Skip to main content

Givande möte när elever träffade politiker

Nyhet   •   Nov 18, 2016 14:27 CET

Under fredagen så var det fullsatt till sista plats i fullmäktigesalen i Lidbeckska huset. Medelåldern var dock något lägre än när kommunfullmäktige sammanträder. Det var nämligen alla elevrådsrepresentanter från årskurs 5-9 på skolorna i Lidköping som samlats för att diskutera viktiga frågor med politikerna från barn- och skolnämnden.

– Det här är den roligaste dagen på hela hösten för oss politiker! Det är jätteviktigt att träffa er och diskutera de här frågorna, sa barn- och skolnämndens ordförande, Mario Melani när han hälsade alla välkomna.

För att ge eleverna möjligheten att verkligen ställa politikerna till svars så delades alla in i mindre grupper där de fick sitta ner tillsammans med ett par politiker från nämnden. Miljön och möjligheten till olika aktiviteter på rasten, skolmaten, tryggheten i skolan, den pågående matematiksatsningen och vikten av elevdemokrati var några av de ämnen som togs upp och diskuterades.

– Vi pratade mycket om läxor och om skolgården. Vi har till exempel väldigt mycket asfalt på vår skolgård. Men det kändes som att politikerna lyssnade på oss, säger Hannah Arthursson som går på Lidåkerskolan.

Samtidigt som träffarna upplevs som givande för eleverna fungerar de även som en temperaturmätare för politikerna – vad fungerar bra i skolorna och vad måste det arbetas mer med? I över tio år har elevråden mött politikerna två gånger om året vid den här typen av möten. En väldigt viktig och betydelsefull tradition menar nämndens andre vice ordförande, Rasmus Möller:

– Ja, de är väldigt givande. Vi får ju höra elevernas beskrivning av verkligheten, det är väldigt nyttigt.