K2vwdsi0prq2ovhpjznc

Skaraborgs flygflottilj och Räddningstjänsten Västra Skaraborg bjöd in till totalförsvarsdag

Nyheter   •   Jun 26, 2017 10:09 CEST

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 att ge Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, i uppdrag att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Tisdagen den 13 juni bjöd Skaraborgs flygflottilj och Räddningstjänsten Västra Skaraborg in närliggande kommuner för samverkan om totalförsvar.

F6jiiptaaarh8tffgizp

Inbjudan till pressträff vid solbryggorna tisdagen den 27 juni kl. 10:00

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2017 08:00 CEST

Xp0zj74dryz5rvnac4u5

I morgon startar sommaren i Stadsträdgården

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 13:03 CEST

Kf7e9rmee8emo99ehfm5
Fpo0xiamrvub6hjdwsk7

Inbjudan till pressträff om Lidköpings kommuns miljöplan

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 12:55 CEST

​Miljö- och klimatutskottet bjuder in till pressträff med anledning av att Lidköpings kommuns miljöplan har antagits av kommunfullmäktige. Datum och tid: torsdag 22 juni, klockan 10-11 ​Plats: Sara Videbäcksrummet, Stadshuset, Skaragatan 8

Media no image

Kultur- och fritidspolitiskt program

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 18:16 CEST

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program för Lidköpings kommun.

Med programmet vill man stärka utvecklingen och åstadkomma tydlighet i uppdrag, långsiktighet och kommunikation av Lidköpings kommuns arbete med kultur- och fritidsområdet.

Programmet ska tas fram i dialog med olika aktörer för att skapa delaktighet och beräknas vara beslutat i kultur- och fritidsnämnden maj 2018 för vidare politisk behandling i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

  • Kultur- och fritidsområdet är en angelägenhet för kommunens invånare och även besökare. Kultur- och fritidsutbudet är en bidragande faktor till att Lidköpings kommun når visionen ”En välkomnande och hållbar kommun” och målen för år 2030 om att bli 45 000 Lidköpingsbor och en mötesplats som har fördubblat antalet besökare, säger Anna Gunnarsson Controller hos kultur och fritidsförvaltningen.

Ett kultur- och fritidspolitisk program kommer att vara ett strategiskt sätt att från politiskt håll peka ut den långsiktiga riktningen för att främja berikande kultur och fritid. Programmet ska ge styrning för kultur- och fritidsnämnden, övriga nämnder och styrelser som har uppdrag inom eller kan påverka förutsättningarna för en berikande kultur och fritid.

Under framtagandet av programmet är det värdefullt för politiken att få veta vad föreningar, studieförbund, invånare och besökare har för tankar kring just kultur och fritid. På olika sätt kommer alla att ha möjlighet att lämna sina synpunkter om kultur-och fritidsområdet. Redan nu finns en webbaserad undersökning som är öppen för alla att delta i, både invånare, föreningar, studieförbund och näringsliv.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Läs vidare »
S4grng3it6uhbfpy72j4
Acs4cnofbau05eqa8fmo

Starka envisa, excentriska och alldeles vanliga tanter på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 17:33 CEST

Xmw4mmknh8cnoi75fv4a

Ombyggd huvudstation ska ge säkrare elnät i Lidköping

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 16:59 CEST

​Den så kallade huvudstationen för elnät, som ligger i Västra hamnen, har byggts om. Anledningen är att Lidköping ska ha en säker elförsörjning även i framtiden.

Jrhqbbdvfegkktmyctod

Lidköping Elnät och Vinningas elnät kan slås samman

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 16:00 CEST

​Lidköping Elnät ska ta över Vinningas elnät, som drivs av föreningen Vinninga Elektriska Ekonomiska förening, för 30 miljoner kronor. Det har teknisk servicenämnd nu beslutat föreslå kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige avgör frågan i september.

Vfggvvtztgeqvlshnovh

​Gemensam avsiktsförklaring för Kinnekullebanans utveckling

Nyheter   •   Jun 14, 2017 14:47 CEST

Den 12 juni bjöd kommunalråden och ledande politiker från kommunerna Götene, Gullspång, Mariestad, Vara och Lidköping in till en pressinformation om sin gemensamma avsiktsförklaring om varför Skaraborg behöver en utveckling av Kinnekullebanan. De fem kommunerna ska nu försöka påverka berörda parter om en satsning på järnvägen.

A9uypcabdewjsv8tzecu

”De vet du” till Kulturbron

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 13:55 CEST

Kontaktpersoner 63 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Utvecklings- och kommunikationschef
  • elin.liljebacknilsson@lidkoping.se
  • 0510-77 01 75

Om Lidköpings kommun

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun.

Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra.

En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot.

Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer?

Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.