Skip to main content

Taggar

Lidköpings kommun startar podcast om hållbarhet och miljö

Lidköpings kommun startar podcast om hållbarhet och miljö

Nyheter   •   Apr 24, 2019 09:02 CEST

Hållbara Lisch är podden som tänkt lyfta kommunens hållbarhets- och miljöfrågor till ett bredare forum.

Vattenvana, simning, bad- och båtvett lärs ut på Framnäs i sommar
Fyra nya miljönärer i Lidköping

Fyra nya miljönärer i Lidköping

Nyheter   •   Dec 14, 2018 13:51 CET

Under torsdagen besökte politiker och tjänstemän från Lidköpings kommun fyra verksamheter som blivit utnämnda som Miljönärvänliga. Det är tredje gången för året som företag eller organisationer i Lidköping uppmärksammas på detta vis och syftet är att visa de som går i främsta ledet när det gäller att förebygga förekomsten av avfall.

Kundnöjdhet placerar Lidköpings Teknisk Service på sjunde plats i Sverige

Kundnöjdhet placerar Lidköpings Teknisk Service på sjunde plats i Sverige

Nyheter   •   Dec 03, 2018 17:28 CET

Lidköpings Vatten och Avlopp, Renhållningen och Lidköping Bredband följer nu Lidköpings Elnät i spåren i ny undersökning och kompletterar bilden av Teknisk Service. Förvaltningen har i och med resultatet mycket väl godkänt i alla sina verksamheter.

AB Bostäder först ut med ny avfallsinsamling

AB Bostäder först ut med ny avfallsinsamling

Nyheter   •   Nov 30, 2018 15:19 CET

Under fredagen sparkade Teknisk Service, Renhållningen och AB Bostäder igång ett test som ett steg i arbetet med det nya insamlingssystemet. Samarbetet gäller fem flerbostadshus på Kvarnegårdsgatan och Majorsallén i Lidköping där hyresgästerna skall börja sortera ut matavfall.

Lidköping får bidrag från Naturvårdsverket för miljömässig avrinning av torget

Lidköping får bidrag från Naturvårdsverket för miljömässig avrinning av torget

Nyheter   •   Nov 23, 2018 10:00 CET

I torsdags tog Naturvårdsverket ytterligare ett beslut gällande vattenfrågor i Lidköping. Denna gång är det rening från mikroplaster och tungmetaller i dagvattnet på torget som står i focus. Beviljat bidrag på 766.800 kronor går till att skapa kapacitet för uppsamling samt rening av föroreningar på trafikerad mark till följd av biltrafik, föroreningar som regnet idag för med sig direkt ut i Lidan.

Nya friska pengar för läkemedelsrening i Lidköping

Nya friska pengar för läkemedelsrening i Lidköping

Nyheter   •   Nov 20, 2018 13:20 CET

I Fredags (16/11) kom det efterlängtade beslutet angående bidragsansökan för genomförandet av projektet för rening av läkemedelsrester i det nya reningsverket. Den beviljade summan är på 13 494 972 kronor och motsvarar 65% av kostnaden. Resterande pengar är genom EU och Lidköpings kommun redan klara.

​Nytt nationellt program på Gymnasiesärskolan från läsåret 2019/2020

​Nytt nationellt program på Gymnasiesärskolan från läsåret 2019/2020

Nyheter   •   Okt 09, 2018 12:35 CEST

Hösten 2019 startar Gymnasiesärskolan på De la Gardiegymnasiet ett nytt nationellt program - Programmet för administration, handel och varuhantering.

En jättebra start för Ta & Ge - men kommunen satsar på att återanvända ännu mer

En jättebra start för Ta & Ge - men kommunen satsar på att återanvända ännu mer

Nyheter   •   Apr 20, 2018 09:03 CEST

Ta & Ge är kommunens möbelverksamhet. De samlar in möbler och andra inventarier (främst tavlor) som inte används ute i verksamheterna, gör i ordning det som behövs, och efter det finns de tillgängliga för leverans till andra förvaltningar som behöver dem. En satsning på miljö och hållbarhet och en bra ekonomisk besparing för kommunen.

Tillsyn visar att rättssäkerheten på utredningar inom Social & Arbetsmarknad är god

Tillsyn visar att rättssäkerheten på utredningar inom Social & Arbetsmarknad är god

Nyheter   •   Feb 13, 2018 07:55 CET

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har genomfört en omfattande tillsyn av handläggningen i utredningar i ett stort antal av landets kommuner. I sin tillsyn av Lidköpings kommun framgår att de utredningar som Social & Arbetsmarknad gjort inom barn och unga och missbruk har en hög rättssäkerhet. Att nämnden har goda rutiner för arbetet och att arbetet med egenkontroller fungerar i verksamheten.

Mattias Svensson blir ny förvaltningschef på Intern Service i Lidköpings kommun

Mattias Svensson blir ny förvaltningschef på Intern Service i Lidköpings kommun

Nyheter   •   Jul 05, 2017 13:42 CEST

Nu är det klart att det blir Mattias Svensson, 44 år från Grästorp som efterträder Torbjörn Friberg som förvaltningschef på Intern Service från och med 1 oktober. Mattias kommer närmast från en tjänst som teknisk chef i Grästorps kommun. Före det arbetade Mattias på ett kommunalt bostadsbolag i Trollhättan.

