Media no image

Överlåtelse av Componenta Wirsbo AB i konkurs och Componenta Arvika AB i konkurs

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 15:01 CEST

En överlåtelse har den 19 september 2017 skett av verksamheterna i Componenta Wirsbo AB i konkurs samt Componenta Arvika AB i konkurs till Forgex Sweden som är del i en bolagskoncern som sedan tidigare är en etablerad aktör inom smidesindustrin.

Componenta Wirsbo AB och Componenta Arvika AB försattes i konkurs den 17 juli varvid Lars-Henrik Andersson förordnades till konkursförvaltare. Bolagen har drivit verksamhet inom smidesindustrin främst genom att tillverka stålkomponenter till den tunga fordonsindustrin. Verksamheterna i båda konkursbolagen har därefter genom vardera konkursbo drivits vidare för att underlätta för en försäljning av dessa.

Forgex Sweden avser nu driva vidare båda verksamheterna för att utveckla och styrka sin position inom smidesindustrin.

För frågor till konkursförvaltningen kan ni kontakta Ida Jonasson på ida.jonasson@lindahl.se och för frågor till köparen kan ni kontakta Hugh Aiken på +33 647 16 27 14.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

Läs vidare »
Media no image

Ny expertskrift ger vägledning för morgondagens styrelsearbete

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 14:48 CEST

Regelbördan för hur styrelsers arbete ska skötas fortsätter att öka. Då är det viktigt för styrelseledamöter att kunna fokusera på det viktiga – för såväl det enskilda företaget som för svenskt näringsliv i stort. StyrelseAkademien och Advokatfirman Lindahl har därför tillsammans med några av marknadens ledande experter författat vägledningen Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag.

Skriften ger en genomtänkt grundsyn på styrelserollen i det svenska systemet för bolagsstyrning utifrån en bred erfarenhet från praktiskt styrelsearbete. Den ger en väl avvägd kombination av fakta, ”best practice” och konkreta exempel från verkligheten. Vägledningen behandlar också de förändringar i ansvar och skyldigheter för svenska bolagsstyrelser som internationell lagstiftning för med sig, inte minst för de styrelser som är verksamma på en global marknad. Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag ger läsaren den ovärderliga överblick och insikt som behövs för ett modernt styrelsearbete. Den innehåller även råd för hur styrelser står bäst förberedda om de snabbt behöver agera i olika fall och hur de kan agera praktiskt för att minimera risker.

– Det svenska näringslivet behöver handfasta kunskaper och verktyg för att kunna utveckla företagandet för fortsatt tillväxt och ökad konkurrenskraft, berättar advokaten Annika Andersson, delägare och ansvarig för Advokatfirman Lindahls kompetensgrupp för kapitalmarknad och publik M&A. Vi har samlat Lindahls expertis inom ämnet, och vägledningen ger en värdefull guide över vad styrelseledamöter behöver göra för att kunna fullgöra sina uppdrag på bästa sätt och hur styrelsearbetet bör läggas upp. Innehållet kan ses som en vägledning för morgondagens styrelsearbete och jag kan varmt rekommendera alla som vill driva sina verksamheter ännu bättre att ha vägledningen nära till hands.

Projektet har letts av StyrelseAkademien, och utöver Advokatfirman Lindahl har även experter från bland annat AIG, Business Sweden och KPMG samlat och delat med sig av kunskaper och erfarenheter.

Vägledningen kan nås på StyrelseAkademiens Kunskapsbank: www.styrelseakademien.se/styrelseansvar. Vägledningen kan även beställas hos Advokatfirman Lindahl: Vänligen kontakta Sarah Rehnström, via e-post (sarah.rehnstrom@lindahl.se) eller per telefon (08-527 70 882).

Mer om vägledningen och författarna

Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag (2017) har tillkommit i samarbete mellan StyrelseAkademien och ledande experter från bland annat Advokatfirman Lindahl, AIG, Business Sweden och KPMG.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

StyrelseAkademien och Advokatfirman Lindahl har tillsammans med några av marknadens ledande experter författat vägledningen Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag. Skriften ger en genomtänkt grundsyn på styrelserollen i det svenska systemet för bolagsstyrning utifrån en bred erfarenhet från praktiskt styrelsearbete.

Läs vidare »
Media no image

Lindahl biträder Cimco Marine vid notering på Nasdaq First North

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 12:50 CEST

Advokatfirman Lindahl har biträtt Cimco Marine AB i samband med dess notering på Nasdaq First North och en kraftigt övertecknad spridningsemission till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Första handelsdag är planerad till tisdagen den 4 juli 2017.

Ängelholmsbaserade Cimco Marine tillverkar utombordsmotorn OXE Diesel (www.oxe-diesel.com), som är världens enda kommersiellt gångbara dieselutombordare inom de högre effektsegmenten på 100–400 hästkrafter. Till skillnad från traditionella utombordare har OXE Diesel en horisontellt monterad motor, vilket tillsammans med ett patenterat remdrivet framdrivningssystem och en hydraulisk flerfriktions växellåda innebär att motorn klarar betydligt högre belastning än en traditionell utombordare.

