Skip to main content

Värderingsbaserat ledarskap för individer och i företag.

Pressmeddelande   •   Dec 26, 2011 10:10 CET

Den väg vi vandrar styrs av värderingar. Våra personliga värderingar visar vad som driver oss framåt, de styr våra attityder och de normer som påverkar våra val, de beslut vi fattar, vårt arbete, våra relationer och vår hälsa.  Värderingskonflikter kan ställa till det rejält, både i privatlivet och i näringslivet.

 

Nedanstående text är ett utdrag ur Gaya Pienitzkas bok ”Insikter om inre ledarskap”:

 

Att lära känna och att vara medvetna om våra värderingar hjälper oss att leva efter våra egna ideal. Det hjälper oss också att se tydligare när vi påverkats av andra människors normer och regler och när vi kompromissar med vår egen övertygelse. När vi agerar emot våra prioriterade värderingar leder det till oro och stress och i värsta fall till utmattning/utbrändhet.

 

Mening är en av människans djupaste drivkrafter. Att göra någonting som vi upplever som meningsfullt känns alltid positivt och utvecklande. Engagemang och talanger frigörs och vi får tillgång till mer energi. När vi har kännedom om vilka personliga värderingar som är viktiga för oss och vi kan applicera dem på arbets- och privatliv ökar vårt engagemang. Vad som skänker mening åt en uppgift kan variera. Det är vad resultatet av det vi gör kan leda till och om vi kan koppla det till våra grundläggande värderingar eller inte som avgör om det vi uträttar känns meningsfullt.

 

Värderingar visar inte bara vad som skänker oss mening i tillvaron och utan också hur vi förhåller oss till varandra. När vi lär känna våra egna och andras värderingar ökar vi respekten och förståelsen för varandra. Vi lär oss att hantera olikheter på ett mer konstruktivt sätt och tar mindre för givet.

 

Varje människa bär på sin egen uppsättning personliga livsupplevelser som präglat uppkomsten av den människans personliga värderingar. ”Kulturkrockar” uppstår i mötet mellan de olika bilder av verkligheten som våra upplevelser har skapat inom oss. Det är av avgörande betydelse om vi anammat en värdering genom att vi upplevt någonting positivt eller genom att vi upplevt en brist av någonting.

 

Har vi värderingar som vi valt på grund av en brist i historien så kommer det förmodligen kosta oss mycket kraft. Resultatet av en bristvärdering är att vi kämpar emot någonting negativt. Det i sin tur innebär att vi fokuserar på någonting vi inte vill ha men som vi med all säkerhet kommer att få – allt i enlighet med attraktionslagens regler, en lag som i stora drag talar om att det vi fokuserar vår energi på växer.

 

När vi blir medvetna om att vi faktiskt ägnar energi åt att dra till oss någonting negativt, en brist, kan vi enkelt och lätt byta ut bristvärderingen mot en positiv värdering. Här finns alltså en otrolig potential. När du ger dig själv möjlighet att kartlägga dina värderingar får du samtidigt klart för dig vilka tidiga brister som på ett omedvetet plan styr dig. När du blir medveten har du plötsligt ett val!

 

En annan viktig frågeställning är: Har de värderingar vi står för kommit till tack vare att vi lever i en viss kultur eller religion som har normer för mänskligt beteende (normativ värdering). Har vi valt våra värderingar aktivt eller har vi bara passivt tagit över dem?

 

Vi lever och verkar i ett alltmer mångkulturellt samhälle där konflikter ofta uppstår i mötet mellan olika värdesystem. När vi känner våra personliga värderingar och när vi har fått en förståelse för hur det ger oss energi när vi lever efter dem medan det kostar energi när vi bryter mot dem, då fungerar vi bättre. Vi får lättare att kommunicera och vi har större möjlighet att göra det på ett sätt som ökar motivationen hos oss själva och hos andra.

 

Texten ovan är hämtad ur Gaya Pienitzkas bok ”insikter om inre ledarskap” som finns att köpa till exempel via nätbokhandlarna www.adlibris.com och www.bokus.com . Gaya är författare, föreläsare och en av huvudlärarna på Lifecap ABs terapeututbildningar.

 

Lifecap AB

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.