Sommar i Trägårn med Jens Hult och Louise Hoffsten den 19 juli

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2018 09:00 CEST

Sopbilar till det nya insamlingssystemet i Lidköping är beställda

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2018 11:49 CEST

Renhållningen i Lidköping har efter kommunfullmäktiges beslut att införa hållbar och fastighetsnära avfallsinsamling trappat upp arbetet. I veckan beställdes de två första sopbilarna som är anpassade för hanteringen av kärl med två fack.

Sommar i Trägårn med Chris Kläfford den 12 juli

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2018 09:00 CEST

Välbesökt och omtyckt folkfest

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 10:15 CEST

Vin och vatten i Länsstyrelsens yttrande kring nytt avloppsreningsverk i Lidköping

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 11:54 CEST

Under torsdagen har Länsstyrelsen lämnat yttrande angående ansökningar om placeringen av Ängens avloppsreningsverk, ledningsdragning och utsläppspunkt. I skrivelsen är Länsstyrelsen positiv till bygget, platsen och utformningen av verket såsom kommunen tänkt sig det.

Däremot ställer man sig mycket tveksam till alternativet att använda Lidan som utsläppspunkt. Anledningen är de nivåer av fosfor, ammoniak och kväveämnen som befaras bidra till att belasta vattendraget ytterligare med utgångspunkt från dagens nivåer. Alternativet Länsstyrelsen förordar är istället att förlägga utsläppspunkten direkt till Kinneviken vid Lidans mynning, via en dragning av ledningar genom Lidköping.

-Allt sammantaget så är vi mycket glada och nöjda. Länsstyrelsen har förstått vad det är vi vill göra och ger oss rätt förutsättningar och positiva besked i de avgörande delarna. Det finns dock orosmoln kring kostnadsutvecklingen, Säger Pernilla Bratt, VA-chef i Lidköpings kommun.

Problematiken ligger i de ansökningar och eventuella överklaganden som nu drar ut på tiden samtidigt som en dragning av ledningarna till en annan utsläppspunkt är svåra att beräkna.

Det finns också indikationer på att kostnaden för projekteringen drar iväg. Nya utredningskostnader, eventuella reparationer av det gamla avloppsreningsverket, samt ökade byggpriser skulle bidra till ytterligare kostnader och det vill förvaltningen ha kontroll på innan man går vidare i projektet.

-Det är inte ansvarsfullt att bara köra på i detta läge. Vi måste gå igenom, granska och möta yttrandet och politiken måste säga sitt. Sen får vi se hur vi skall gå vidare. Vi måste hitta bra lösningar, alternativet att lappa och laga det gamla verket håller inte i längden, säger Linda Lundström, förvaltningschef på Teknisk Service i Lidköping.

Kommentarerna till Länsstyrelsens yttrande skall vara inlämnade senast 24/9

Kontakt: Linda Lundström, förvaltningschef på Teknisk Service, 0510-77 16 56

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Under torsdagen har Länsstyrelsen lämnat yttrande angående ansökningar om placeringen av Ängens avloppsreningsverk, ledningsdragning och utsläppspunkt. I skrivelsen är Länsstyrelsen positiv till bygget, platsen och utformningen av verket såsom kommunen tänkt sig det.

Läs vidare »

Pressträff inför Kulturbron

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 09:00 CEST

VM-matchen mellan Sverige- England på storbildskärm på Dina-scenen

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 11:40 CEST

Lidköpings kommun, Polisen, Västra Götalandsregionen och Västtrafik samverkar kring Power Big Meet

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 11:00 CEST

Lidköpings kommun, Polisen, Västra Götalandsregionen genom Närhälsan och Skaraborgs sjukhus samt Västtrafik har under våren förberett sig inför att Power Big Meet arrangeras på Hovby flygplats den 5-7 juli. Folkfesten som omfattar bilträffen och cruisingarna i de centrala delarna av Lidköping under kvällarna, förväntas locka många besökare, vilket kräver förberedelser för att minimera påverkan och säkerställa en god beredskap om trycket på verksamheterna blir stort.

