Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Vad är egentligen maskulint, har det med sex att göra?

Vad är egentligen maskulint, har det med sex att göra?

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2011 22:11 CET

Alla människor har både feminint och maskulint i sig. Det feminina i oss kan beskrivas som kreativ energi och rörelse. Som en parallell kan vi dra en utvecklad kvinnlig orgasm. Den kan pågå som i vågor, det är mer av en cirkulär rörelse än en jakt mot ett bestämt slutmål. För att balansera upp det feminina behövs det maskulina, det som strävar mot och når ett slutmål, som en manlig orgasm.

Gör män våld på sig när de ska göra sig hörda i kvinnodominerade grupper?

Gör män våld på sig när de ska göra sig hörda i kvinnodominerade grupper?

Pressmeddelanden   •   Dec 25, 2011 11:43 CET

Behöver kvinnor göra våld på sig för att fungera i mansdominerade grupper, och tvärt om? När ska vi lyckas tillvarata manligt och kvinnligt och skapa mänskligt? Är det verkligen gynnsamt att sätta likhetstecken mellan kvinnor och män i någon slags jämlikhetssträvan? Varför inte nöja sig med att manifestera människors lika värde, oavsett kön, ålder, hudfärg, sexuell läggning, religion och kultur?