Region Jämtland Härjedalen och ImagineCare monitorerar personer med kroniska sjukdomar i hemmet för att avlasta vården under Covid-19 pandemin

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2020 13:40 CEST

- Målet är att förhindra samhällspridning och skydda de grupper som ligger i riskzonen - äldre och personer med underliggande sjukdomar. - Vårdpersonal som är satt i karantän kan fortsätta bidra till sjukvården genom att monitorera patienter från hemmet

Region Östergötland väljer ImagineCare för att monitorera kroniskt sjuka i hemmet

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2020 11:33 CET

- Samarbetet etablerar en ny vårdform i regionen och omfattar 5 000–10 000 personer med kroniska sjukdomar som får tillgång till hemmonitorering. Avtalet löper över 4 år med möjlig förlängning 4 år till. - Imaginecares lösning skapar förutsättningar för en preventiv egenvård, där patienter med kroniska sjukdomar får stöd i hemmet med samma medicinska trygghet som om de var på sjukhus.

Bilder & Videor 4 bilder

Om LifeCareX

LifeCareX erbjuder genom produkten ImagineCare förebyggande stöd genom att upptäcka och agera på små förändringar i ditt hälsotillstånd - innan du blir sjuk och behöver söka vård.

ImagineCare startade 2013 som ett innovationsprojekt mellan Microsoft och sjukvårdssystemet Dartmouth-Hitchcock i USA. Plattformen och lösningen har utvecklats av 40 heltidsanställda med tvärprofessionell bakgrund. 2017 tog LifecareX AB över bolaget för att driva en global spridning med start i Sverige.

ImagineCare erbjuder förebyggande stöd genom att upptäcka och åtgärda små försämringar i ditt hälsotillstånd innan du blir sjuk eller behöver söka vård. Vi tror på en vårdmodell med digitalt egenvårdsstöd som bygger på mobil teknik, automatiserade analyser och ett centralt egenvårdscentrum. Vårt system består av: Mobilapp, blåtandskopplade mätenheter, en molntjänst för dataanalys och en vårdgivarapplikation. Vid testförsök under 8 månader på 2894 patienter kunde man påvisa en minskning med 16% i total vårdkostnad för patienten.

ImagineCare sätter patienten och patientens hälsa i centrum. Den egna personliga appen gör stödet personanpassat, proaktivt och användarvänligt. (info.imaginecare.com)

Prenumerera via RSS