Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Sista delen i upphandlingen klar för Lidköping Elnäts nya mottagningsstation Ekestubben

Sista delen i upphandlingen klar för Lidköping Elnäts nya mottagningsstation Ekestubben

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 09:00 CEST

Upphandlingen av entreprenaden för montaget, vilket är den sista av upphandlingarna för den nya mottagningsstationen Ekestubben, är slutförd. Entreprenaden för 145kV utomhusställverk har tilldelats ATS Kraftservice AB, och den för kontrollutrustning har tilldelats Caverion Sverige AB.

Nu har Vinningas elnät blivit en del av Lidköping Elnät

Nu har Vinningas elnät blivit en del av Lidköping Elnät

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2018 13:01 CET

​Från 1 januari har Lidköping Elnät förvärvat Vinninga Elektriska Ekonomiska förenings inkråm (utrustning, ledningar och avtal) och samtidigt tagit över ansvaret för Vinningas kunder.

Ny förvaltningschef i Lidköpings kommun

Ny förvaltningschef i Lidköpings kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2015 14:21 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg den 10 juni Linda Lundström till ny förvaltningschef för Teknisk Service, som ansvarar för el, vatten, avlopp, renhållning, och bredband. Linda Lundström är bosatt i Lidköping men är uppvuxen i Karlskrona och kommer närmast från befattningen som fabrikschef på Petainer Lidköping AB.

Har Lidköping Västra Götalands energismartaste kommunhus?

Har Lidköping Västra Götalands energismartaste kommunhus?

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2011 08:44 CEST

Alla kommuner i Västra Götaland har blivit inbjudna att tävla om vem som har det mest energismarta kommunhuset. Lidköping har tillsammans med 20 andra kommu¬ner antagit utmaningen. Tävlingen går ut på att minska elanvändningen i kommunhuset så mycket som möj­ligt 1 november 2011 till 30 april 2012. Lidköpings mål är att spara 5 % av elanvändningen under den tiden jämför med sam­ma tid året innan.