Skip to main content

Blogginlägg

Vad tycker man egentligen att samverkan ska handla om?

Vad tycker man egentligen att samverkan ska handla om?

Blogginlägg   •   Okt 01, 2015 15:16 CEST

”Samverkan” var Årets Ord bland vårdseminarierna i Almedalen i somras. Alla pratar om behovet av samverkan mellan företag och sjukvården. Alla tycker att vi ska ha mer av det. Ändå blir det väldigt konstigt när konkreta samverkansprojekt diskuteras.

Utred bara det som behövs utredas, tack!

Utred bara det som behövs utredas, tack!

Blogginlägg   •   Sep 29, 2015 11:19 CEST

Regeringen har aviserat ännu en apoteksutredning. Ända fram till förra året hade vi en annan sådan som hette Läkemedels- och apoteksutredningen – den höll på i fyra år och levererade fyra tjocka böcker med texter och förslag. Långt ifrån allt som den föreslog är ännu färdigberett.

Gärna tuffa hållbarhetskrav i upphandlingar – men de måste följas upp

Blogginlägg   •   Sep 25, 2015 15:25 CEST

Läkemedelsbranschen välkomnar miljö- och sociala krav i den offentliga upphandlingen av läkemedel. Men de måste följas upp och betyda något.

Gör om – gör rätt!

Gör om – gör rätt!

Blogginlägg   •   Sep 10, 2015 15:19 CEST

Det finns frågor som är så tillkrånglade att det är nödvändigt att lyfta blicken, och lämna detaljerna därhän. Frågan om den statliga läkemedelssubventionen är en sådan.

Nog med förslag – dags för verkstad

Nog med förslag – dags för verkstad

Blogginlägg   •   Jun 01, 2015 09:34 CEST

Alla verkar vara positiva till en starkare svensk Life Science-sektor. Det är ett mantra som har upprepats av makthavare av de flesta politiska kulörer sedan ett par år tillbaka. Nu har den röd-gröna regeringen dessutom tillsatt en ”nationell samordnare” för Life Science. Innebär det att vi nu kommer att få se konkreta åtgärder och aktiviteter för att stärka svensk Life Science?

Vård i världsklass eller ungefär lika bra som andra?

Vård i världsklass eller ungefär lika bra som andra?

Blogginlägg   •   Jun 01, 2015 09:33 CEST

Den ojämlika vården är på allas läppar och knappast någon ifrågasätter att användningen av nya läkemedel kan förbättras vad gäller snabbhet i införandet och jämlikheten mellan olika patientgrupper.

Krångliga EU-regler skyddar Sveriges patienter

Krångliga EU-regler skyddar Sveriges patienter

Blogginlägg   •   Mar 09, 2015 12:42 CET

I början av det här året firades ett jubileum, som trots att det har en djupt tragisk bakgrund ändå är ett exempel på hur det ledde till ett noggrant och idogt arbete för patienters säkerhet. I januari i år var det nämligen femtio år sedan den första europeiska lagstiftningen om läkemedel.

Tecknen hopar sig – Vad kan få det att vända?

Tecknen hopar sig – Vad kan få det att vända?

Blogginlägg   •   Feb 05, 2015 12:19 CET

​Det har kommit ytterligare en undersökning som visar på Sveriges problem, både vad det gäller patienternas tillgång till innovativa behandlingar och Life Science-sektorns möjligheter i landet. Det är ingen lustig läsning, men grundfrågan är: Vad i all världen är det som kan få utvecklingen att vända?

Hur ska ojämlikheten i sjukvården hanteras?

Hur ska ojämlikheten i sjukvården hanteras?

Blogginlägg   •   Jan 22, 2015 15:23 CET

​Ojämlikhet i sjukvården är en av de senaste årens stora debattfrågor. Det råder stor samsyn om att frågan är viktig och måste hanteras. En speciell delfråga är patienters tillgång till de nyaste läkemedelsbehandlingarna.

Varför initierar läkemedelsföretagen prissänkningar?

Varför initierar läkemedelsföretagen prissänkningar?

Blogginlägg   •   Jan 21, 2015 15:21 CET

​Sverige står inför ekonomiska utmaningar som behöver mötas med högkvalificerad arbetskraft, en frisk befolkning och en långsiktigt hållbar samhällsmodell. För att klara utmaningarna måste hälso- och sjukvårdens resultat kontinuerligt förbättras bland annat genom användning av nya läkemedel som minskar sjuklighet och lidande samt möjliggör en aktiv ålderdom och arbete trots kroniska sjukdomar.

Bättre samverkan nyckeln till att förstärka svenska forskningskluster

Bättre samverkan nyckeln till att förstärka svenska forskningskluster

Blogginlägg   •   Okt 22, 2014 09:23 CEST

Forskningsrapporten om de svenska Life-Science klustren ger en dyster bild. De svenska forskningsklustren har tappat konkurrenskraft under senare år. Och det går fort. I forskningsrapporten, genomförd för Forum for Health Policy, visar professor Örjan Sölvell t.ex. hur Stockholm-Uppsalas forskningskluster på bara sju år har fallit från sjätte till tjugofjärde plats inom Life Science-ranking.

Ett försök att införa en ny prismodell bakvägen

Ett försök att införa en ny prismodell bakvägen

Blogginlägg   •   Apr 03, 2014 09:27 CEST

Sverige använder allt mindre nya läkemedel. År 2013 uppgick kostnaderna för läkemedel som introducerats under åren 2012-2013 endast till totalt 96 miljoner kronor (mindre än 0,5 % av de totala läkemedelskostnaderna). Det får i sin tur negativa konsekvenser för innovationsklimatet och för läkemedelsföretagens investeringar i forskning i Sverige.