​Lindahl rådgivare vid försäljningen av Båstad-Gruppen till Storskogen

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2019 10:12 CET

Båstad-Gruppen är en ledande nordisk leverantör av högkvalitativa skydds- och arbetsskor samt arbetskläder under varumärket Monitor och även exklusiv distributör av Birkenstock i Sverige och Norge. Bolaget grundades redan 1907 och har gått från en traditionell tillverkare av träskor till innovatör inom yrkessegmentet, med både sport och mode som inspirationskällor. Båstad-Gruppen har sitt huvudkontor och centrallager i Ängelholm och har idag ca 50 anställda. Under det senaste räkenskapsåret redovisade bolaget en omsättning om ca 230 Mkr och ett rörelseresultat om ca 27 Mkr.

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag i primärt Sverige. Storskogen har en diversifierad portfölj med 33 fristående företag med en samlad omsättning på drygt 5 miljarder kronor.

– Lindahl har genomfört försäljningen professionellt, med förståelse för affären och utan att krångla till det. Jag är väldigt nöjd med samarbetet, säger Thomas Svensk, säljare av Båstad-Gruppen.

Lindahl var legal rådgivare till säljaren av Båstad-Gruppen genom Svante Liljedahl (ansvarig partner, M&A), Magnus Ramberg (partner, M&A), Johan Karlefors (partner, arbetsrätt), Christer Hagberg (senior counsel, fastighetsrätt), Viktor Wihlstrand (associate, M&A) och Sabina Björklund (associate M&A). Livingstone Partners var finansiell rådgivare till säljaren under försäljningsprocessen.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på lindahl.semynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl advises Koenigsegg in forming strategic partnership with NEVS

Nyheter   •   Jan 30, 2019 11:25 CET

Lindahl rådgivare till Koenigsegg vid miljardtransaktion

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 21:28 CET

Lindahl rådgivare vid försäljningen av majoritetsägandet i Additude AB

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2019 16:01 CET

Lindahl agerade legal rådgivare till majoritetsägarna av Additude AB med dotterbolag vid försäljningen av majoriteten av aktierna i Additude AB till det nederländska bolaget ICT Group N.V.

Additude bedriver konsult- och headhuntingverksamhet för resursförstärkning av chefer, specialister och bristkompetens inom IT, industri och energi. Sedan starten för nästan tio år sedan har Additude vuxit till att omsätta omkring 160 miljoner kronor och sysselsätta över 160 personer.

ICT Group är noterade på Euronext Amsterdam och är liksom Additude engagerat i konsult- och headhuntingverksamhet inom bland annat IT och industri. Huvudkontoret finns i Bahrendrecht, Nederländerna, men ICT Group har även en stark närvaro i Tyskland, Belgien och Bulgarien.

Additude AB och Additudes varumärke kommer att finnas kvar och bilda plattformen för ICT:s expansion i Norden. Förvärvet ses från både Additude och ICT:s håll som ett tillfälle för parterna att dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter. De tidigare majoritetsägarna av Additude AB kommer även i fortsättningen finnas kvar i bolaget för att leda och utveckla verksamheten i Additude.

Lindahls team har bestått av Johan Herrström, Carl-Johan Krusell och Axel Strandborg.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Nya delägare på flera Lindahl-kontor

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 08:10 CET

Vid årsskiftet förstärktes Lindahls delägarkrets med tre nya experter inom olika specialistområden: Sten Gejrot (Malmö), Helena Lindbäck (Uppsala) och Magnus Myrbäck (Helsingborg). Under hösten har också Jane Hartwig anslutit som delägare på Lindahls kontor i Uppsala. 

Den stora bredden hos de nya delägarna, både vad gäller kompetens och geografi, gör att byrån kan fortsätta leverera juridik anpassad för varje klients specifika behov.

Sten Gejrot har en lång och gedigen erfarenhet, framförallt inom finansiering och kapitalmarknadsfrågor, men också inom sjörätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Han kommer närmast från MAQS Advokatbyrå och började på Lindahl 2019.

Helena Lindbäck arbetar med bolagsrätt, aktiemarknadsrätt, företagsöverlåtelser och kommersiella avtal inom ett flertal olika branscher – främst med forsknings- och teknikintensiva bolag. Helena har arbetat på Lindahl sedan 2012.

Magnus Myrbäck är ansvarig för Helsingborgskontorets verksamhet inom offentlig sektor och upphandling. Han är även specialiserad på tvistlösning och har särskild erfarenhet av kontraktsbaserade domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Magnus har arbetat på Lindahl sedan 2017.

