Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Lidköpings äldreomsorg visar återigen goda resultat i årets brukarundersökning

Lidköpings äldreomsorg visar återigen goda resultat i årets brukarundersökning

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 16:54 CEST

Resultatet av Socialstyrelsens årliga brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har nu kommit. Målgruppen är personer som är 65 år och äldre som har stöd och hjälp från hemvård eller bor på äldreboende. Återigen får Lidköpings äldreomsorg mycket goda resultat i brukarundersökningen, både i jämförelse med genomsnittet i riket, men också i jämförelse med tidigare undersökningar.

Återigen goda resultat för Lidköpings kommun i årets brukarundersökning

Återigen goda resultat för Lidköpings kommun i årets brukarundersökning

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 14:51 CEST

Resultatet av Socialstyrelsens årliga brukarundersökning har nu skickats ut. Samtliga kommuner som har äldreboende och hemtjänst deltar i undersökningen, för att ta reda på vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Lidköpings kommun visar återigen goda resultat i undersökningen.

Lidköpings äldre mycket nöjda med sin vård och omsorg

Lidköpings äldre mycket nöjda med sin vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 14:05 CET

I årets brukarundersökning från Socialstyrelsen får Vård & Omsorg fina resultat. 449 personer (72,5 %) i hemvård och äldreboende har svarat på enkäten, och de ger en positiv bild av det stöd de får. De områden som utmärker sig särskilt är personalens bemötande och förmåga att skapa förtroende. Inom hemvården tycker 99 % av de tillfrågade att de får ett bra bemötande av personalen.