Skip to main content

Vinnaren av Lidköpings kommuns föreningspris för hållbar utveckling 2016

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 16:00 CEST

I år delas Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling ut för andra gången. Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete genom en prissumma på 20 000 kronor. På våren delas det ut till en ideell förening och på hösten till ett företag som har gjort något särskilt för hållbar utveckling.

Bland de tolv nomineringar som har kommit in har juryn som består av Miljö- och klimatutskottet valt ut en vinnare och två hedersomnämnanden.

Vinnaren av föreningspriset för hållbar utveckling 2016 är: Tunbygdens intresseförening

Motivering: Detta är en nybildad intresseförening som arbetar aktivt för att ta tillvara ortens möjligheter och göra den till en bra plats att bo och leva i. De stärker samverkan mellan allt från skolan till omsorgen om de äldre och värnar om företagen och det övriga föreningslivet. Genom att utveckla den lokala servicen och öka de lokala aktiviteterna minskar man behovet av att resa ut ur byn. Genom samverkan vill man skapa ett socialt- ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Hedersomnämnanden får Lidköping – barnens stad och Lidköpings biodlarförening

Föreningen Lidköping- barnens stad verkar för att lyfta alla barn i Lidköping. Förening har med de tre hållbarhetsaspekterna i allt sitt arbete. De har startat fritidsbanken för utlåning och återanvändning av fritidsutrustning. Varje år anordnar de en stadsfest för barnen i Lidköping. De skänker pengar till Framnäsbadet för att de 1000 första barnen som besöker badanläggningen ska få bada gratis. Djur och natur har också en plats i deras verksamhet.

Grunden för Lidköpings biodlarförening är produktion av honung men föreningen ser sin roll i samhället som mycket större än så. Bidraget till biologisk mångfald och pollinering av fruktträd, bärbuskar och lantbruksgrödor genererar ett dubbelt så stort värde för samhället jämfört med honungens värde. Biodling är ett praktiskt och pedagogiskt exempel på vad ekosystemtjänster innebär.

Priset delas ut i samband med Nationaldagsfirandet 6 juni, som börjar klockan 15:00 på Dina-scenen.

Vi vill tacka alla föreningar som har nominerats för deras engagemang i hållbarhetsfrågor och välkomnar dem att söka på nytt nästa år. Från januari till april tar vi emot nya ansökningar till föreningspriset.

Kontaktperson

Kajsa Ezelius, ordförande i Miljö- och klimatutskottet
kajsa.ezelius@lidkoping.se, telefon 0510-77 01 90

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.