Jane Hartwig är specialiserad inom fastighetsrätt, med särskild erfarenhet av fastighetstransaktioner, kommersiella avtal och fastighetsprojekt. Jane kommer närmast från Ahlford Advokatbyrå och började på Lindahl 2018.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Stora klientpriset till Lindahl

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 15:45 CET

Vid en prisutdelning under torsdagen tilldelades Lindahl Stora klientpriset i analysföretaget Regis stora klient- och framtidsstudie Årets Advokatbyrå 2018. Utmärkelsen tilldelas den advokatbyrå som har Sveriges mest nöjda klienter bland stora juridikköpare, det vill säga klienter som under ett år köper juridiska tjänster för mer än en miljon kronor från sin byrå.

Lindahl rådgivare när NTM förvärvar Sörmlands Media

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2019 16:03 CET

Lindahl agerade legal rådgivare till Norrköpings Tidningars Media vid förvärv av Sörmlands Media från Eskilstuna-Kuriren. Sörmlands Media ger ut tidningarna Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren. Därutöver ingår även tryckeribolaget Ektab och fastighetsbolaget Printfast som äger tryckerifastigheter i Eskilstuna och Nyköping.

NTM är en av Sveriges största mediekoncerner och äger bland andra Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Upsala Nya Tidning, Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Gotlands-Tidningar, Gotlands Allehanda, Enköpings-Posten, Motala Vadstena Tidning och Västerviks-Tidningen.

Lindahls team bestod av Jörgen Sandström, Michael Edquist, Hugo Norlén, Erik Husdal och Gild Englund.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Lindahl rådgivare när KlaraBo förvärvar av allmännyttan i Trelleborg

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 13:52 CET

Lindahl agerade legal rådgivare när KlaraBo förvärvade hyresfastigheter av Trelleborgshem, Trelleborgs kommunala bostadsbolag. Totalt handlar det om 96 lägenheter byggda i slutet av 1960-talet. Lägenheterna har en total BOA om cirka 6.600 kvm och en snitthyra på 900 kronor/kvm.

Detta var den första transaktionen efter att KlaraBo genomfört en nyemission om 287 Mkr för att bredda sin verksamhet som nu vilar på två ben: nyproduktion och förvärv av hyresrätter.

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, förädlar, uppför och förvaltar bostäder på tillväxtorter i Sverige. De startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet.

Lindahls team bestod av Anders Adielsson (ansvarig delägare), Andreas Lindh och Sanna Hanspers.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Lindahl bistod KlaraBo vid nyemission om 287 Mkr

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 13:49 CET

Lindahl agerade rådgivare åt KlaraBo i samband med en nyemissionen som tog in 287 Mkr. Syftet med nyemissionen var att bredda verksamheten från fokus på nyproduktion till att även förvärva befintliga hyresbostäder med utvecklingspotential. Verksamheten vilar nu på två ben: nyproduktion och förvärv av hyresrätter.

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, förädlar, uppför och förvaltar bostäder på tillväxtorter i Sverige. De startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet.

Lindahls team bestod av Anders Adielsson (ansvarig delägare), Carl-Johan Krusell och Simon Petersson.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Lindahl rådgivare när Q-linea noteras på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 17:59 CET

Lindahl var legal rådgivare till Q-linea AB (publ) i samband med bolagets notering på Nasdaq Stockholm. Handeln i Q-lineas aktier inleddes idag, den 7 december 2018.

Q-linea är ett forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag med fokus på utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas huvudprodukt ASTar™ är ett system för att snabbt och automatiskt bestämma vilket antibiotikum som är verksamt för behandling av infektionssjukdomar.

I samband med noteringen genomfördes en nyemission, varvid institutionella investerare och allmänheten fick möjlighet att teckna aktier. Intresset för erbjudandet var stort och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 632 miljoner kronor (före emissionskostnader), under förutsättning att den s.k. övertilldelningsoption som lämnats utnyttjas till fullo.

Lindahls team bestod främst av Mattias Prage (ansvarig partner), Mikael Smedeby, Helena Lindbäck, Emelie Carmhagen Wernoff, Disa Almqvist och Erika Svensson. Därutöver har ett flertal andra medarbetare bidragit i olika delar av projektet.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Project Manager
  • jehjssrgicoea.ljfodjrslcmazcn@heliibndtpahjtl.zysebf
  • +46 766 170 835

Om Advokatfirman Lindahl KB

Affärsjuridik som ger resultat

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.