Skip to main content

Pressmeddelanden

Fyra nya ledamöter till LIFs styrelse

Fyra nya ledamöter till LIFs styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 11:00 CEST

Life science-branschen – avgörande för Sverige!

Life science-branschen – avgörande för Sverige!

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 08:41 CEST

Så fortsätter Sverige vara attraktivt för Life Scince investeringar. 19 åtgärder i en handlingsplan framtagen av branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO.

Ökad samverkan mellan företagen och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 13:00 CEST

Läkemedelsföretagen i Sverige ökade sina investeringar i olika samverkansprojekt med hälso- och sjukvården under 2016. Det visar en preliminär sammanställning av årets Disclosure Code, öppen rapportering av alla ersättningar till sjukvården.

Glädjande att regeringen vill få EMA till Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 09:05 CET

Det är mycket glädjande att regeringen nu bestämt sig för en satsning på att få EU:s läkemedelsmyndighet EMA till Sverige. Läkemedelsbranschen ger sitt fulla stöd till en nationell kampanj för att övertyga de andra medlemsländerna om att Sverige är den bästa nya hemvisten för myndigheten.

Regeringen vill testa LIF-förslag om premier för nya antibiotika

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2016 11:32 CEST

Regeringen ska låta granska om en modell med statliga premier för nya antibiotika kan testas i praktiken. Regeringens beslut är grundat på ett förslag till en ny värdebaserad ersättningsmodell som LIF har tagit fram tillsammans med medlemsföretagen AstraZeneca, MSD, GlaxoSmithKline och Astellas som alla är verksamma inom antibiotikaområdet.

Ett år med apotekens lager på webben

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2015 08:33 CEST

Sedan den 5 maj 2014 finns en lagerstatusfunktion, gemensam för landets samtliga apotek, som gör det möjligt för kunder, apotek och sjukvårdspersonal att i förväg kontrollera om ett läkemedel finns tillgängligt eller om det måste beställas. Tjänsten är ett resultat av ett samarbete mellan LIF och Sveriges Apoteksförening.

LIF:s FoU-enkät 2014: Fallet i antalet kliniska prövningar i Sverige har bromsat upp

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2014 10:11 CEST

LIFs årliga enkät bland medlemsföretagen visar att de senaste årens dramatiska fall i antalet kliniska prövningar i Sverige nu har bromsat upp, och antalet har för tillfället stabiliserats på den nivå som gällt de senaste åren. Det finns även tecken på att Sverige har möjlighet att utveckla nischer av speciella prövningar, där antalet prövningar går emot trenden och har ökat.

LIF välkomnar regeringens satsning på kliniska läkemedelsprövningar

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2013 09:49 CEST

Kliniska läkemedelsprövningar backar i Sverige. Sedan 2004 har antalet kliniska prövningar och antalet deltagande patienter i prövningarna närmast halverats. Prövningarna är helt centrala för utvecklingen av nya läkemedel, för hälso- och sjukvårdens utveckling.

LIF lanserar Kommissionen för jämlik vård

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2012 09:51 CET

LIF – branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen – lanserar i dag en Kommission för jämlik vård med representanter från politik, forskning, fackliga organisationer och oberoende debattörer.

LIF kritiserar Läkemedelsverket: ”Vill begränsa yttrandefriheten, och journalisters tillgång till material”

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2011 10:56 CEST

– Det är förvånande att Läkemedelsverket plötsligt vill ändra praxis för företags möjligheter att kommunicera med journalister, säger Anders Blanck, VD i LIF.

Svensk cancervård på efterkälken

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2011 08:43 CEST

Svensk cancersjukvård hamnar på efterkälken jämfört med andra länder i tillgång till effektiv läkemedelsbehandling. Skillnaderna mellan sjukvårdsregionerna är också stora.

Vad är skälet till den minskande kliniska forskningen i Sverige?

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2011 11:23 CEST

LIF har genomfört en kartläggning av de sex stora landstingens/regionernas vårdavtal med utgångspunkt från forskningsperspektivet. Undersökningen visar att det främsta skälet att kliniska prövningar minskar i Sverige är att inte finns utrymme i sjukvården för forskning.

Dramatisk minskning av läkemedelsprövningar i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2011 11:30 CEST

Prövningar av läkemedel på patienter är en central del i den medicinska forskningen. LIFs årliga FoU-enkät bland de forskande läkemedelsföretagen visar nu en accelererande minskning av den patientnära forskningen i Sverige.

EU-medborgare har högt förtroende för bioteknologisk forskning – och Sverige ligger extra högt

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2010 12:04 CET

– Den nya Eurobarometern om allmänhetens ökande förtroende för forskning på det biomedicinska området, och speciellt de höga siffrorna för Sverige, är en hoppfull signal för den forskande läkemedelsindustrin, säger Richard Bergström, VD i LIF.

LIF kommenterar rapporten från Kvalitetsregisterutredningen

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2010 11:24 CET

Utredaren Måns Rosén har verkligen hittat guld! – Utredaren Måns Rosén har presenterat en utmärkt analys och en ambitiös - och nästan osvensk - plan för hur Sverige kan bli världsledande på att mäta kvalitet, säger Richard Bergström, VD i LIF. En sjukvård av kvalitet är inte bara bra för svenska patienter utan också för life science sektorn i Sverige.

Pressinbjudan: Sjukvården är ojämlik

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2010 13:31 CEST

Hälso- och sjukvården kan inte leva upp till lagens portalparagraf om god vård på lika villkor åt hela befolkningen. Den vård som ges beror bland annat på var man bor, på ålder, kön, etnicitet och på socioekonomisk ställning.

Läkemedelsindustrin inför nya regler för att motverka “ghost-writing”

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2010 13:46 CEST

Den internationella föreningen för de forskande läkemedelsföretagen, IFPMA, har idag beslutat om nya regler för hur resultat från kliniska prövningar skall presenteras och publiceras.