Mats Säterberg på Advokatfirman Lindahl har varit styrelseledamot i Cimco Marine sedan bolaget bildades 2012.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Cimco Marine i noteringen och spridningsemissionen med ett team i ledning av Mikael Mellberg tillsammans med Felix Boman, Mats Säterberg, Johan Myrén, Filippa Andersson, Victor Wodlén, Mikaela Carlberg och Olivia Broman. 

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

Läs vidare »
Media no image

Lindahl biträder SHH vid emission av företagsobligationer

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 10:54 CEST

Lindahl har biträtt SHH Bostad AB (publ) vid emission av säkerställda företagsobligationer om 230 miljoner kronor, under en total ram om 500 miljoner kronor. Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare. Emissionslikviden avses användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive refinansiering av befintliga lån och investeringar. Avsikten är att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Lindahls team har huvudsakligen bestått av Mikael Stabo (ansvarig delägare), Carl Axel Morvay (projektledare), Joel Sandin och Frida Karlsson.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

Lindahl har biträtt SHH Bostad AB (publ) vid emission av säkerställda företagsobligationer om 230 miljoner kronor, under en total ram om 500 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media no image

Lindahl biträder Bringwell i samband med Midsonas offentliga uppköpserbjudande

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 13:52 CEST

Advokatfirman Lindahl har biträtt Bringwell AB (publ), noterat på Nasdaq First North, i samband med att Midsona AB (publ) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell. Erbjudandet värderas till totalt cirka 280 miljoner kronor.

Bringwell är en av de ledande försäljnings- och marknadsorganisationerna för egenvårdsprodukter och OTC-läkemedel. Med egenvårdsprodukter avses kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård och traditionellt växtbaserade läkemedel. Bringwell finns i samtliga nordiska länder (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler såsom hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webb och export. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade produkter och varumärken. Under verksamhetsåret 2016 hade Bringwell en omsättning på 336 miljoner kronor.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Bringwell med ett team under ledning av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A) med biträde av Olivia Toftgård, Sebastian Iso-Kamula och Oliver Kronberg (Kapitalmarknad och publik M&A), Jonas Löfgren (Life Science) samt Ulrica Salomon, Hanna Lekås och Johanna Svantesson (Konkurrensrätt).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

Advokatfirman Lindahl har biträtt Bringwell AB (publ), noterat på Nasdaq First North, i samband med att Midsona AB (publ) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell. Erbjudandet värderas till totalt cirka 280 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media no image

Lindahl biträder Sagax i samband med inlösenerbjudande till preferensaktieägare

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 14:09 CEST

Advokatfirman Lindahl biträder AB Sagax (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap, i samband med att Sagax erbjuder innehavare av bolagets preferensaktier att lösa in preferensaktier mot stamaktier av serie D, alternativt i kombination med kontant vederlag. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor. Erbjudandet är en fortsättning på det arbete Sagax inledde 2016 genom införandet av stamaktier av serie D och syftar till att stärka bolagets kreditprofil.

Prospekt med anledning av teckning av stamaktier av serie D som en del av inlösenerbjudandet offentliggjordes den 11 maj 2017.

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Advokatfirman Lindahl biträder Sagax med ett team under ledning av Annika Andersson och Johan Hessius med biträde av Olivia Toftgård, Anton Knifström och Pekka Frölander (samtliga Kapitalmarknad och publik M&A) och Fredrik Morfeldt (M&A och Fastigheter).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

​Advokatfirman Lindahl biträder AB Sagax (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap, i samband med att Sagax erbjuder innehavare av bolagets preferensaktier att lösa in preferensaktier mot stamaktier av serie D, alternativt i kombination med kontant vederlag. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor.

Läs vidare »
Jx9eyyeikreld7k33znz

Allt fler är positiva till digital insamling av privat information

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 10:00 CEST

Lindahl har återigen i samarbete med analys-och kommunikationsbyrån Insight Intelligence undersökt hur svenskarna ser på digital integritet. Undersökningen är riksrepresentativ och har genomförts i samarbete Cybercom Group, IAB Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting.​

Media no image

Lindahl rekryterar toppkraft inom dataskydd

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 08:44 CEST

Caroline Olstedt Carlström, en av landets absolut ledande auktoriteter inom dataskydd, börjar som delägare på Advokatfirman Lindahl den 19 maj 2017. Rekryteringen är ett led i Lindahls ambition att vara ett nordiskt center för alla typer av integritets- och dataskyddsfrågor.

Strategisk, laglig och säker hantering av data och personuppgifter blir varje år allt viktigare för företags konkurrenskraft. Värdet av data och personuppgifter ökar ständigt och samtidigt förstärks lagstiftningen inom området kraftigt, inte minst genom EU:s dataskyddsförordning (GDPR), som börjar tillämpas den 25 maj 2018.

