Skip to main content

Vad gör Lidköping för klimatet?

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 14:44 CET

Den 30 november till 11 december samlas världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Mötet är särskilt viktigt eftersom länderna där ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

- Ett sånt möte kan kännas långt bort från oss i Lidköping. Men det har stor betydelse för världen och för oss. I Lidköping väntar vi inte på att se hur klimatmötet går, för vi har bestämt oss. Vi ska göra så mycket vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser. Och det spelar stor roll vad vi gör, säger Yvonne Träff, miljöstrateg på Lidköpings kommun.

- Vi gör mycket för miljön och klimatet men för att ge nästa generation möjligheten till att leva i ett hållbart samhälle måste vi lägga i en högre växel. Vi besitter kompetens och kunskap och tillsammans kan vi göra skillnad, säger Kajsa Ezelius ordförande i Miljö- och klimatutskottet.

Detta är några av frågorna som Lidköpings kommun jobbar med:

  • Skolorna. Från förskola till gymnasium genomsyrar miljö- och klimatarbetet undervisningen. Vi jobbar med certifieringarna Grön flagg och Skola för hållbar utveckling.
  • Vi är en klimatkommun. Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. De 35 medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder.
  • Hållbara transporter. Vi väljer förnybar diesel till de flesta av kommunens tunga fordon. Vi kör både sopbilar och personbilar på lokalproducerad biogas. Vi jobbar med att förbättra möjligheterna för cyklister. Vi uppmuntrar våra kommunanställda att välja alternativ till bilen för resor till och från jobbet och för jobbresor.
  • Klimatsmart och ekologisk mat. Vi planerar matsedlar utifrån säsong, balanserar mängden kött/fisk/ vegetariska livsmedel, minskar matsvinnet och ökar andelen ekologiska inköp och inköp från närområdet.
  • Solenergi. Vi har anläggningar på bland annat Björkhaga äldreboende och Vänermuseet och fler är på gång.
  • Energieffektivisera byggnader. Vi har minskat energianvändning per kvadratmeter med 16 procent sedan 1995, målet är 30 procent till 2020.

Det du gör är också viktigt – tillsammans kan vi göra skillnad!

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 38 800 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.