Skip to main content

LIF kommenterar domen i Förvaltningsrätten i det så kallade ”Pressmeddelande-målet”

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 09:10 CET

Stockholm 2013-02-19

– Vi är mycket besvikna över den bristande analys förvaltningsrätten i Uppsala gör i dagens dom i det så kallade pressmeddelande-målet mellan Läkemedelsverket och Boehringer Ingelheim, säger Anders Blanck, VD i LIF. Domstolen har valt att helt bortse från tydlig och sedan länge etablerad praxis att pressmeddelanden som publiceras via för journalister särskild anvisad länk inte utgör marknadsföring.

Bakgrunden är följande: Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim publicerade i maj 2011 ett pressmeddelande på webbsidan mynewsdesk.com, som är en websida riktad till journalister. Meddelandet informerade om att Boehringer Ingelheim hade sökt lägre pris för läkemedlet Pradaxa i Sverige. Läkemedelsverket ansåg att pressmeddelandet var riktat till allmänheten och stred mot förbudet i 21 a § läkemedelslagen. Läkemedelsverket förbjöd Boehringer Ingelheim att använda pressmeddelandet.

Boehringer Ingelheim överklagade i oktober 2011 Läkemedelsverkets beslut och åberopade bland annat följande:
Enligt långvarig och mycket tydlig praxis från branschens självregleringsorgan IGM och NBL utgör pressmeddelanden som publiceras av läkemedelsföretag på särskilda hemsidor för journalister inte marknadsföring. Sådan information utgör icke-kommersiell information som skyddas av grundlagens regler om tryck- och yttrandefrihet och faller därför utanför marknadsföringslagens och läkemedelslagens bestämmelser.

NBL (Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation) har särskilt pekat på att pressmeddelanden vanligtvis sänds till journalister och massmedier som normalt inte utgör målgrupp för kommersiell läkemedelsinformation, samt att, om inte annat visas i det enskilda fallet, det måste antas att sådana mottagare i sin yrkesmässiga verksamhet sprider pressmeddelandet vidare först efter egen bedömning. Journalisten arbetar utifrån sin oberoende ställning i förhållande till det läkemedelsföretag som sänt ut meddelandet.

Enligt fast praxis från NBL är pressmeddelandes funktion i första hand att tillhandahålla uppgifter inom ramen för en nyhetsförmedling som skyddas av grundlagarnas regler om informations- och yttrandefrihet. I tveksamma fall bör en framställning, med hänsyn till tryck- och yttrandefrihetens grundlagsskydd, anses utgöra icke-kommersiell information. Av detta följer enligt NBL s praxis att pressmeddelanden typiskt sett är att betrakta som icke-kommersiell information. Motsvarande principer bekräftas även av praxis från Marknadsdomstolen.

– Vi kommer nu att analysera domen i detalj, och får senare fatta beslut om LIF och det berörda företaget kommer att gå vidare i ärendet, säger Anders Blanck. Ärendet har stor principiell betydelse både för läkemedelsföretag och exempelvis för media, och därför är en noggrann analys nödvändig.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy