Skip to main content

Lilleskog och delar av Sunnersberg blir testområden för ny avfallsinsamling i Lidköping

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2017 14:20 CEST

Enligt beslut i teknisk servicenämnd ska Renhållningen testa en ny metod för avfallsinsamling. Testområden blir Lilleskog, med start 1 oktober, och Sunnersberg, med start 1 november.

Renhållningen vill göra det enklare för Lidköpingsborna att sopsor­tera, och kommer därför under sex månader att testa en ny insamlingsmetod. Den går ut på att Renhållningen hämtar matavfall, tid­ningar och några olika sorters förpackningar hemma hos kunderna i testområdena.

Alla hushåll i de två testområdena har fått brev hemskickat med information om hur de ska göra. Det är frivilligt att vara med och de som inte vill vara med ska meddela Renhållningen det.

Hur går testet till?

Vi byter ut kundernas nuvarande sopkärl mot två nya kärl som har två fack vardera. I det ena kärlet ska kunden lägga restavfall och matavfall i varsitt fack, och i det andra kärlet plastförpackningar respektive tidningar och pappersförpack­ningar i var sitt fack. Kunderna kan även välja att endast ha kärlet med restavfall och matavfall. Varje kärl kommer att tömmas varannan vecka.

Vad kostar det för kunderna som deltar?

Alla som deltar och väljer att ha båda kärlen får 500 kronor i avdrag på taxan under testperioden, och de som väljer att endast ha kärlet för mat- och restavfall får 250 kronor i avdrag. Varje hushåll som deltar får ett startpaket med matavfallspåsar plus en tillhörande påshållare av plast.

Varför ska vi testa en ny insamlingsmetod för avfall?

För att naturens resurser ska räcka till måste vi återvinna så mycket material som möjligt. Vi i Lidköping behöver tillsam­mans bli bättre på att lämna förpackningar till återvinning.

Fastighetsnära insamling, allt­så att fler sorters avfall häm­tas hemma vid hushållen, gör enligt studier att mer materi­al återvinns. När det gäller matavfall finns det ett nationellt mål i Sverige att kommunerna ska sortera ut matavfall och använda det till att producera biogas eller annan fordonsgas.

Testprojektet kommer att pågå i sex månader och därefter ska Renhållningen utvärdera hur det har fungerat.

Kontaktperson: Jan Westin, renhållningschef, 0510-77 00 76, jan.westin@lidkoping.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.