Advokatfirman Lindahl är redan idag en ledande rådgivare inom dataskydd. I och med rekryteringen av Caroline Olstedt Carlström förstärker byrån sitt erbjudande ytterligare.

-Vi är otroligt glada och stolta över att få börja arbeta med Caroline. Hon har i många år varit den ledande svenska auktoriteten inom området. Med Caroline i teamet kan Lindahls klienter fortsätta känna trygghet i att de har tillgång till branschens bästa expertis, säger Malcolm Wiberg, verkställande delägare på Lindahls kontor i Stockholm, som nu blir Carolines nya arbetsplats.

Caroline kommer närmast från en tjänst som Vice President Privacy på betaltjänstföretaget Klarna. Hon är ordförande i Forum för Dataskydd, har suttit med som expert i dataskyddsutredningen och är också aktiv i bl.a. IAPP, International Association of Privacy Professionals.

Caroline har utsetts till och kommer att fortsätta vara verksam som Data Protection Officer (dataskyddsombud) på Klarna. Samtidigt utökas det redan existerande samarbetet mellan Klarna och Lindahl med syftet att förstärka Klarnas arbete med integritets- och dataskyddsfrågor och underlätta implementeringen av den nya dataskyddsförordningen.

-Jag har haft fantastiska år på Klarna, men känner mig nu redo för nästa steg. Dataskyddsfrågor behöver hamna i ännu starkare fokus på agendan hos många svenska företag och i det svenska samhället i stort. Här finns också fantastiska möjligheter att tillföra strategiskt viktiga värden, om man hanterar området rätt. Lindahl utgör en fantastisk plattform för att få bedriva detta viktiga arbete, säger Caroline Olstedt Carlström. 

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

​Caroline Olstedt Carlström, en av landets absolut ledande auktoriteter inom dataskydd, börjar som delägare på Advokatfirman Lindahl den 19 maj 2017. Rekryteringen är ett led i Lindahls ambition att vara ett nordiskt center för alla typer av integritets- och dataskyddsfrågor.

Läs vidare »
Media no image

Lindahl biträder när AllgoTech AB säljer Svenska Brandslangsfabriken AB

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 09:49 CEST

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har förvärvat Svenska Brandslangsfabriken AB (Svebab), vars verksamhet främst består i tillverkning av brandslang i Skene utanför Göteborg, från AllgoTech AB med riskkapitalbolaget Nexttobe AB som en av huvudägarna.

Svebab, som har tillverkat brandslang sedan 1930-talet, är marknadsledande och den enda svenska producenten. Bolagets omsättning uppgår till ca 40 Mkr med god lönsamhet.

Lindahl var legal rådgivare och Evli Corporate Finance finansiell rådgivare åt AllgoTech AB i transaktionen. Lindahl företrädde säljaren genom Mårten Steen (ansvarig delägare), Johan Lyth och Erika Svensson (båda corporate finance) samt Therese Norenäs (skatt) och Patric Sandberg Helenius (fastighet).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

​Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har förvärvat Svenska Brandslangsfabriken AB (Svebab), vars verksamhet främst består i tillverkning av brandslang i Skene utanför Göteborg, från AllgoTech AB med riskkapitalbolaget Nexttobe AB som en av huvudägarna.

Läs vidare »
Media no image

Lindahl har biträtt Karolinska Development vid kvittningsemission

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 10:45 CEST

Lindahl biträdde Karolinska Development AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med dess kvittningsemission riktad till bolagets konvertibelinnehavare, med erbjudande om att kvitta innehavda konvertibler mot nya B-aktier. Kvittningsemissionen genomfördes i syfte att tillföra Karolinska Development AB kapital för att reducera bolagets övergripande riskprofil samt säkerställa att nuvarande rörelsekapital kan användas till nya investeringar. Prospektet avseende kvittningsemissionen offentliggjordes den 17 mars 2017.

Karolinska Development AB är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Lindahl biträdde Karolinska Development AB med ett team i ledning av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A) tillsammans med Olivia Toftgård, Anton Knifström, Pekka Frölander, Oliver Kronberg och Oscar Lunde (Kapitalmarknad och publik M&A), Johan Hessius och Richard Perez (M&A), Jonas Löfgren (Life Science), Petter Larsson (Immaterialrätt), Johan Hörnberg (Arbetsrätt) samt Anna Romell Stenmark och Therese Norenäs (Skatt).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

​Lindahl biträdde Karolinska Development AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med dess kvittningsemission riktad till bolagets konvertibelinnehavare, med erbjudande om att kvitta innehavda konvertibler mot nya B-aktier.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Head of Marketing & Communications
  • dstobijsas.wiwlrxjkzahpngilewjn@lindahziizl.kise
  • 08 527 70 889

Om Advokatfirman Lindahl KB

Affärsjuridik som ger resultat

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.

Adress

  • Advokatfirman Lindahl KB
  • Mäster Samuelsgatan 20
  • 101 39 Stockholm