Kkncnxjiy43pjsleojoo

Advokat på Lindahl tar klivet till justitieråd

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 13:51 CET

Helena Rosén Andersson, advokat och delägare på Lindahl, har idag av regeringen utnämnts till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Helena är en av landets ledande experter inom offentlig upphandling och tvistlösning, och idag verksam inom Lindahls välansedda kompetensgrupp inom offentlig upphandling.

Media no image

Lindahl biträder vid noteringen av Intervacc

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 14:18 CET

Advokatfirman Lindahl har biträtt Intervacc AB i samband med dess notering på Nasdaq First North och nyemission av units till allmänheten i Sverige och institutionella investerare som genomförs inför noteringen. Prospekt avseende noteringen och nyemissionen har publicerats den 23 februari 2017, och beräknad första handelsdag på Nasdaq First North är den 7 april 2017.

Intervacc AB är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Advokatfirman Lindahl biträdde Intervacc i noteringen och nyemissionen med ett team i ledning av Per Hedman (Life sciences) och Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A) tillsammans med Olivia Toftgård, Anton Knifström och Oscar Lunde (Kapitalmarknad och publik M&A), Erik Sundgren och Natalie Tell (M&A), Annie Kabala (Immaterialrätt) samt Anna Romell Stenmark och Therese Norenäs (Skatt).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

​Advokatfirman Lindahl har biträtt Intervacc AB i samband med dess notering på Nasdaq First North och nyemission av units till allmänheten i Sverige och institutionella investerare som genomförs inför noteringen. Prospekt avseende noteringen och nyemissionen har publicerats den 23 februari 2017, och beräknad första handelsdag på Nasdaq First North är den 7 april 2017.

Läs vidare »
Media no image

​Lindahl företräder Söderport i miljardaffär

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 08:33 CET

Lindahl företräder Söderport Holding, ett joint-venture ägt i lika delar av Sagax och Hemfosa, i samband med deras avyttring av en fastighet i Torslanda, Göteborg. Försäljningen sker genom en bolagsaffär. Fastigheten omfattar en uthyrningsbar area om 134 000 kvadratmeter, bestående av lokaler för lager och kontor. Fastighetsvärdet uppgår till närmare en miljard kronor.

Köpare är ett bolag administrerat av Ness, Risan & Partners och ägs av NRP 2016 AS (50 %) och NRP Eiendom 2015 AS (25 %). Som en del av transaktionen kommer Söderport att investera i köparbolaget motsvarande en ägarandel om 25 %.

Lindahls team bestod av Mikael Stabo, Sofia Johansson, Johanna Meidell, Josephine Gejard, Richard Perez, Joel Sandin-Persson och Johan Hessius.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

Lindahl företräder Söderport Holding, ett joint-venture ägt i lika delar av Sagax och Hemfosa, i samband med deras avyttring av en fastighet i Torslanda, Göteborg. Försäljningen sker genom en bolagsaffär. Fastigheten omfattar en uthyrningsbar area om 134 000 kvadratmeter, bestående av lokaler för lager och kontor. Fastighetsvärdet uppgår till närmare en miljard kronor.

Läs vidare »
Media no image

​Framåtblickande Lindahl slår rekord under 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 10:28 CET

Advokatfirman Lindahl fortsätter att visa en stark tillväxt. Omsättningen för 2016 summeras till 676 miljoner kronor, vilket innebär att Lindahl återigen sätter nytt omsättningsrekord.

– Vi fortsätter gå starkt framåt i takt med att allt fler klienter väljer Lindahl som sin affärsjuridiska partner. För oss innebar 2016 en ytterligare utveckling av vår rådgivning som är tydligt anpassad för varje klients behov. Samtidigt fördjupade våra många duktiga medarbetare sina kunskaper inom olika branscher och kompetenser, säger Christoffer Gramming, ordförande på Advokatfirman Lindahl.

Lindahls uppdrag är att utveckla människor för framgångsrika affärer. Det gäller såväl medarbetarnas utveckling till ännu bättre rådgivare som att bidra till utveckling av klienternas affärer för att skapa värden och konkurrenskraft.

– Utvecklingen stärker oss i vårt engagemang för att fortsätta framtidssäkra vår rådgivning och därigenom även klienternas affärer. Vi har de bästa och mest engagerade medarbetarna, vilket krävs för att kunna leverera den bästa rådgivningen till våra spännande och innovativa klientföretag. Det är glädjande att det uppskattas av klienterna, säger Christoffer Gramming.

Omsättningen för 2016 innebar en ökning med omkring nio procent jämfört med föregående år. Lindahl har idag omkring 400 medarbetare, vara två tredjedelar är jurister, på sex kontor i landet. Lindahl kommer fortsätta att stå för hög kompetens som levereras på ett rakt och tydligt sätt, fritt från nonsens.