Det är den lokala föreningen ACCS Lidköping som arrangerar cruisingarna. En nyhet i år är att finbilscruisingen under fredagen kommer att gå runt Nya stadens torg. Information kring cruisingarna, vägavstängningar och tider finns på lidkoping.se/powerbigmeet

Kollektivtrafiken kommer att förstärkas på vissa linjer och vara tillfälligt indragen på vissa sträckor under vissa tider. Busstrafiken påverkas under olika etapper från torsdagen den 5 juli till lördagen den 7 juli. Under vissa tider då framkomligheten är svår kommer kollektivtrafiken att vara indragen. Västtrafik kommer även att förstärka busstrafiken med linjerna 15, 16 och 17. Västtrafik rekommenderar personer som tänker resa dessa dagar att planera sin resa. Alla busstider finns i Västtrafiks reseplanerare och i appen Västtrafik To Go. I den senare kan man enkelt köpa sin bussbiljett.

– Den övergripande målsättningen för polisens insatser under Power Big Meet och Törebodafestivalen är att evenemangen ska upplevas som trygga och säkra, säger Mats Bergström, kommenderingschef och polismästare i polisområde Skaraborg. De resurser vi sätter in är väl anpassade för att klara uppgiften och vi har också förstärkning från regionen med trafikpolis och rytteri. Vi arbetar främst genom att vara relationsskapande, samtidigt som vi måste kunna sätta gränser när det behövs – till exempel när det gäller ungdomsfylleri och sexualbrott. Men vår förhoppning är att evenemangen i Skaraborg ska bli trevliga och minnesrika för både invånare och tillresande besökare!

Närhälsans vårdcentraler och jourcentral i Lidköping har extra beredskap under evenemanget och är beredda att fördela personal mellan enheterna om behovet skulle uppstå.

Kontakt

Lidköpings kommun, pressnummer: 0510-77 01 19, kommun@lidkoping.se

Närhälsan, Karin Utbo vårdcentralchef, Närhälsan Guldvingen vårdcentral, 070-082 50 83, karin.utbo@vgregion.se

Polisen, Andreas Wedebrand chef utredningssektionen, Polisområde Skaraborg, 010-56 578 61

Skaraborgs sjukhus, kommunikationsenheten, växel 0510-850 00

Västtrafik, presstjänst: 0771- 41 43 99, press@vasttrafik.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Lidköpings kommun, Polisen, Västra Götalandsregionen genom Närhälsan och Skaraborgs sjukhus samt Västtrafik har under våren förberett sig inför att Power Big Meet arrangeras på Hovby flygplats den 5-7 juli.

Läs vidare »

Hur mycket sol-el kan ditt tak producera? Titta i vår nya solkarta!

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 08:48 CEST

Lidköping kommuns egna digitala solkarta finns nu tillgänglig för alla.

- Efter lite förseningar så är solkartan äntligen så pass klar att den kan börja användas, säger Sara Wallgren Klang, Energirådgivare på Lidköpings Kommun. Några tomma luckor finns fortfarande men det ska åtgärdas de närmsta dagarna, fortsätter Sara.

Kartan – som är digital - visar hur mycket potentiell solenergi fastighetstaken i kommunen har. Man letar helt enkelt upp den fastighet man är nyfiken på, klickar på den så en pop-up-ruta öppnas och där visas hur mycket solenergi taket kan generera under ett år.

Det finns även möjlighet att själv välja hur stor anläggning man vill installera, vilken verkningsgrad den har och sedan beräknar solkartan automatiskt ut hur många kWh el en sådan anläggning kan producera.

Kartan hittar du på www.lidkoping.se/solel

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Lidköping kommuns egna digitala solkarta finns nu tillgänglig för alla.

Läs vidare »

Välkomnar till tre motorfyllda dagar

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 16:15 CEST

Kontaktpersoner 92 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Utvecklings- och kommunikationschef
  • elin.liljebacknilsson@lidkoping.se
  • 0510-77 01 75

Om Lidköpings kommun

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun.

Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra.

En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot.

Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer?

Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.