Skip to main content

Svensk cancervård på efterkälken

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2011 08:43 CEST

Svensk cancersjukvård hamnar på efterkälken jämfört med andra länder i tillgång till effektiv läkemedelsbehandling. Skillnaderna mellan sjukvårdsregionerna är också stora. Det visar studier från analysföretaget IMS Health som redovisas på LIF-seminariet Hur får vi en jämlik och rättvis vård? i Stockholm i dag.

En intervjuundersökning bland ledande cancerläkare som gjorts inför seminariet på uppdrag av LIF och Cancerfonden pekar på en rad allvarliga brister inom cancersjukvården.


Vid seminariet presenterar analysföretaget IMS Health två internationella studier som visar att svenska cancerpatienter i betydligt lägre grad får tillgång till läkemedel jämfört med patienter i andra länder. En av studierna beställdes av den brittiska regeringen för att få svar på frågan varför Storbritannien använder läkemedel i relativt låg utsträckning. Studien jämför läkemedelsanvändningen i 14 jämförbara länder. I den sammanlagda rankingen hamnade Sverige på 13:e plats.

Den andra studien togs fram av IMS Health till Belgiens regering och mäter hur 47 nya innovativa läkemedel, bland dem många cancerläkemedel, används i EU-länderna. Av elva Västeuropeiska länder placerar sig Sverige på åttonde plats. En särskild analys av hur dessa 47 läkemedel används i de sex svenska cancerregionerna visar på en anmärkningsvärd ojämlikhet. Det skiljer 50 procent mellan Stockholm som har den högsta användningen och Västra regionen som har den lägsta.

Ytterligare tecken på att Sverige halkar efter är LIF:s nyligen presenterade undersökning som visar att antalet kliniska läkemedelsprövningar i Sverige minskat med 45 procent på sex år. Det främsta skälet är att det inte finns utrymme i sjukvården för forskning.

LIF och Cancerfonden har inför seminariet låtit göra en intervjuundersökning bland 14 ledande cancerläkare. Den bild som framträder är att svensk cancervård i dag präglas av brist på resurser och brist på kompetenta cancerläkare, av brister i kvalitetsuppföljning, samt av regionala och socioekonomiska ojämlikheter. De lösningar som cancerläkarna pekar på är tydligare nationell samordning med starkare krav på att nationella riktlinjer följs. Läkarna pekar också på behovet av centralisering av vården av vissa cancersjukdomar .

– Satsningen på sex regionala cancercentrum, RCC, är inte tillräckligt för att lösa dagens problem eller bygga för framtiden. Vi måste få en högre ambitionsnivå för svensk cancersjukvård. Annars finns det en uppenbar risk att den goda överlevnadsstatistik inom ett flertal cancerdiagnoser som Sverige hittills kunnat visa kommer att försämras, säger Anders Blanck, tf vd LIF.

Kontakt:
Anders Blanck
Tf VD, LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Tel: 070-215 43 07

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera