Skip to main content

Sista delen i upphandlingen klar för Lidköping Elnäts nya mottagningsstation Ekestubben

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 09:00 CEST

Lidköping Elnät arbetar just nu med den största investeringen någonsin i kommunens elnät. Det byggs en ny mottagningsstation, som ska ge både reservkraft och mer kapacitet för att Lidköping ska kunna fortsätta att växa och hålla låga taxor. Planerad driftstart är 2019.

Upphandlingen av entreprenaden för montaget, vilket är den sista av upphandlingarna för den nya mottagningsstationen Ekestubben, är slutförd. Entreprenaden för 145kV utomhusställverk har tilldelats ATS Kraftservice AB, och den för kontrollutrustning har tilldelats Caverion Sverige AB. I och med att även denna upphandling höll sig inom budget på 8,1 mnkr, förväntas projektet som helhet att rymmas inom den budget på 149,1 mnkr som fullmäktige avsatt för projektet.

Leverans av transformatorer till station Ekestubben, vilken sker med specialtransport på landsväg, beräknas anlända till Lidköping från Slovenien, imorgon förmiddag (lördag 7 april). Då transformatorerna är väldigt stora och väger över 100 ton vardera, kan trafiken påverkas i samband med att transporten passerar.

En mottagningsstation tar emot el från det regionala nätet, och fördelar ut den till alla delar av Lidköpings elnät. Stationen består av ställverk, där de olika ställverken omvandlar till den spänning (volt) som ska levereras ut i de olika delarna av kommunens kraftnät. Det är ställverkens transformatorer som omvandlar till olika spänningar. Den nya mottagningsstationen kommer att omvandla spänningen i tre steg; från 130kV till 40kV och sedan till 10kV innan den når hushåll och företag i Lidköping.

Den nya mottagningsstationen byggs vid Ekestubben vid Ängen i Lidköping, och får namnet Ekestubben OT15.

Kontaktperson: Lars-Göran Färdig, Projektledare Lidköping Elnät, 0510-77 16 83

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.