Skip to main content

Gott betyg för kommunens jämställdhetsarbete!

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 14:03 CET

Sedan början på nittiotalet har Lidköpings kommun aktivt arbetat för att
följa Jämställdhetslagen och på så sätt förbättra jämställdheten för
kommunens personal. Arbetet innebär bland annat jämnare
könsfördelning, möjligheten att för både kvinnor och män kombinera
arbete och ansvaret för familjen, förebygga sexuella trakasserier och
eliminera könsdiskriminerade löneskillnader.

Nu uppmärksammas kommunens jämställdhetsarbete av Länsstyrelsen.
Under förra året granskade Länsstyrelsen samtliga jämställdhetsplaner
för kommunerna i Västra Götaland och Lidköpings kommun får mycket
gott betyg. Man berömmer den övergripande jämställdhetspolicy som
tagits fram som sedan resulterat i ett antal lokala planer för förvaltningarna.

Planerna presenterar konkreta åtgärder och de resultat man
uppnått utvärderas årligen. Länsstyrelsen lyfter särskilt fram
lönekartläggningsarbetet som mycket föredömligt. Sammantaget tycker
man att planerna är mycket intressant läsning och borde vara en god
inspirationskälla till aktivt jämställdhetsarbete på alla arbetsplaster.

- Lidköpings kommun har under många år arbetet med jämställdhetsfrågor,
så det känns verkligen roligt att få den här bekräftelsen på att vi är
på rätt väg. En bidragande orsak till detta är att synen på jämställdhetsarbetet
förändrats, där man nu, mer än tidigare, ser arbetet som en
naturlig del av den löpande verksamheten. Men det är ett ständigt
pågående arbete som alltid kan förbättras, säjer Laila Ekberg,
jämställdhetssamordnare på Kommunledningskontoret.

För mer information:
Vill du veta mer om kommunens jämställdhetsarbete kontakta Laila
Ekberg på telefon 0510-77 01 90 eller e-post laila.ekberg@lidkoping.se