Skip to main content

​Tillväxt Lidköping AB fungerar överlag bra

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 15:00 CEST

Tillväxt Lidköping AB fungerar överlag bra, det är den övergripande slutsatsen i utvärderingen som kommunen genomfört av bolagets allmänna näringslivsfrämjande arbete. Att arbetet bedrivs i ett bolag som ägs gemensamt av näringslivet och kommunen är en styrka genom att parterna tydligt visar att de har en gemensam ambition. Utvärderarna uppfattar att uppdraget i bolagsordningen och de ekonomiska förutsättningarna är i balans.

Det har från några olika håll riktats kritik mot att bolaget skulle favorisera medlemmar. Utvärderarna har inte sett att det finns grund för påståendet. Däremot finns det en uppfattning hos en del företag att så är fallet.

– Upplevelsen är minst lika viktig, därför pekar vi på att Tillväxt Lidköping AB måste bli än tydligare i budskapet att man är till för och arbetar på ett likartat sätt, oavsett om företaget är medlem eller inte, konstaterar Evald Nalin, utvärderare vid TJP Analys och Utveckling.

Effektiv och tydlig service

En service som uppskattas av flertalet företag är ”lotsfunktionen”, det vill säga att Tillväxt Lidköping vägleder företag i det som kan upplevas som en kommunal snårskog. Genom utvärderingen har det även framkommit behov av att förtydliga och effektivisera den kommunala servicen, särskilt i samband med myndighetsutövning såsom lov och tillstånd av olika slag.

– Vi behöver sätta företagens behov i än större fokus och arbeta vidare med att både tydliggöra och effektivisera våra processer, konstaterar kommundirektör Jan Fransson.

Utvärderarna pekar på att det fortsatta utvecklingsarbetet bör ske i samarbete mellan kommunen och bolaget.

Slutsatsen i utvärderingen baseras på nitton intervjuer och hundra telefonintervjuer, skriftligt material från kommunen och bolaget samt erfarenhet och kunskap från omvärlden.

Tillväxt Lidköping AB är samägt mellan näringslivet och kommunen. Bolaget har i uppdrag att arbeta näringslivsfrämjande, motsvarande en kommunal näringslivsfunktion

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.