Skip to main content

Lidköpings kommun stoppar bygget av Värmeverket

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2012 15:05 CET

Idag på förmiddagen har kommunstyrelsens arbetsutskott haft ett extra insatt möte för att reda ut hur kommunen nu ska ta konsekvenserna av det som hänt vad gäller Lidköpings Värmeverk.


Miljötillstånd saknas
Det var efter en anmälan från länsstyrelsen till miljödomstolen angående utbyggnad av Lidköpings Värmeverk, som kommunledningen uppmärksammades på att allt inte hade gått rätt till i hanteringen av bygget. Vid närmare granskning visar det sig då att byggnationen startat utan godkänt bygglov och beviljat miljötillstånd. Det bygglov som man fick i våras blir gällande först efter tillåtlighetsbeslutet kommit från miljödomstolen och något sådant tillstånd har ännu inte kommit. Trots detta valde man att i somras starta upp byggnation.


Byggnationen stoppas
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag efter överläggning med Värmeverkets styrelsepresidie och VD, presidiet i Miljö och byggnämnden samt tjänstmän från Samhällsbyggnad att stoppa byggnationen av Värmeverket i väntan på miljödomstolens beslut. Vissa åtgärder i byggnationen kommer dock att fullföljas för att tekniskt säkra byggnaden.


Ansvaret tas över
Det som nu kommer att ske är att kommunledningen tar över ansvaret för att driva frågan i vidare hos aktuell handläggare på miljödomstolen i Vänersborg och för att få besked om hur snart kommunen kan erhålla det tillstånd som saknas.

Värmeverkets styrelse har inte längre den politiska kommunledningens förtroende och på dagens möte beslutades därför om ett extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde den 30 januari. På det mötet kommer ett förslag att läggas fram att entlediga styrelsen från sitt uppdrag och utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrelse. Den nya styrelsen kommer omedelbart därefter att påbörja sitt arbete och då  ta ställning till hur den framtida ledningen av bolaget ska  se ut.


”Kommunen måste ta sitt ansvar som ägare och bringa ordning i det inträffade. Man kan diskutera vem som har gjort rätt eller fel men nu måste vi enbart förhålla oss till verkligheten och försöka göra det bästa av situationen” säger kommunalrådet Kjell Hedvall.


För mer information kontakta


Kommunstyrelsens ordf Kjell Hedvall, 070-521 05 40


Kommundirektör Kenth Lindström 0510-77 01 78

Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 38 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.