​Lindahl biträder säljande aktieägare i Sustainable Energy Solutions Sweden AB i samband med ett omvänt förvärv av IQS Energi Komfort AB (publ), noterat på NGM Nordic MTF.

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 11:43 CEST

IQS Energi Komfort AB (publ) (”IQS”) har ingått ett avtal om att förvärva samtliga stamaktier i Sustainable Energy Solutions Sweden AB (”SENS”) genom en apportemission i IQS till ett värde om cirka 102 miljoner kronor. Aktiemarknadsnämnden har beviljat huvudaktieägaren i SENS dispens från den budplikt som annars uppkommer för det kontrollägarskifte som sker i IQS vid ett fullföljande av förvärvet.

IQS och SENS är båda verksamma inom hållbara energilösningar, där IQS är inriktade mot installation, drift och underhåll, medan SENS är inriktade på innovativa systemlösningar med en betydande patentportfölj och utför entreprenader. Tillsammans kan bolagen skapa betydande synergier för att erbjuda ett komplett utbud av produkter och tjänster för förnyelsebar energi.

Den extra bolagsstämman i IQS som bland annat ska behandla frågan om apportemissionen hålls den 31 augusti 2018.

Huvudaktieägarna i SENS har biträtts av Lindahl under ledning av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A) med biträde av Sebastian Iso-Kamula, Tim Johansson, Johanna Permatz och Mimi Hörnmo. 

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

​Lindahl biträder vid försäljning av Infomaker till Newscycle Solutions, Inc.

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 13:04 CEST

Newscycle Solutions, Inc. har genom sitt svenska dotterbolag förvärvat Infomaker Scandinavia AB och dess helägda dotterbolag Infomaker Norge A/S och Infomaker Finland OY från den tidigare ägaren Infomaker Holding AB.

Infomaker är den dominerande leverantören av digitala verktyg för innehållsskapande, planering och produktion i Norden. Sju av de tio största mediehusen använder Infomakers lösningar och system och över 90 procent av Sveriges mediebolag använder Infomakers verktyg.

Newscycle Solutions, Inc., med huvudkontor i Minnesota, USA och med kontor över hela världen, är den ledande globala leverantören av mjukvara och tjänster till mediabranschen. Newscycle ägsav den amerikanska Private Equity-firman Vista Equity Partners.

Lindahl har varit juridisk rådgivare och PwC har varit finansiell rådgivare till säljaren. Lindahls team har huvudsakligen bestått av Johan Herrström (ansvarig delägare), Annika Brandt, Simon Petersson och Michelle Berglund.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Lindahl biträder Preem vid överenskommelse om förnybara drivmedel

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 17:38 CEST

Preem och träindustriföretaget Setra har inlett ett samarbete för att skapa Europas första produktionsanläggning av sitt slag för tillverkning av pyrolysolja, en förnybar råvara till biodrivmedel. Anläggningen planeras vid Kastets sågverk i Gävle och beräknas vara färdigställd 2021.

Anläggningen beräknas ge cirka 25 000 ton pyrolysolja per år som via Preems raffinaderi i Lysekil raffineras till biodrivmedel. Samarbetet med Setra är en del i Preems ambition att år 2030 tillverka 3 000 000 kubikmeter förnybara drivmedel på raffinaderierna i Lysekil och Göteborg.

Lindahls team har bestått av Mikael Mellberg och Christoffer Gramming.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

SBB säljer fler byggrätter till KlaraBo

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 17:21 CEST

SBB säljer byggrätter om 50 000 kvadratmeter BTA till ett joint venture med KlaraBo. Fastigheterna, som kommer att bebyggas med hyresrätter, är belägna i Kävlinge (20 000 kvadratmeter BTA), Motala (5 000), Karlstad (10 000), Karlshamn (5 000), Sundsvall (5 000) och Borlänge (5 000).

Affären möjliggör uppförande av bostäder till lägre hyror i ett läge där det råder brist på denna typ av hyresrätter. Affären underlättas också av det statliga investeringsstödet som kommer att utnyttjas i projekten.

- Avtalet är ett mycket viktigt steg i KlaraBos fortsatta och offensiva utveckling och innebär att vi blir en större aktör i Sverige. Totalt bedömer vi att vi har möjlighet att uppföra cirka 650 hyreslägenheter på de sex orterna. säger KlaraBos vd Andreas Morfiadakis.

