Skip to main content

Nu finns kulturpeng för unga i Lidköping!

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2014 08:59 CEST

I sitt fortsatte arbete med att skapa bra förutsättningar för engagemang för kulturfrågor bland unga i Lidköping har Kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om att införa kulturpeng för unga.

Kulturpeng för unga är ett ekonomiskt stöd som vänder sig till ungdom och unga vuxna 12-25 år. Genom det ekonomiska stödet kan ungdomar få möjlighet att skapa projekt och arrangemang men också få stöd av Kultur & Fritids personal samt tillgång till tillgängliga lokaler. Det ekonomiska stödet finns idag på flera orter i Sverige, bland annat Trollhättan, Karlstad och Öckerö, och enligt beslut från Kultur- och fritidsnämnden införs det även Lidköpings kommun. 

De som får ta del av kulturpengen ska bo i Lidköping och genomföra projekt och arrangemang i kommunen. Arrangemangen ska vara drogfria och kan handla om att göra en utställning, göra en dansföreställning, modeshow,målerikurs, LAN, teater, konsert, temakvällar eller en workshop. Det är bara fantasin som sätter gränser.

- Vi är övertygade om att kulturpeng för unga är en möjliggörare för ungdomar att öka sin delaktighet i kulturlivet, samtidigt som ungdomarna som får ta del av bidraget får viktiga erfarenheter som de kommer att få nytta av senare i livet, säger Pernilla Schedin, enhetschef på KulturBruket vid Lidköpings kommun.

Ansökan och handläggning

• Kulturarrangemang/projekt som genomförs i Lidköpings kommun och är öppna för andra ungdomar.

• Arrangemang/projekt där initiativet kommer från någon eller några Lidköpingsungdomar i åldern 12-25 år.Vilka projekt som får ta del av det ekonomiska stödet bestäms av handläggare på KulturBruket vid Lidköpings kommun. 

Beviljat stöd anpassas helt till det enskilda arrangemangets/projektets storlek och art. Kulturpengen kan sökas när som helst under året.

För 2014 är 60 000 kronor avsatta till kulturpeng för unga.

Mer information hittar du på kommunens webbplats www.lidkoping.se/kulturpeng.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 38 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.