Kompetensen inom Lindahl är bred, och alla områden bidrar starkt till lönsamheten, vilket skapar en stabil och uthållig bas för verksamheten. Lindahl har ett heltäckande erbjudande inom affärsjuridikens alla stora områden, samt spetskompetens inom bland annat life science, immaterialrätt samt informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Lindahls internationella erfarenhet är omfattande.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

Advokatfirman Lindahl fortsätter att visa en stark tillväxt. Omsättningen för 2016 summeras till 676 miljoner kronor, vilket innebär att Lindahl återigen sätter nytt omsättningsrekord.

Läs vidare »
Media no image

Lindahl och Pinsent Masons biträder när AMC förvärvar Nordic Cinema Group

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 14:10 CET

Lindahl har tillsammans med den internationella advokatbyrån Pinsent Masons biträtt när AMC Entertainment Holdings förvärvar den skandinaviska och baltiska biografoperatören Nordic Cinema Group (NCG) från Bridgepoint Capital och Bonnier Holdings för cirka USD 900 miljoner, motsvarande omkring 8 miljarder kronor.

NCG driver 68 biografer och har även en betydande minoritetsandel i ytterligare 50 biografer som köper NCG:s tjänster. Sett till marknadsandelar är NCG den ledande biografoperatören i Sverige (SF Bio), Finland (Finnkino), Estland, Lettland och Litauen (Forum Cinemas) och ligger på en andraplats i Norge (SF Kino). Kombinationen av AMC och NCG kommer att stärka AMC:s nuvarande position ytterligare och de fortsätter att vara den största biografoperatören i såväl USA, som Europa och världen.

Lindahl har agerat lokalt affärsjuridiskt ombud, rådgivare inom konkurrensrätt och samordnat diligence-arbetet i sju länder med hjälp av Advokatfirmaet Schjødt (Norge), Castrén & Snellman (Finland) och Sorainen (Estland, Lettland och Litauen). Arbetet leddes av Anders Moberg och en stor grupp från Lindahl deltog i transaktionen, främst Carl Axel Morvay och Erik Sundgren, Mikael Stabo, Yousef Chakir, Ulrica Salomon, David Frydlinger och Philip Tonkin.

"För tredje gången under de senaste tolv månaderna har vi identifierat ett betydande förvärv som kommer att ge AMC ytterligare möjlighet att fortsätta expandera, utöka vår geografiska räckvidd och starkare förankra AMC som den obestridda världsledaren inom filmvisning.", säger Adam Aron, VD, AMC.

"Vi är verkligen glada över att delta i AMC: s globala expansion som skett genom förvärvet av en av Sveriges mest kända nöjesinstitutioner – SF Bio. Tack vare duktiga kollegor på Pinsent Masons, i synnerhet Tom Leman, John Tyerman, James Kaye och Ben Elliott, och våra kollegor i de olika jurisdiktioner där Nordic Cinema Group bedriver verksamhet, kunde vi ge AMC en direkt och effektiv rådgivning.", säger Anders Moberg, advokat och delägare, Lindahl.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

Lindahl har tillsammans med den internationella advokatbyrån Pinsent Masons biträtt när AMC Entertainment Holdings förvärvar den skandinaviska och baltiska biografoperatören Nordic Cinema Group (NCG) från Bridgepoint Capital och Bonnier Holdings för cirka USD 900 miljoner, motsvarande omkring 8 miljarder kronor.

Läs vidare »
Tbkim3ceezala5g79bns

Lindahl biträder HNA Tourism Group i samband med budpliktsbudet på Rezidor Hotel Group

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2016 08:00 CET

​Advokatfirman Lindahl biträder det kinesiska bolaget HNA Tourism i samband med förvärvet av Carlson Hotels och det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Rezidor Hot, ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.

Media no image

Lindahl biträder när DistIT förvärvar Septon

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 11:02 CET

DistIT AB, listat på Nasdaq First North, förvärvar Septon Electronic AB och Septronic AB (gemensamt ”Septon”). Septon är en ledande distributör av high-end ljudprodukter inom högtalare, projektorer, mediaplayers, mikrofoner och olika trådlösa system på den Svenska marknaden. Under räkenskapsåret 2015/16 omsatte verksamheten ca 100 MSEK med ett redovisat rörelseresultat (EBIT) om ca 15 MSEK.

DistIT förvärvar och utvecklar nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum.

Parterna har per den 19 december undertecknat bindande överlåtelseavtal, och tillträde beräknas ske i mitten av januari 2017, efter att godkännande erhållits från vissa utvalda huvudleverantörer till Septon.

Lindahl har biträtt DistIT genom Anders Moberg och Yousef Chakir.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

DistIT AB, listat på Nasdaq First North, förvärvar Septon Electronic AB och Septronic AB (gemensamt ”Septon”). Septon är en ledande distributör av high-end ljudprodukter inom högtalare, projektorer, mediaplayers, mikrofoner och olika trådlösa system på den Svenska marknaden. Under räkenskapsåret 2015/16 omsatte verksamheten ca 100 MSEK med ett redovisat rörelseresultat (EBIT) om ca 15 MSEK.