Detta är den andra affären mellan de två bolagen på kort tid och innebär att KlaraBo och SBB tillsammans nu utvecklar hyresrätter om totalt cirka 70 000 kvadratmeter BTA på nio orter.

- Vi är glada att vi nu utökar samarbetet med KlaraBo genom att sälja in egenutvecklade byggrätter i anslutning till befintliga kassaflödesfastigheter på sex orter för att utveckla hyresrätter med investeringsstöd, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget.

Lindahl har varit legal rådgivare till KlaraBo i transaktionen. Från Lindahl deltog huvudsakligen Anders Adielsson (ansvarig delägare), Andreas Lindh (projektansvarig) och Anna-Karin Kjellström.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

​Lindahl rådgivare till Sagax vid dess riktade nyemission om 302 MSEK

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 13:48 CEST

Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till AB Sagax (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap, i samband med dess riktade nyemission av stamaktier av serie D genom en så kallad accelererad book building-process riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Emissionen tillför bolaget 302 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen för Sagax har beslutat om en riktad nyemission av stamaktier av serie D. Emissionsvolymen och teckningskursen har fastställts genom en accelererad book building-process. Styrelsen i Sagax konstaterar en god efterfrågan i den riktade nyemissionen då det kommunicerade utrymmet om cirka 300 MSEK övertecknades av svenska och internationella institutionella investerare kort efter erbjudandets tillkännagivande.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax legala rådgivare är Lindahl, under ledning av Annika Andersson (ansvarig delägare), Pekka Frölander, Oscar Lunde och Mimi Hörnmo (Kapitalmarknad och publik M&A), Jesper Johansson och Karl Björlin (Bank & Finans) samt Sandra Beyer (GDPR).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

​Förändringar vid Lindahls Stockholmskontor

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 13:38 CEST

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer. Förändringen sker efter en tids interna diskussioner mellan delägarna i Stockholm.

Lindahl, en av Sveriges ledande affärsjuridiska rådgivare, med sex kontor i Sverige och drygt 400 medarbetare, har för avsikt att även framåt ha en stark närvaro på Stockholmsmarknaden och inleder i och med dagens beslut ett arbete med att säkerställa den framtida Stockholmsverksamheten.

- Styrelsen för Lindahl beklagar beslutet som tagits i Stockholmsgruppen, och vidtar nu ett antal åtgärder för att arbetet för våra klienter ska fortgå utan störningar, säger Johan Herrström, styrelseordförande i Lindahl.

Stockholmskontoret utgör i nuläget drygt en tredjedel av byråns samlade verksamhet, sett till omsättning och anställda. Förändringen kommer på kort sikt att få påverkan på Lindahls ställning på Stockholmsmarknaden, men påverkar inte verksamheten vid kontoren i Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg.

- Lindahl är en byrå med starka, ledande kontor på sina respektive marknader och vår verksamhet står och faller inte med denna förändring. Vår ambition på Stockholmsmarknaden är oförändrad och verksamheten i Stockholm kommer att drivas med nya krafter efter årsskiftet, säger Johan Herrström.

Formerna för delägarnas utträde vid årsskiftet återstår att hantera.

- Fram till årsskiftet drivs verksamheten som vanligt med fokus att fortsatt förse våra klienter med värdeskapande juridisk rådgivning inom ramen för Advokatfirman Lindahl, säger Johan Herrström.


Kontakt

Johan Herrström, Styrelseordförande Lindahl
+46 730 39 92 46 | johan.herrstrom@lindahl.se

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl 

Läs vidare »

Bengt Ågerup har mottagit negativ skattedom i första instans

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 19:12 CEST

Q-Medgrundaren Bengt Ågerup har idag mottagit domen från förvaltningsrätten i Uppsala avseende tvisten med Skatteverket, om var han ska anses ha varit bosatt under 2008-2013.

Förvaltningsrätten menar att Bengt Ågerup ska anses ha varit bosatt i Sverige under perioden och att det därför är korrekt att Skatteverket påför honom skatter och skattetillägg om totalt drygt en miljard kronor. Förvaltningsrätten har inte beaktat någon av de invändningar som framförts i målen. Framförallt är det anmärkningsvärt att domstolen inte bemött de slutsatser som redovisats i rättsutlåtandet av två av Sveriges främsta experter på området.

- Eftersom Bengt Ågerup tillsammans med sin familj varit bosatt i Frankrike och senare i Schweiz under de senaste 20 åren är domen förvånande, säger Anna Romell Stenmark på Advokatfirman Lindahl.

