Skip to main content

LIF välkomnar regeringens satsning på kliniska läkemedelsprövningar

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 09:49 CEST

Kliniska läkemedelsprövningar backar i Sverige. Sedan 2004 har antalet kliniska prövningar och antalet deltagande patienter i prövningarna närmast halverats. Prövningarna är helt centrala för utvecklingen av nya läkemedel, för hälso- och sjukvårdens utveckling, men kanske framförallt för patienterna som får möjlighet att pröva nya lovande läkemedelsbehandlingar långt innan de är godkända av läkemedelsmyndigheterna.

I Forsknings- och innovationspropositionen för 2013 - 2016 som presenterades hösten 2012 aviserade regeringen och utbildningsminister Jan Björklund en satsning för att stärka de kliniska prövningarna i Sverige. För år 2013 avsattes 30 miljoner kronor, för 2014 40 miljoner kronor och från 2015 50 miljoner kronor årligen.

Nu har Ingrid Petersson fått regeringens uppdrag att utreda hur samarbetet mellan sjukvården och de forskande läkemedelsföretagen kan stärkas så att den negativa trenden för kliniska prövningar kan vändas. Ingrid Petersson arbetade fram till slutet av förra året med samhällskontakter på AstraZeneca och är tillträdande generaldirektör för forskningsrådet Formas.

- Det är glädjande att regeringen uppmärksammar behovet av satsningar för att stärka Sveriges position inom kliniska läkemedelsprövningar. Vi konstaterar att regeringen valt en mycket kompetent utredare och att tidsplanen är ambitiös, säger Anders Blanck, VD för LIF - de forskande läkemedelsföretagen

I ett pressmeddelande den 8 augusti 2013 skriver utbildningsminister Jan Björklund att: "Läkemedelsindustrin drar in mer exportintäkter till Sverige än bilindustrin, men är utsatt för en stenhård internationell konkurrens. För att klara den globala konkurrensen måste vi skapa goda förutsättningar för Sverige att behålla läkemedelsindustrin".

- Vi välkomnar Jan Björklunds uttalanden om den forskande läkemedelsindustrins betydelse för Sverige men också insikten om det besvärliga läge som den befinner sig i. För att Sverige ska kunna hävda sig i konkurrensen om de globala läkemedelsföretagens investeringar krävs goda förutsättningar för samverkan mellan läkemedelsföretag, akademi och hälso- och sjukvården, men dessutom är det viktigt att andra delar av innovationssystemet - myndigheter, pris- och ersättningssystem och upphandlingsmodeller - agerar och utformas på sådant sätt att det inte sätter käppar i hjulen för de nödvändiga satsningarna eller för samarbetet, säger Anders Blanck.

Kontakt:
Anders Blanck
VD i LIF - de forskande läkemedelsföretagen
Tel: 070-215 43 07

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera