Skip to main content

Lidköpings kommun får bidrag till ekosystemtjänster

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2018 10:12 CET

Boverket har beviljat Lidköpings kommun ett bidrag på 1 593 000 kronor för ett projekt som går ut på att främja grönytor i staden, närmare bestämt är det Erstorp Södra som nu kommer att bli med så kallad multifunktionell grönyta.

Bidraget täcker femtio procent av den beräknade kostanden och Lidköpings kommun samt exploatören Eksjöhus står för resterande del.

Planen är att anlägga ett grönstråk mellan Läckövägen (länsväg 2578) och blivande bostäder i Erstorp. Stråket kommer att bestå av en bullerreducerande vall och ytor med ängsblomster samt ytor för bollspel och rekreation.

- Förutom skogsekar ska blommande, bärande och nektarproducerande träd också planteras. En veddepå och sandhög anläggs för att skapa ett så kallat insektshotell, berättar Marianne Magnusson, landskapsarkitekt på Lidköpings kommun.

Hela projektet ska vara genomfört och klart till den sista december 2019.

- Åtgärderna kommer likväl att bidra till en estetisk upplevelse som att de kommer att fördröja dagvattnet och ökad biologisk mångfald, berättar Marianne.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.