Domen kommer att överklagas. Bengt Ågerup, hans advokat Anna Romell Stenmark, samt hans övriga ombud i målen, Ulf Tivéus och Joakim Wittkull, bedömer att det föreligger övervägande sannolikhet att kammarrätten beslutar till hans fördel.

KONTAKT:

Anna Romell Stenmark, Advokat

Advokatfirman Lindahl

070 526 18 63 | anna.romell.stenmark@lindahl.se

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

K-Fastigheter förvärvar en väl sammansatt fastighetsportfölj innehållande cirka 170 lägenheter i centrala Hässleholm

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 09:13 CEST

K-Fastigheter förvärvar en väl sammansatt fastighetsportfölj innehållande cirka 170 lägenheter i centrala Hässleholm. Portföljen består av fem välbelägna hyresfastigheter omfattande cirka 11 200 kvm uthyrningsbar area där cirka 90 % är hänförligt till bostäder. Säljaren har uppfört byggnaderna under 1960-talet och i egen regi. Portföljen har ett bedömt hyresvärde på cirka 10,4 mkr motsvarande cirka 925 kr/kvm.

K-fastigheter grundades år 2010 med fullt fokus på effektiv bebyggelse samt långsiktig förvaltning av egna bostäder och kommersiella lokaler. K-Fastigheter arbetar huvudsakligen med förvaltning, byggnation och projektutveckling och äger fastigheter runt om i hela Sverige med målet att erbjuda marknadens mest attraktiva bostäder.

Vi är mycket hedrade över att ha fått möjligheten att ta över fastighetsportföljen. Vi ska göra vårt allra yttersta för att fortsätta att ta väl hand om såväl hyresgäster som fastigheterna, säger Jacob Karlsson, VD K-Fastigheter.

Advokatfirman Lindahl och Widehov Konsult AB har varit säljarens rådgivare. 

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Nextjet to be acquired

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 12:12 CEST

The bankruptcy estates of Nextjet AB and Nextjet Sverige AB has entered into a sale agreement with a subsidiary of Olsen Gruppen AS regarding its aviation business. The transfer of the business will take place in the end of this week and Olsen Gruppen AS plans to resume the business during beginning of June. At the initial stage the air traffic between Mariehamn and Stockholm will be prioritized and handled by subcontractors. Subsequently other routes will be reopened.

The buyer is part of a financially strong corporate group with the ability to capitalize the business to the extent necessary for the business. Olsen Gruppen is mainly active within the fishing industry in Norway.

- "We are pleased to have found a buyer for the business and that the Mariehamn-Stockholm traffic can be resumed shortly", says Nextjet’s official receiver in bankruptcy, Lars-Henrik Andersson at Advokatfirman Lindahl.

Information regarding the bankruptcy in Nextjet is published at www.lindahl.se/nextjet

Contact: nextjet@lindahl.se / +46 8 527 70 777

For more information about Advokatfirman Lindahl, visit www.lindahl.se/en

Läs vidare »

Flygverksamheten i Nextjet säljs

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 12:10 CEST

Nextjet AB:s och Nextjet Sverige AB:s konkursbon har ingått avtal om försäljning av flygverksamheten till ett svenskt bolag som ägs av den norska Olsen Gruppen AS. Olsen Gruppen tillträder rörelsen i slutet av denna vecka och planerar att återuppta verksamheten i början av juni. Under en inledande period kommer flygtrafiken Mariehamn-Stockholm att vara prioriterad och hanteras genom underleverantörer. Därefter kommer vissa andra av Nextjets linjer att återupptas.

Köparkoncernen är en finansiellt stark verksamhet med förmåga att kapitalisera upp verksamheten i den utsträckning som behövs för verksamheten. Olsen Gruppen är huvudsakligen verksam inom fiskerinäringen i Norge.

-"Vi är glada att vi hittat en köpare till verksamheten och att trafiken Mariehamn-Stockholm kan återupptas inom kort", säger Nextjets konkursförvaltare Lars-Henrik Andersson på Advokatfirman Lindahl.

Information om konkursen i Nextjet publiceras löpande på www.lindahl.se/nextjet.

Presskontakt: nextjet@lindahl.se / 08-527 70 777

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marketing Manager
  • jenny.westling.linder@lindahl.se
  • +46 8 527 70 874

Om Advokatfirman Lindahl KB

Affärsjuridik som ger resultat

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.

Adress

  • Advokatfirman Lindahl KB
  • Mäster Samuelsgatan 20
  • 101 39 Stockholm