Ntseyfkfvmdd67f69npa

Missbruk, beroende och medberoende direktsändning i Radio Roslagen

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 15:00 CET

I kväll klockan 18.00-19.30 sänds "Fånga ditt liv" med Gaya från Lifecap. Temat är: Missbruk och beroende med fokus på vänner och anhöriga och det medberoende som lätt uppstår. Gäster: Leg. sjuksköterska Åsa Nilsson samt Dipl. Beroendeterapeut Madeleine Swartz, författare till boken "Res dig! Läk ditt medberoende". Ring in på tel: 0176-161 00 eller chatta via Radio Roslagens hemsida.

Ntseyfkfvmdd67f69npa

Ökad kunskap om medberoende minskar psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 07:00 CEST

Medberoendepersoner är ofta omedvetna sina strategier. De försöker vara till lags både i privata relationer och på arbetet. Eftersom de är så måna om prestera bra resultat och att skapa goda relationer glömmer de sig själva och resultatet blir ofta oro, stressrelaterade problem och utbrändhet. I lördags avslutade Madeleine Swartz första delen av kursen till certifierad medberoendehandledare.

Ck7ml9yacq3yv4hurrtz

En högkänslig person löper större risk att hamna i missbruk och beroende

Nyheter   •   Okt 09, 2017 10:51 CEST

När Dipl. Beroendeterapeut Madeleine Swartz och Åsa Nilsson, Leg. Sjuksköterska/Dipl. Energiterapeut började skicka klienter emellan sig kunde dessa sluta medicinera mot exempelvis ångest, depression, utbrändhet, ADHD och bipolär personlighet. De båda terapeuterna kunde påvisa att det fanns ett mönster i klienterna som indikerade både drag av beroendepersonlighet och högkänslig personlighet.

Media no image

Premiär - Certifieringskurs för handledare i medberoendeproblematik

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2017 12:00 CEST

Intresset är stort för den första kursen till certifierad medberoendehandledare ledd av Dipl. Beroendeterapeuten Madeleine Swartz, tillika författare av den banbrytande boken "Res Dig! Läk ditt medberoende". Madeleine har egen erfarenhet både av problematiken beroende och medberoende. Hon är sakkunnig på "E-terapin för att hantera medberoende" som producerats av Gaya på Lifecap i samarbete med Madeleines företag Nya Steget , som kursdeltagarna får tillgång till. Introduktionen till E-terapin, där definitionen på medberoende diskuteras, finns tillgänglig via Youtube. Madeleine fungerar dessutom som lärare på Lifecaps coach- och terapeututbildningar. Nästa kursstart till Certifierad Medberoendehandledare är schemalagd till 29-31/1-2018 och 12-13/4-2018.

Som certifierad handledare i metoden ”Res Dig” får deltagaren hålla egna kurser i grupp och individuellt enligt formatet ”Res dig! Läk ditt medberoende”. Kursen riktar sig till terapeuter, coacher, socialarbetare och andra som möter människor professionellt i sin vardag. Tillkommande information: Kurslängd: 3 + 2 dagar. Avgift: 11400 kr (moms tillkommer för företag). Plats: Stockholm.

Lifecap "Hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående". Det sker via E-terapi, WEB-terapi, kurser samt kognitiva (KBT) coach- och terapeututbildningar

Lifecap AB, Tulka 1745, Vändviksvägen 7, 760 49  HERRÄNG

https://www.lifecap.se 

https://app.coursio.com/store/lifecap

Intresset är stort för den första kursen till certifierad medberoendehandledare ledd av Dipl. Beroendeterapeuten Madeleine Swartz, tillika författare av den banbrytande boken "Res Dig! Läk ditt medberoende". Kursen riktar sig till terapeuter, coacher, socialarbetare m.fl. som möter människor i sitt yrke. Introduktionen till "E-terapin för att hatera medberoende" finns tillgänglig via Youtube.

