Skip to main content

Social- och arbetsmarknadsnämnden ändrar beslut om ensamkommande barn och ungdomar för att minska underskott.

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2018 09:43 CET

Social- och arbetsmarknadsnämnden tog under torsdagen ett nytt beslut gällande åldersupphöjda flyktingungdomar. Beslutet innebär att de ungdomar som, från och med nu, blir åldersupphöjda av Migrationsverket, inte blir erbjudna fortsatt plats på boende i kommunen.

Det är på grund av den ansträngda ekonomin som förvaltningen och nämnden tvingats ta en del tuffa beslut under senare tid. Det senaste är att ändra på beslutet att låta ungdomar som blir åldersupphöjda stanna kvar i kommunens boenden i väntan på att domen ska vinna laga kraft trots att kommunen inte längre får någon ersättning för dem. Ett beslut som Lena O Jenemark, nämndens ordförande, är stolt över att nämnden enhälligt fattade i årsskiftet 2016-2017.

- Vi är stolta över ursprungsbeslutet men måste tyvärr ändra beslutet från dags datum på grund av den ekonomisk situation vi befinner oss i, säger ordförande Lena O Jenemark efter nämndsmötet.

De ungdomar som tidigare fått beslut om att få stanna i förvaltningens boenden har ett så kallad gynnandebeslut och dessa beslut kan inte ändras, de får stanna. Det beslut som fattades på nämndens sammanträde i januari säkerställer att kommunen inte kommer stå med framtida kostnader som inte blir ersatta från Migrationsverket.

Förvaltningsledningen har tidigare under hösten påbörjat besparingar, främst inom områdena personal och lokaler, på runt 19 miljoner för 2018. Nämndens beslut gör nu att förvaltningen kommer närmare en budget i balans även om det fortfarande är lång väg kvar.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.