Skip to main content

Vin och vatten i Länsstyrelsens yttrande kring nytt avloppsreningsverk i Lidköping

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2018 11:54 CEST

Under torsdagen har Länsstyrelsen lämnat yttrande angående ansökningar om placeringen av Ängens avloppsreningsverk, ledningsdragning och utsläppspunkt. I skrivelsen är Länsstyrelsen positiv till bygget, platsen och utformningen av verket såsom kommunen tänkt sig det.

Däremot ställer man sig mycket tveksam till alternativet att använda Lidan som utsläppspunkt. Anledningen är de nivåer av fosfor, ammoniak och kväveämnen som befaras bidra till att belasta vattendraget ytterligare med utgångspunkt från dagens nivåer. Alternativet Länsstyrelsen förordar är istället att förlägga utsläppspunkten direkt till Kinneviken vid Lidans mynning, via en dragning av ledningar genom Lidköping.

-Allt sammantaget så är vi mycket glada och nöjda. Länsstyrelsen har förstått vad det är vi vill göra och ger oss rätt förutsättningar och positiva besked i de avgörande delarna. Det finns dock orosmoln kring kostnadsutvecklingen, Säger Pernilla Bratt, VA-chef i Lidköpings kommun.

Problematiken ligger i de ansökningar och eventuella överklaganden som nu drar ut på tiden samtidigt som en dragning av ledningarna till en annan utsläppspunkt är svåra att beräkna.

Det finns också indikationer på att kostnaden för projekteringen drar iväg. Nya utredningskostnader, eventuella reparationer av det gamla avloppsreningsverket, samt ökade byggpriser skulle bidra till ytterligare kostnader och det vill förvaltningen ha kontroll på innan man går vidare i projektet.

-Det är inte ansvarsfullt att bara köra på i detta läge. Vi måste gå igenom, granska och möta yttrandet och politiken måste säga sitt. Sen får vi se hur vi skall gå vidare. Vi måste hitta bra lösningar, alternativet att lappa och laga det gamla verket håller inte i längden, säger Linda Lundström, förvaltningschef på Teknisk Service i Lidköping.

Kommentarerna till Länsstyrelsens yttrande skall vara inlämnade senast 24/9

Kontakt: Linda Lundström, förvaltningschef på Teknisk Service, 0510-77 16 56

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.