Länsstyrelsen har beviljat Lidköpings kommun drygt 850 000 kronor för att arbeta med bostäder till nyanlända.

Länsstyrelsen har beviljat Lidköpings kommun drygt 850 000 kronor för att arbeta med bostäder till nyanlända.

Nyheter   •   Jun 30, 2017 11:55 CEST

Pengarna som Social & Arbetsmarknad i Lidköpings kommun nu fått gagnar inte bara nyanlända utan kan även bli till nytta för bostadsmarknaden i stort. Förhoppningen är att projektet medför en ändring i obalansen mellan utbud och efterfrågan. I första hand ska det målet uppnås genom att arbeta med en förändring av attityder till att bo på landsbygden, både hos hyresvärdar och nyanlända.

Skaraborgs flygflottilj och Räddningstjänsten Västra Skaraborg  bjöd in till totalförsvarsdag

Skaraborgs flygflottilj och Räddningstjänsten Västra Skaraborg bjöd in till totalförsvarsdag

Nyheter   •   Jun 26, 2017 10:09 CEST

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 att ge Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, i uppdrag att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Tisdagen den 13 juni bjöd Skaraborgs flygflottilj och Räddningstjänsten Västra Skaraborg in närliggande kommuner för samverkan om totalförsvar.

​Gemensam avsiktsförklaring för Kinnekullebanans utveckling

​Gemensam avsiktsförklaring för Kinnekullebanans utveckling

Nyheter   •   Jun 14, 2017 14:47 CEST

Den 12 juni bjöd kommunalråden och ledande politiker från kommunerna Götene, Gullspång, Mariestad, Vara och Lidköping in till en pressinformation om sin gemensamma avsiktsförklaring om varför Skaraborg behöver en utveckling av Kinnekullebanan. De fem kommunerna ska nu försöka påverka berörda parter om en satsning på järnvägen.

Nyöppnat serviceboende tar hjälp av välfärdsteknologi

Nyöppnat serviceboende tar hjälp av välfärdsteknologi

Nyheter   •   Apr 19, 2017 09:02 CEST

När Hovbygatans serviceboende i Lidköping öppnar i april är det med ny teknik som ledstjärna. De sex personer som flyttar in får möjlighet till ökad trygghet och självständighet, tack vare hjälpmedel såsom surfplattor och smarta telefoner.

Många byggmöjligheter i Lidköping

Många byggmöjligheter i Lidköping

Nyheter   •   Apr 13, 2017 14:28 CEST

Du som står i tomtkö i Lidköping behöver inte vänta länge på ett erbjudande. Mycket byggnation pågår och mer planeras. I bostadsområdet Sjölunda kommer 46 småhus tomter erbjudas under 2017. Markanvisning kommer att göras för upp till 40 grupphus. Nästa år byggs Askeslätt bostadsområde. Här kommer det totalt att kunna byggas drygt 200 bostäder. Området kommer att bebyggas etappvis.

Satsning för ett hållbart arbetsliv i Skaraborg

Satsning för ett hållbart arbetsliv i Skaraborg

Nyheter   •   Apr 13, 2017 11:07 CEST

Om man tidigare i första hand sjukskrevs för fysiska besvär, är det i dag vanligare att man mår dåligt på grund av psykiska orsaker. Allt fler sjukskrivs på dessa grunder, många är undersköterskor och de allra flesta är kvinnor. Med projektet Hållbart Arbetsliv Skaraborg, hoppas Vård & Omsorg i Lidköping och Högskolan i Skövde kunna medverka till att sjukskrivningarna i den här gruppen minskar.

Fastighetsföretagarna i Lidköping nöjda med kommunen

Fastighetsföretagarna i Lidköping nöjda med kommunen

Nyheter   •   Mar 13, 2017 13:00 CET

Klimatet för fastighetsföretagare har förbättrats sedan 2014 anser fastighetsägare i Lidköping. Lidköping ligger över rikssnittet när det handlar om förutsättningar för lönsamhet, service, handläggning, avgifter och samarbete med kommunen. Högst betyg ger fastighetsägarna till de kommunala avgifterna som de tycker är rimliga och de tycker också att de allmänna kommunikationerna fungerar bra.

På besök för att främja äldres läsande

På besök för att främja äldres läsande

Nyheter   •   Mar 03, 2017 12:35 CET

I veckan gästas Lidköping av bibliotekarier och kommunikatörer från de baltiska länderna. Genom ett så kallat Nordplus-projekt träffas representanter från nio verksamheter i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Syftet med projektet är att utbyta erfarenheter inom arbete med läsande och äldreomsorg, och att skapa metoder för att främja äldres läsande och hälsa.

Dansföreställningen bak-å-fram-på visas för Lidköpings förskolor

Nyheter   •   Feb 01, 2017 11:50 CET

Nästa vecka bjuds förskolorna i Lidköpings kommun in till dansföreställningen Bak-å-fram-på.