Läs vidare »
Pn1zk7mrbpbvzhdw0qbu

Delägare på Lindahl med i styrelsen när IMK blir institut

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 09:19 CET

​Akademin för immaterial- marknadsförings- och konkurrensrätt ombildas till ett institut vid Uppsala universitet. I samband med detta får IMK sin första styrelse som består av akademiker, praktiker och domare - däribland Jonas Westerberg, delägare på Lindahl och ordförande för byråns kompetensgrupp inom immaterialrätt.

Media no image

Advokatfirman Lindahl utvecklar med sju nya delägare

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 12:46 CET

Lindahl är en av landets största affärsjuridiska rådgivare och byrån fortsätter hela tiden att utvecklas. Under 2017 framtidssäkrar byrån sitt erbjudande ytterligare genom att sju av byråns mycket uppskattade jurister får nya roller som delägare på Lindahl vid årsskiftet.

– Vi är väldigt glada och stolta över att dessa utmärkta affärsrådgivare ansluter till vår delägargrupp och är med och axlar ansvaret att fortsätta utveckla framtidens affärsjuridiska rådgivning. Våra klienter efterfrågar hela tiden fler skickliga rådgivare som kan skapa affärsnytta, säger Christoffer Gramming, ordförande för Lindahl.

De nya delägarna är Maria Arnoldsson (Stockholm), Åsa NyqvistRobert J Karlsson och Emanuel Wallin (Göteborg), Fredrik Jahnfors (Malmö), Patric Sandberg Helenius (Uppsala) samt Erik Lingsell (Örebro).

Maria Arnoldsson arbetar med kapitalmarknad och publik M&A, med specialisering inom aktiemarknadsrätt och börsintroduktioner, samt bolagsrättsliga frågor. Maria kom till Lindahl 2011.

Åsa Nyqvist arbetar främst med fastighetsrätt, bland annat kommersiell hyres- och arrenderätt, servitut, plan- och bygglovsärenden samt fastighetsbildningsfrågor. Hon biträder även med rådgivning i frågor om handlingsoffentlighet och sekretess. Åsa arbetar på Lindahl sedan 2000.

Robert J Karlsson arbetar inom allmän affärsjuridik med särskild inriktning mot anläggningsleveranser, entreprenad- och konsulträtt, fastighetsrätt samt tvistlösning. Robert började på Lindahl 2011.

Emanuel Wallin arbetar med företagsförvärv, omstruktureringar, bolagsrätt och kommersiella avtal, men även med tvistlösning och han företräder uppdragsgivare inför domstol samt skiljenämnd. Emanuel arbetar på Lindahl sedan 2008.

Fredrik Jahnfors är specialiserad inom fastighets-, miljö- och entreprenadrätt. Han har bred erfarenhet gällande tvistlösning och processer. Fredrik började på Lindahl 2008.

Patric Sandberg Helenius arbetar främst med fastighetstransaktioner, kommersiell hyresrätt samt fastighetsbildningsärenden. Patric kom till Lindahl 2007.

Erik Lingsell arbetar till stor del med företagsöverlåtelser, allmän avtalsrätt, bolagsrätt och IT-rätt. Erik är konkursförvaltare och kom till Lindahl 2008.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

Lindahl är en av landets största affärsjuridiska rådgivare och byrån fortsätter hela tiden att utvecklas. Under 2017 framtidssäkrar byrån sitt erbjudande ytterligare genom att sju av byråns mycket uppskattade jurister får nya roller som delägare på Lindahl vid årsskiftet.

Läs vidare »
Media no image

Lindahl rådgivare vid försäljningen av Nyaljus

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 09:20 CET

Lindahl har biträtt Stenbocken AB vid försäljningen av Nyaljus Tryck och Logistik till Holmbergs i Malmö AB.

Nyaljus är ett modernt och innovativt Helsingborgsbaserat tryckeri. Nyaljus trycker allt från butiksinredningar till rollups och visitkort. Stenbocken är en Helsingborgsbaserad familjeägd fastighets- och industrikoncern etablerad 1985.

Lindahl biträdde Stenbocken genom Svante Liljedahl (partner M&A).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

Lindahl har biträtt Stenbocken AB vid försäljningen av Nyaljus Tryck och Logistik till Holmbergs i Malmö AB. Nyaljus är ett modernt och innovativt Helsingborgsbaserat tryckeri. Nyaljus trycker allt från butiksinredningar till rollups och visitkort. Stenbocken är en Helsingborgsbaserad familjeägd fastighets- och industrikoncern etablerad 1985.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Head of Marketing & Communications
  • tobirzas.wkgahleaen@lindahxvobl.se
  • 08 527 70 889

Om Advokatfirman Lindahl KB

Affärsjuridik som ger resultat

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.

Adress

  • Advokatfirman Lindahl KB
  • Mäster Samuelsgatan 20
  • 101 39 Stockholm