Så blir löneökningarna 2012 i 40 länder

Pressmeddelande  •  2012-02-08 11:20 CET

  • Sverige bland de mest generösa länderna när det gäller löneökningar
  • 95 % av svenska företag höjer medarbetarnas löner
  • Drygt en fjärdedel av företagen i Grekland sänker lönerna

 Revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons stora internationella undersökning som numera görs kvartalsvis har frågat företagare i 40 länder vilka lönejusteringar de ämnar göra för 2012. Resultaten visar att Sverige är ett av de allra mest generösa länderna när det gäller att erbjuda löneökningar. I Sverige svarade 95 procent av de medelstora företagen att de ämnade höja lönerna i linje med, eller mer än den rådande inflationstakten*. Enbart företagare i Argentina och Mexiko var mer generösa. Där ligger också inflationen högre än i Sverige.  Bara 1,3 % av de tillfrågade företagen i Sverige avsåg att inte erbjuda några löneökningar.

 - Sverige har under 2010 och 2011 haft en stark konjunktur och ett positivt näringslivsklimat, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. En stark arbetsmarknad har gett mer i lönekuverten. Resultaten av denna färska undersökning är strategiskt mycket viktig för företagen, eftersom vi måste värna om den svenska konkurrenskraften. Helt tydligt är att andra länder är betydligt mer återhållsamma, avslutar Bodin.

Tufft i Grekland

Tuffast förhandlingsläge kommer löntagarna i Grekland och Italien att ha. Där kommer över en fjärdedel av företagen att sänka lönerna och knappt två tredjedelar fryser lönerna. Andra länder där löntagarna får det kärvt är i Irland, Japan och Italien.

Ett land som liksom Sverige har haft en stark ekonomi de senaste åren och som ser mer positivt på ekonomin under 2012 är Tyskland. Men till skillnad från Sverige håller de tyska arbetsgivarna hårdare i plånboken än de svenska företagarna. 26 procent av de tyska företagen erbjuder ingen lönehöjning 2012 och en procent avser att sänka lönerna.

BRIC-länderna

BRIC-länderna med sina expansiva ekonomier agerar helt olika i lönefrågan. Hela 92 % av de brasilianska företagen höjer lönerna medan bara 45 % av de ryska företagen gör detsamma. Indien ligger högt på listan – 87 % av företagen räknar med att höja lönerna, medan Kina ligger lägre på rankinglistan med sina 64 %.

*Den svenska inflationstakten i december 2011 2,3 % enligt SCB. Argentina var inflationen 9,5 % och i Mexiko 3,8 %.

Om Grant Thornton-undersökningen

Grant Thornton Internationals undersökning (International Business Report) ger under 2012 insikt i åsikter och förväntningar i över 11 000 privatägda företag i hela 40 länder. De resultat som nu publiceras baseras på 2800 intervjuer (primärt telefonintervjuer) gjorda under november-december 2011. Intervjuer genomförs numera kvartalsvis med befattningshavare som CEO/vd, styrelseordförande eller annan titel på denna nivå. Denna unika undersökning har 20 års trenddata för de flesta europeiska länder som medverkar, samt tio år för utomeuropeiska länder. I Sverige har 400 företag med 50-500 anställda intervjuats i Q4 2011. Företaget Experian Business Strategies sköter datainsamling och bearbetning av resultat för Grant Thornton.

För mer information kontakta:
Peter Bodin, vd
T 0708-21 71 69
E peter.bodin@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com
www.grantthornton.se/press

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 970 medarbetare och 24 kontor i Sverige är medlem inom Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 31 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.