Skip to main content

Bred remiss för utredningen ”Trovärdighetens pris”

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 13:24 CET

– Läkemedelsindustriföreningen kommer att skicka Bengt Lindqvists utredning ”Trovärdighetens pris” som presenterades idag på en bred remiss till alla berörda organisationer, säger Richard Bergström, VD i Läkemedelsindustriföreningen, LIF.

– Det är glädjande att utredaren funnit att samarbetet mellan läkemedelsindustrin och brukarorganisationer är värdefullt, fortsätter Bergström, men vi inser också att samarbetet måste vårdas. Utredningen ger en mycket bra grund för sådana diskussioner inom branschen, och vi kommer att bearbeta förslagen i Lindqvists utredning och föreslå eventuella förändringar omedelbart efter remissrundan.

– Läkemedelsbranschen har gjort mycket för att åstadkomma att ett nödvändigt samarbete har förtroende hos omvärlden, men det är tydligt att vi måste göra ännu mer och skärpa oss ytterligare, säger Richard Bergström. Detta bör dock sättas in i sitt sammanhang. Utredaren har valt att poängtera att även andra parter bör fundera på åtgärder för att säkra att detta samarbete kan ske med hela samhällets stöd. Övriga aktörers åtgärder är dock ingenting som LIF kan påverka direkt, men jag välkomnar öppna diskussioner om detta – till exempel i samband med remissomgången.

Bakgrund:

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, skrev i våras till Socialdepartementet och bad regeringen att genomföra en genomlysning av samarbetet mellan läkemedelsindustrin och brukarorganisationer (handikappförbund och pensionärsorganisationer). Regeringen valde att inte göra en sådan genomlysning, och LIF fattade då beslutet att låta göra en i egen regi. Förra statsrådet Bengt Lindqvist accepterade att vara utredningsman. Bengt Lindqvist och utredningssekreterare Eva Sandborg har arbetat sedan i september 2005, och bland annat haft kontakt med handikappförbund, företag och myndigheter.

Utredningen ”Trovärdighetens pris – Utredning om samarbetet mellan läkemedelsföretag och brukarorganisationer” finns tillgänglig på www.lif.se , där man även kan läsa utredningsdirektiven och ta del av LIFs nuvarande etiska riktlinjer.

Kontakt:

Richard Bergström, VD LIF
Tel 070 – 745 29 74

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera