Skip to main content

Enbart studenter får den kompletta Fass-boken

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 14:20 CET

Årets upplaga av Fass (Farmacevtiska specialiteter i Sverige) är nu under distribution.

Alla läkare kommer inom kort att kostnadsfritt få en ny version av den klassiska tegelstenen med information om alla godkända läkemedel i Sverige. Men i år är det en skillnad: Boken görs av storleksskäl i två olika versioner. Den kompletta versionen har nu blivit så stor att den bara görs i en mindre upplaga, speciellt avsedd för högskolestudenter. Läkarna får en något mindre och något mer hanterlig version.- På grund av det ständigt ökande antalet läkemedel, och de många identiska kopiorna, har Fass i bokform svämmat över och blivit ohanterlig, säger Per Manell, Fass-ansvarig på Läkemedelsindustriföreningen LIF, som ger ut och finansierar Fass.

- Vi gör varje år anpassningar för att få plats med all relevant information inom en hyfsat hanterlig bok. Vi har tidigare övergått till tunnare papper, och nu skär vi framför allt ned dubbelinformation mellan identiska preparat.- Det som säkert kommer att orsaka en del diskussion är att i läkarversionen av Fass-boken försvinner nu också tre avsnitt för varje respektive läkemedel, som inte är centralt för läkarens receptskrivande, säger Per Manell.

De avsnitt som försvinner i läkarversionen av boken är avsnitten pre-klinik, farmakodynamik och farmakokinetik, dvs resultat av djurförsök, den vetenskapliga bakgrunden till hur läkemedlet fungerar, samt hur det tas upp i kroppen och hur det utsöndras.För studenter på högskolor för farmacevter, läkare, sjuksköterskor m.fl., som just studerar läkemedel, är dock dessa avsnitt centrala - och de behöver den informationen i bokform för sina studier. Därför görs en mindre upplaga av den kompletta Fass-boken, kallad "Akademi-Fass", som distribueras till högskolestudenter.- Det kommer säkert att komma negativa synpunkter från läkare som är vana hur boken ska se ut och vara upplagd, säger Per Manell. Vår åsikt är att det faktiskt är viktigt att hålla boken användbar för den vanliga förskrivande läkaren. Den får helt enkelt inte bli större, den är redan på gränsen.Boken Fass är dock bara en del av konceptet Fass. Den riktigt kompletta och aktuella versionen finns sedan flera år bara på nätet, www.fass.se. Det är bara där som de vid varje givet tillfälle gällande priserna finns. Det är bara där som nya varningar för till exempel kontraindikationer kan införas direkt. Det är bara där som den världsunika miljöklassificeringen finns (men från och med i år finns det en symbol "M" i boken för att markera att det finns tillgänglig miljöinformation om just det läkemedlet att läsa på fass.se). Där finns också självklart de nu i bokversionen strukna kapitlen om pre-klinik, farmakodynamik och farmakokinetik. All information inom Fass.se går att komma åt för alla inom vården.- Boken är för många fortfarande viktig, säger Per Manell. Därför gör vi nödvändiga anpassningar för att den ska kunna fortsätta komma ut och få plats på läkarens bord. Men nätversionen Fass.se är den i särklass mest högklassiga och mest aktuella informationen. Nya rön och varningar läggs in och sprids över vården på fem minuter. Fass.se är den verkliga svenska informationsbanken om läkemedel. Den är också grund-databasen för journalsystemens läkemedelsinformation och för apoteket.

Kontakt

Per Manell, apotekare och ansvarig för Fass-verksamheten

Tel 0705 - 900 300

Bakgrundsfakta:

Boken Fass (vårdens version) väger i år 2 781 g och består av 2197 sidor. Det är en nedskärning gentemot förra året, då den var på 2858 sidor. Den trycks i dag i Tyskland, och upplagan är ca 145 000 exemplar. Det fyller närmare trettio långtradare.

Webbversionen Fass.se är tillgänglig i olika versioner för allmänhet och för förskrivande läkare. Det är en av Sveriges mest besökta portaler, med över 4 miljoner besökare varje månad. Den finns, förutom för vanlig Internetuppkoppling via dator, även i versioner för mobiltelefoner och handdatorer. Sjukhus som av säkerhetsskäl inte kan ha datorer anslutna till Internet kommer åt Fass.se via landstingens gemensamma nät Sjunet.

"Akademi-Fass" går att köpa för den som trots allt vill ha den största versionen. Den kostar 700 kr inklusive moms och frakt. Beställ på bok.fass.se.

Bilder på Fass-boken och Akademi-Fass finns att ladda ned på

www.lif.se, gå in på "media och pressinformation/bildbank"


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.