

​Delårsrapporten visar på god ekonomisk hushållning

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2019 08:13 CEST

Lidingö stad beräknas redovisa ett plusresultat på 59 miljoner kronor för år 2019. Det framgår av den delårsrapport som nyligen överlämnades till stadens revisorer. Det innebär 28 miljoner kronor bättre resultat än budgeterat. Staden har dessutom fortsatt ingen extern belåning.

Balans i preliminärt bokslut

Balans i preliminärt bokslut

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 12:56 CET

Det är ett resultat i balans som redovisas i det preliminära bokslutet för 2018. Detta trots investeringar på cirka 350 miljoner kronor och ökade pensionskostnader. Samtliga nämnder visar överskott, mycket tack vare en hög kostnadsmedvetenhet.

Pressmeddelande från den politiska majoriteten: Skolfokus i 2015 års budget

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2014 15:55 CEST

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna gör i budgeten för 2015 en kraftig förstärkning av skolan; dels höjs skolpengen för grundskolan med 3,9 procent, dels tidigareläggs höjningen med ett halvår. Resurserna till skolan ökar med 37 miljoner kronor utöver beräknade volymtillskott, jämfört med budgeten för 2014.