Läs vidare »
Soa7nvqdujyayzouwaxt

Medberoende, högkänslighet och personligt ledarskap - en intressant kombination

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 15:00 CEST

I Radio Roslagens "Fånga ditt liv" den 2/10 togs det högaktuella ämnet högkänslighet upp i relation till medberoende och personligt ledarskap. Åsa Nilsson, Leg Sjuksköterska, berättar att hon har klienter som vänt sig till vården för att få hjälp och hur de fått diagnoser som ADHD, bipoläritet, ångest, depression m fl . när vårdpersonalen missat att identifiera den underliggande högkänsligheten.

Rb8trvsptjddbtzjlhjp

ADHD, utmattning, depression, ångest, missbruk - det kan vara högkänslighet (HSP)

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 15:08 CEST

Lifecap lanserar en kurs om högkänslighet i samarbete med Åsa Nilsson, Leg Sjuksköterska. Högkänsliga personer har ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet, de blir lätt överstimulerade vilket kan resultera i symtom som stress, oro, ångest, utbrändhet och depression. Med kunskap och en anpassad livsstil kan många av problemen och diagnoserna som drabbar högkänsliga elimineras.

Evcaltzqcbz3wty3sbv2

Vem hjälper ångestpatienterna?

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 15:08 CEST

Traditionell sjukvård brister i att hjälpa patienter vid ångestproblem. Leg. Sjuksköterskan och kognitiva coachen Åsa Nilsson har anlitats av Lifecap för produktion av en serie internetbaserad KBT-terapi. Företagshälsovårder och hälsocentraler erbjuds nu ett samarbete som innebär att patienterna får snabbare och mer effektiv hjälp samtidigt som landstinget sparar skattemedel.

Qjq4qkpuyy6slxqyviia

Hälsofrämjande avtal mellan Bra Balans företagshälsovård och Lifecap

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 10:04 CET

ISO-certifierade Lifecap erbjuder internetbaserad kognitiv terapi inom olika områden. Bra Balans har personal som kan lotsa hjälpsökande igenom sessionerna. Det blir mer effektivt och billigare för kunden eftersom sessionerna är inspelade. Klienten kan repetera dem för att få önskad effekt. Det handlar om att förändra ett ”mind-set” för att få till stånd ett mer gynnsamt beteende.

Nwgfvjor9omequjsabsb

​Dolda problem på arbetsplatser kan leda till ett oskyldigt barns för tidiga död.

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2017 09:00 CET

Att handla direkt eller att blunda och hoppas att problemet löser sig själv kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Lifecap erbjuder nu en genomarbetad internetkurs som illustrerar hur förloppet kan se ut och slå igenom. Vi delar med oss av tips och råd om hur kollegor, chefer, arbetsgivare, skyddsombud och medmänniskor kan agera för att rädda det som räddas kan och förebygga framtida problem.

Nwgfvjor9omequjsabsb

Irritation, frustration och aggression kan dölja depression

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 06:55 CET

Ikväll klockan 18.30 är det nypremiär på "Fånga ditt liv" med Gaya Pienitzka på Radio Roslagen. Hennes gäst, Mikael Eriksson berättar öppenhjärtligt om hur han blev alltmer frustrerad. Först långt senare insåg han att det rörde sig om en depression som varade under lång tid. Många som arbetar inom vården saknar kunskap om att en depression kan ta sig uttryck i frustration och aggressioner.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Gaya har en systemvetenskaplig utbildning i botten, hon har studerat jungiansk psykologi på högskolenivå är diplomerad... Visa mer

Om Lifecap AB

Lifecap AB

Lifecaps vision är att hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående. Det gör vi genom att erbjuda: Utbildningsfilmer, E-terapi, WEB-terapi, terapeut- och coachutbildningar, seminarier, föreläsningar och kurser för personlig utveckling. Vi presenterar dessutom ett antal väl kvalificerade coacher och terapeuter på vår hemsida. Vi arbetar kognitivt i syfte att få tanke, känsla och handling att hänga samman och skapa en helhet. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9000:2001 och religiöst och politiskt oberoende.